SV som vinner og budsjettaper

Da Kristin Halvorsen ble budsjettvinner med barnehagesatsingen, endte Øystein Djupedal opp som budsjettaper med hvileskjær i forskning. Prioriterer Halvorsen utdanning denne gang, kan Erik Solheim bli budsjettaper

Det spørs om det ikke vil være Kristin Halvorsen som får den mest spesielle opplevelsen på Thorbjørnrud der regjerings budsjettkonferansen er i gang. Det er ikke vanlig at en regjering skifter finansminister. Om det skjedde fordi SV gjorde et såpass dårlig valg at Jens Stoltenberg krevde at Ap måtte få finansministerposten, er ikke godt å si. Det er mulig Kristin Halvorsen valgte å tre til side fordi hun innså at det ville bli for tøft for SV at hun måtte fronte de innstramninger hun innså ville komme i årene framover. Hun forlot nok Finansdepartementet med tungt hjerte. Hun leverte, til tider imponerte, som finansminister. Som kunnskapsminister har hun så langt ikke satt tydelige spor etter seg. Om hun vil lykkes, avhenger av det som skjer på Thorbjørnsrud.

I dag er rollene byttet om. Det er ikke Kirstin Halvorsen med et hoff av budsjettsnekkere og finanseksperter som skal lytte til de andre statsrådenes argumenter for hvorfor deres budsjett ikke må kuttes så mye som Finansdepartementet har tenkt. Alle statsrådene får i dag 10 minutter i plenum til å begrunne det de mener de trenger av midler i 2011. På 10 minutter skal den tidligere finansministeren overbevise det nye finansregimet om at det er riktig å bruke mer penger på utdanning framover. Hun vet at hennes tidligere finansmedarbeidere sitter klare med kalkulatorene sine for å så tvil om det er så lønnsomt som hun hevder.

Partileder

Nå har Kristin Halvorsen den fordel at hun også er partileder. Etter at de i dag har hørt alle statsrådene begrunne sine budsjetter og Sigbjørn Johnsens regnemestre har leverte sine konsekvensanalyser, setter Jens Stoltenberg, Sigbjørn Johnsen, Karl Erik Schjøtt-Pedersen, Liv Signe Navarsete og Kristin Halvorsen seg sammen. Nå skal det prioriteres. Nå skal smertegrensene tøyes.

Sigbjørn Johnsen vil helst ikke reise fra Thorbjørnrud før rammene for budsjettet for 2011 er lagt, og hver enkelt fagstatsråd vet hva en har å rutte med for neste år. I år er nettopp rammene problemet. SV vil ha skatte- og avgiftsøkninger for å ha penger til viktige formål. Sp snakker ikke like høyt om det, men de er krystallklare på at det må være midler til å sikre en anstendig kommuneøkonomi og få gjennomført nasjonal transportplan. Spørsmålet er om Jens Stoltenberg klarer å presse SV og Sp til å godta en ramme for hvor mye oljepenger som skal brukes neste år. I år bruker vi 45 milliarder for mye. VG skrev lørdag at Sigbjørn Johnsen legger opp til å kutte mellom fem og 10 milliarder i 2011. Målet er å ende på handlingsregelens nivå i 2013.

Flere i jobb

Ellers er ikke utsiktene for 2011 sa mørke som tidligere antatt. Det ligger an til at 13000 flere kan komme seg i jobb neste år. Det gir høyere skatteinntekter og mindre utgifter til arbeidsledighetstrygd. Statsselskapene gjør det godt. Her forventer regjeringen flere milliarder i økt utbytte. ”Oljefondet ” legger på seg milliarder hver eneste måned og norsk økonomi ser ut til å være på vei opp av bølgedalen.

Det forhindrer ikke at det blir harde tak som kan sette samarbeidet mellom de rødgrønne på prøve. Hvis Kristin Halvorsen står fast på at det er utdanniongh som skal prioriteres, blir det så som så med midler til fattigdomssatsing. Dagsavisen melder i dag at det ligger an til kutt i bistandsbudsjettet. Det vil skjære Erik Solheim og SV i hjertet. Det blir neppe økninger til støtte til de som vil satse på vind, sol og bølgekraft.

I 2007 måtte Øystein Djupedal trekke seg som kunnskapsminister. Han hevdet selv at det som ble hans banesår, var hvileskjæret i forskningen han ble pålagt. Han kritiserte offentlig SV for å ha akseptert det budsjettet han fikk. Djupedal ble en budsjettaper. Den kvoten SV hadde til disposisjon gikk med til å satse på barnehager til alle. Det var det Kristin Halvorsen prioriterte høyest den gang.

Nå prioriterer hun utdanning, ser det ut til. Det kan ende opp med at Erik Solheim blir budsjettaper i år.