Statlig salg – til rett tid

Finansavisen og Dagens Næringsliv er prinsipielle motstandere av at staten skal eie noe særlig i næringslivet. I forbindelse med at Yara akter å kjøpe opp sin amerikanske konkurrent Terra, har de fått anledning til igjen å minne om sitt syn. De har ikke sans for at staten legger 5,4 milliarder på bordet for å finansiere kjøpet. Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, mener staten burde brukt denne anledningen til å selge seg ned til 33,3 prosent og ikke vært med på emisjonen. Han tror det ville vært et positivt signal til markedet.

Man markedet er da fint lite oppatt av om staten eier 33,5 eller noen få prosenter over det. Markedet sendte aksjekursen ned da nyhetens ble kjent, fordi Yara betaler rundt 3 milliarder ekstra i forhold til markedsverdien. Hvis staten ikke skulle ha deltatt i emisjonene, ville det ha kunnet blitt tolket som usikkerhet på om det er riktig å legge så mange milliarder på bordet for å sikre seg Terra.

Staten opptrer som en profesjonell eier når man går sammen med de andre eierne om å tilføre Yara den kapital som trengs. Samtidig sier næringsminister Trond Giske til Dagen Næringsliv i dag at han er åpen for statlige salg. Når Giske ikke har betenkeligheter med å gå inn med ca 5 milliarder i Yara, er det fordi han mener dette er en fornuftig finansiell investering. Yara har gitt god avkastning de senere årene. Når man første er inne på eiersiden, kan ikke staten la være å gjøre investeringer som vil gi god avkastning.

Trond Giske gikk under tvil også inn med nye 500 millioner i Sas. Det er nok en mer tvilsom investering. Her handler det om å få inn med midler for ikke å tape det selskapet er verd. Giske bør ha planen klar for hvordan staten kan komme seg ut av Sas, med æren og millioner i behold.

Og når tiden er inne, må han gjerne selge seg ned et par prosent til 33,5 i Yara. Det er ikke noe poeng å eie noe mer.