Jens freder hijab

SV og Frp får kjempe mot hijab med de orker. Noe forbud mot hijab i skolen blir det ikke. Det har nå Jens Stoltenberg bestemt.

Jens Stoltenberg er blitt kritisert for ikke å være skikkelig på banen i debatten om muslimer og innvandring. Han lot Jonas Gahr Støre fronte regjeringen i debatten om Muhammedkarikaturene og de heftige protestene som fulgte. Da den unge islamisten Koyheldeen Mohammad dro ut av landet og debatten døde hen, malte Siv Jensen fortsatt videre på sin bekymring om islamisering.I forrige uke endte vi opp i en debatt om hijab og burka. Da rykket Jens Stoltenberg tidlig ut og sa at han ikke hadde tro på et sentralt forbud mot bruk av hijab i grunnskolen. Men det ble ikke noen ”Jens har talt, debatt slutt”- effekt utav det. Debatten fortsatte.

Frp har flagget at de ville innføre forbrud mot hijab i skolen. Kristin Halvorsen var ikke like klar som Jens Stoltenberg. Hun var opptatt av ikke å drepe den gryende debatten i eget parti. Hijab er et kvinneundertrykkende plagg, og det ser ut til å være flere barn nå enn tidligere som bruker hijab. Dette faller SV tungt for brystet. SV er det partiet som vil gå lengst i å forby adferd som ikke er forenlig med politiske oppfatninger som det er bred enighet om.

I dag på NRK gjentar Jens Stoltenberg at det ikke er aktuelt å innføre forbud mot hijab i skolen. Dette kan SV leve med. De var ikke rede til å legge seg på Frps forbudslinje. SV vil fortsette kampen mot hijab i skolen, men ikke via forbudslinjen. Det får da bli en sak for integreringsminister Audun Lysbakken. Han vil forsøke å få foreldrene i tale slik at de innser at barna deres er mest tjent med å droppe hijaben.

Jens Stoltenberg nøyer seg ikke med å si nei til forbud på regjeringens vegne. Justisdepartementets lovavdeling skal utrede om et forbud om hijab er i strid med menneskerettighetene. Hvis de skulle konkludere med det, vil de ta kraften ut av debatten. Hvis de konkluderer med at politikerne har anledning til å vedta hijabforbud, har regjeringen tre muligheter. De forby hijab i skolen og begrunne det med at det hindrer integrering og er kvinneundertrykkende. De kan si nei til forbud, altså la alle som vil få bruke hijab, eller de kan gå for en mellomløsning og la hver kommune eller skole avgjøre saken.

Det skal noe til om Jens Stoltenberg vil flytte debatten ned til skole – og kommunenivå. Da vil han nettopp bli møtt med kritikk om at han skygger unna. Stoltenberg er tjent med å holde fast på det standpunktet han har tatt: I Norge er det lov å bruke hijab.  Hijab har en betydelig symbolverdi. Men om foreldre lar barna gå md hijab, betyr ikke det at de skal ses på som kvinneundertrykkende verstinger eller at de er lite opptatt av integrering.

I Frankrike innførte de forbud mot hijab i skolen i 2004. Dette har ikke løst noen problemer eller ført til en bedre integrering enn i andre land. Forbudet var en markering fra storsamfunnets side om at innvandrerne måtte tilbasse seg. Den slags forbud har nok innvandrere lite sans for, fordi det blir oppfattet som et politisk motivert inngrep på familie- og privatlivets område. I innvandrermiljøene har en større forståelse for tøffere tiltak for eksempel når det gjelder språkopplæring og tiltak som faktisk bringer innvandrerne inn i det storsamfunnet.

Integrerings- og likestillingsminister Audun Lysbakken sier det skjer mye god integrering i Norge. Da er det bare å holde fram som en stevner. Dropp hijabdebatten, ha fokus på det som betyr med med sikte på en god integrering. Det virker som om hijab er en sak som er viktigere for grupperinger i Norge en det er for innvandrere. Det er bra at Jens Stoltenberg avviser å drive symbolpolitkk forankret i et hijabforbud.