Dagbladet snekrer likestilling

Dagbladet gjør et forsøk  på  konstruere manglende likestilling også blant fagforenings- og arbeidsgivertoppene 

Dagbladet har i dag sin egen vri på likelønnsdebatten. De har tatt for seg hva 15 representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere tjener. Blant disse er det fire kvinner. De har imidlertid valgt Halvdan Skad som representant for Kommunenes Sentralforbund. Det riktige hadde vært og tatt med administrerende direktør Sigrun Vågeng. Hun har samme jobb som Lars Haukaas i Spekter og John G. Bernander i NHO.

Konklusjonen er at bare to av de ti best betalte er kvinner. Det riktige er tre, når en regner med Sigrun Vågeng.

Dagbladet gjør også et poeng av at blant de 10 best betalte lederene i arbeidslivet, tjener mennene 400 000 kroner mer. Det er John. G. Bernander som ødelegger statistikken. Han tjener 2, 7 millioner.

Artikkelen forsøker å skape et inntrykk av at også blant de som fronter lønnsforhandlingene, tjener gruppen menn mer enn gruppen kvinner. Det stemmer ikke.

Hanne Bjurstrøm er med som statsråd. Alle statsråder tjener det samme, uavhengig av om de er menn eller kvinner.

I gruppen store fagforeninger er Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet med. Hun tjener det samme som mennene i denne gruppen, faktisk ca 50 000 krone mer enn Tore Eugen Kvalheim som er leder i YS.

Den tredje gruppen består av de mindre forbundene. Her befinner Turid Lilleheie i NTL seg, sammen med Knut Aarbakke i Akademikerne og Randi Rese i FO. De tjener nesten på kronen det sammen, ca 680 000.

Det er lik lønn for likt arbeid i Norge. Den oversikten Dagbladet bringer kan ikke brukes til å underbygge påstanden om at grupper av kvinner tjener mindre enn menn. Det er flest menn i politiet. De tjener mindre enn ingeniører hvor det også er flest menn. Grunnen er at politiet hører til  offentlig sektor. Det er sykepleiere også.