Sjefer i konflikt

Jon Bolstad i Helse Førde er landets mest utskjelte leder for tiden, og ved Rettsmedisinsk institutt har direktør og ekspolitiker Olav Gunnar Ballo fått fagfolkene på nakken. Man kan kun overleve med en omstridt lederstil dersom en får udelt støtte fra sine overordnede, skriver redaktør Magne Lerø.

Det spørs om ikke Jon Bolstad, administrerende direktør i Helse Førde, må regnes som landets mest utskjelte leder for tiden. Han er manipulerer, trakasserer, står for et terrorvelde, preges av sovjet-holdninger, omgir seg med en fryktkultur, syker folk ned ved maktbruk og reprimander, er årsak til at folk blir sykemeldt, noen har endatil vurdert å ta sitt liv etter å ha vært uten for Bolstad. Det er ikke måte på hva NRK i Sogn og Fjordane kan fortelle. Sykepleierforbundet i fylket med 750 medlemmer sier de ikke har tillit til Bolstad og vil ha en ny leder for helseforetaket.

Jon Bolstad akter imidlertid ikke å trekke seg. Han velger å stå i stormen. Det kan han gjøre, fordi han har helhjertet støtte i styret. Styreleder Clara Øberg sier hun har full tillit til Bolstad, at det er gamle saker som dukker opp igjen og at uenigheten har rot i at fagfolk ikke er enig i vedtak ledelsen har fattet og som styret slutter opp om. Øberg sier strategiprosessen vil gå videre som planlagt. Det aner oss at det kan bli mer bråk etter hvert som srategiprosessen skrider fram. For Helse Førde skal spare penger, og det er sterk uenighet om hvor det skal kuttes. Det spørs om heleforetaket er i stand til å opprettholde dagens tjenestetilbud alle steder.

Jon Bolstad har ikke løpt og gjemt seg i møte med kritikken. Han har stått fram i NRK og forsvart de vedtak som er blitt gjort og avvist at det er blitt begått overgrep mot noen ansatte. Bolstad hadde nok tjent på å innta en noe mer lyttende og ydmyk holdning. Han bør gi klarere uttrykk for at de det er et stort  problem for sykekehuset at man har havnet i en situasjon der spenningene er så sterke. Dette er hans ansvar. Istedenfor å pukke på at han ikke har gjort noe galt, hadde det vært lurere å invitere til dialog om hva som kan gjøres bedre.

Styret og ledelse bør raske på med å ta de grep de mener er nødvendig. Det ødelegger både for trivsel og effektivitet når en arbeidsplass preges av så sterke spenninger som tilfellet er ved Helse Førde.

Målet for de som nå gyver løs med storslegge på Bolstad, er å få han fjernet fra jobben. Ingen ting tyder på at de vil lykkes med den strategien. Det spørs om ikke en del ansatte må innse at de ikke har noe annet alternativ enn å innrette seg etter de vedtak som fattes.

Bolstad må bruke mer tid på å løse de interne spenningene innen helseforetaket. Det vil være lurt å leie inn en i rådgiver som kan bidra til å skape et bedre samarbeid. Bolstad må også ta en runde på egen lederstil og vise vilje til å finne løsninger og arbeidsmetoder som kan virke samlende.

Aftenposten skriver i dag at det har stått en bitter strid ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo (RMI).Tidligere stortingsrepresentant  Olav Gunnar Ballo (SV) tiltrådte som ny direktør ved instituttet i oktober i fjor. Det tok ikke lang tid før Ballo kom i konflikt med en av instituttets sentrale fagpersoner. Vedkommende har vært sykemeldt i lenger tid. Årsaken til konflikten er den nye organisasjonsmodellen som Ballo vil innføre.

Forsker Sidsel Rogde forteller at de ansatte ved instituttet hadde stor tro på Ballo som ny leder.

–Men dessverre er det blitt kaos og konflikter i stedet, sier hun til Aftenposten.

Rogne mener Ballo ikke maktet å skape forståelse for hensikten med omorganiseringen.

–        Dette skapte stor uro og usikkerhet hos de ansatte. Ryktene spredte seg raskt om at hensikten var å bli kvitt den fagpersonen han nå har havnet i konflikt med, sier hun.

Rogde mener saken ved Rettsmedisinsk institutt handler om at noe av den viktigste fagekspertisen er i ferd med å forsvinne grunnet en direktør som etter hennes oppfatning fryser ut ansatte som han opplever som brysomme.

Den sykmeldte er blant de fremste fagpersonene i Norge innen analyse og tolkning av biologiske spor i straffesaker. En frykter nå at instituttet vil miste betydelig kompetanse som følge av konflikten som er oppstått. Så langt klarer instituttet å levere de tjenestene de skal levere.

Direktør Olav Gunnar Ballo ønsker ikke å kommentere anklagene. Dekan ved Det medisinske fakultet, Finn Wisløff, henviser til at dette er en personalsak. Hovedverneombud ved Universitetet i Oslo, Mette Børing, sier til Aftenposten at de er bekymret fordi konflikten rammer hele instituttet.

”Ingen kommentar” holder ikke som svar når saken nå er offentlig. Ballo bør komme på banen og forklare hva som er bakgrunnen for den situasjonen en har havnet opp i. Det er mulig å si ganske mye uten å bryte den taushetsplikten ansatte er beskyttet av.

Hvis Ballo, som Bolstad i Helse Førde, har full støtte fra sine overordnede er det ikke noen overhengende fare for at en mister jobben. Faren er at Ballo ikke engasjerer seg tilstrekkelig for å løse problemene. Det er for belastende både for ledere og ansatte å leve med sterke spenninger over tid. En må gå i dialog og få lagt en plan for hvordan en kan samarbeide bedre og finne felles løsninger.

Ballo er kommet skjevt ut. Et godt råd er å hente inn noen som kan hjelpe en til å komme på et bedre spor. Men for all del, ikke be om rapporter og kartlegging før noe kan skje. Hent inn folk som vil gå i gang med en gang med å snu den negative utviklingen.