Tyngre bør for de syke

Når full lønn under sykdom har status som hellig ku, lesser regjeringen den tyngste innstramningsbøren på de som er så syke at de må oppsøke lege.

Det er mulig Sigbjørn Johnsen er en luring. I forrige uke kjørte han videre på retorikken fra september i fjor om at nå må det kuttes og spares kraftig over hele linjen. Mediene skrev at statsrådene som dro til Thorbjørnrud var forberedt på blodige kutt. Lørdag ga Sigbjørn Johnsen et intervju  til Aftenposten der han dempet inntrykket av de skulle sette Norgesrekord i budsjettkutt på Thorbjørnsrud. Samme dag mente VG å vite at Johnsen la opp til å kutte mellom fem og ti milliarder i budsjettet for 2011.  Det er ikke all verdens. I dag skriver Dagens Næringsliv at regjeringen slipper unna med å kutte to milliarder. 

Den som har gjort seg klar for en strabasiøs tur i stormen, blir lettet når det løyer til temmelig ordinær bris. Det har sannsynligvis vært en lettet stemning på Thorbjørnrud. Sigbjørn Johnsen leste både elgdikt av Hans Børli og sang en liten stubb fra Vidar Sandbeck for å roe ned og sette mot i regjeringen.

Færre ledige

Når det ikke er så ille som varslet, skyldes det at arbeidsledigheten forventes å gå ned i 2011, og det viser seg at vi bruker mindre av oljefondet enn antatt. Vi bruker ikke 45 milliarder mer enn handlingsregelen på fire prosent tilsier. Det riktige tallet er 30 milliarder. Når målet er å komme nå handlingsregelens nivå på fire prosent innen 2013, fremstår to milliarder som i minst laget. Men en finansminister må også ta hensyn til husfreden. Og er det noe denne regjeringen er god til, så er det å skyve problemer foran seg.

Det som har lekket ut fra Thorbjørnrud, tyder på regjeringen vil opprettholde satsingen på Nasjonal Transportplan. Da kan Liv Signe Navarsete roe seg ned. Kristin Halvorsen kommer til å få ”litt ekstra”  til utdanning som forventet, men det ligger av til to stygge kutt som smerter SV.

Å kutte to milliarder kroner i bistandsbudsjettet, kan ikke SV forsvare. I 2009 vil vi bruke litt mer enn en prosent av bruttonasjonalproduktet til bistand. Argumentet om at målet er overoppfylt, holder ikke. Bevilgningene til bistand skaper dessuten  ikke noe oppheting av økonomien på hjemmeplan.

Like ille er det at det legges opp til økning i egenandelene for de som er så syke at de må oppsøke lege. Regjeringen mener de kan da inn en milliard på denne måten. SV er opptatt av å bedre situasjonen for de fattige. Da bør en definitivt ikke gå inn for høyere egenandeler. Dette er ikke noe annet enn økt skatt på sykdom.

De sykeste

Regjeringen velger nå å la de sykeste bære den tyngste innstramningsbøren.  Mange av de som oppsøker lege og benytter seg av tilbudene innen helse og omsorg, er uføretrygdede. En kunne valgt å la de friske ta sin del når de blir såpass syke at de ikke kan gå på jobben

Det er behov for å stramme inn på velferdsordningene. Regjeringen begynner imidlertid i feil ende.  De som har størst forutsetninger for å bidra, er det som er i arbeid. Men de slipper unna. Full lønn under sykdom har fått status som hellig ku.

Makta rår. Det er det yrkesaktive som er de sterkeste som regjeringen tar mest hensyn til.