Strøm-Erichsen legger ned Aker sykehus

Helseminister Strøm-Erichsen vil ikke redde Aker, men spiller ballen over til Oslo kommune

Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen brukte bare en dag på å skjære igjennom. Hun vil ikke overprøve styret ved Oslo Univesitetssykehus som onsdag vedtok å legge ned sykehuset. Motstanderne av nedleggelse hadde håpet det ville gå politikk i saken. Et enstemmig bystyre i Oslo har frarådet at Aker legges ned.  

Selv om Strøm-Erichsen sier hun ikke vil gripe inn, får nok saken et politisk etterspill. Frp vil beholde Aker. Det er så pass stor motstand i Oslo mot å legge ned Aker at Oslopolitikerne ikke kan la saken dø hen.   

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er smart nok til ikke kun å akseptere nedleggelse. Hun sier til Aftenposten at hun vil ta et initiativ for å etablere ny omfattende virksomhet på sykehusområdet. Hun ser for seg en stor klinikk som tar hånd om livsstilssykdommer, kronisk syke og rehabilitering. På sikt er det ikke unaturlig å tenke seg en ganske omfattende helsevirksomhet på sykehusområdet, dersom også rusakutten og en ny storbylegevakt holder til her, mener hun.

– Vi har store pasientgrupper som trenger en mellomting av et sykehjem og et sykehus. Den nye klinikken vil ikke ha høyspesialiserte tjenester som et sykehus har, men vil kunne tilby sengeplasser for eksempel til pasienter som trenger tidsbegrenset rehabilitering, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.no. Hun forutsetter at Oslo kommune ønsker dette

Det hun her lanserer er en mellomting mellom prat og en god ide. Her er det samhandlingsreformen som slår inn. Ideen her er at alle kommuner skal ha et behandlingsopplegg for de som ikke er syke nok til at de skal på høyspesialisert sykehus, men ikke er friske nok til at de kan bo hjemme.

Så vær så god, Oslo kommune. Her er bygninger som passer godt. Dere kan få kjøpt de til en fornuftig pris. Det er det hun sier.

I dag er det Oslo Universitetssykehus som eier Aker sykehus, både tomt og bygninger. De vil selge jo før jo heller. Siri Hatlen får være fornød med at de nå får flytte ut all aktivitet fra Aker og ta ut den effektivitetsgevinst det representerer.  Det kan nok gå både vinter og vår før de får fullmat til å selge unna tomt og bygninger. Nå har helseministeren sparket ballen over til Oslo kommune. De trenger først litt tid på summe seg etter at de tapte kampen om Aker.