Strøm- Erichsen spre sykehusforvirring

Anne- Grete Strøm Erichsen gir offentlig korreks til Siri Hatlen om salg av Aker. Hun bør ta med i med i beregningen at Halen er mer allergisk mot politisk surr enn andre.

Styret ved Oslo universitetssykehus har vedtatt at sykehusdriften ved Aker skal avvikles. Helse og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har så langt tatt dette til etterretning. Oslo kommune er bestyrtet. De vil at Aker skal opprettholdes som lokalsykehus mede akuttfunksjoner. De tror ikke på løsningen med å flytte de aktuelle pasientgruppene til Ahus og Ullevål

Nå er det nå en gang slik at det ikke er Oslo kommune som driver sykehuset. Det er helseforetaket Helse Sør- Øst som staten eier. Oslo kommune har fint lite å si. Det er staten som har påtatt seg ansvaret for at befolkningen får de sykehustjenester de trenger. Ingen er så privilegert som de som bor i Oslo. Det er ingen grunn til at Oslo kommune skriker og bærer seg over hvor ille det kan komme til å bli om de som bør i Groruddalen må ta buss en halvtime eller taxi 10 minutter til Ahus.   

Men så lenge er det er liv, er det håp. Sykehus er det lenge liv i. Det aksjoneres for fullt for at helseministeren skal omgjøre beslutningen om å nedlegge Aker.

Døra på gløtt

I går møtte Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) de ansatte ved Aker sykehus. Dagsavisens skriver at hun åpner døra på gløtt for videre sykehusdrift. NTB skriver at det hun ser for seg er fortsatt drift i redusert form.

Nå går vi tydeligvis inn i en svadafase når det gjelder Aker. Klarheten representerer Oslo Universitetssykehus. De skal avvikle Aker, gradvis riktignok. I dag legger administrerende direktør Siri  Hatlen fram et forslag for styret om at bygninger og eiendom på Aker sykehusområde skal legges ut for salg. Driftskalkylene for nedleggelse av Aker og opprustning av Ullevål forutsetter at man bruker midler fra eiendomsalget av Aker. Det trengs investeringer for 10 milliarder. Anne-Grete Strøm Erichsen kan bare glemme å få lirket10 milliarder ekstra ut av Sigbjørn Johnsen som bokstavlig talt har satt seg på pengesekken i budsjettarbeidet. Oslo Universitetssykehus må klare dette innenfor de rammer de har til disposisjon.

I går ga imidlertid Strøm-Erichsen beskjed om at det ikke skal skje noe salg slik saken nå står. Før det blir salg, ber hun Helse Sør-Øst gå i dialog med Oslo kommune.

Statsråden griper inn

Makan til saksbehandling. Her griper en statsråd inn i en prosess dagen før det skal holdes et styremøte. Og hun serverer en løsning som ikke er til å bli klok på. Byråd for eldre og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp) sier til Dagsavisen at hun vil at kommunen og Helse Sør-Øst sammen skal drive et ”samhandlingssykehus”.  En slik nyskapning har ingen hørt om før. Den ligger ikke i samhandlingsreformen. Der er poenget at kommunene skal drive helsesentre for folk som ikke er så pass syke at de må inn på et spesialisert sykehus. De trenger ikke det gedigne Aker-området til det.

Siri Hatlen har nok ingen ting i mot at kommunen okkuperer deler av området. Poenget er at Aker ikke skal ligge inn i budsjettet til Oslo Universitetssykehus. 

Hva slags dialog Helse Sør-Øst skal ha med Oslo kommune må fåglane vite. Helse Sør –Øst har gjort et vedtak som viser at de ikke bryr seg med det politikerne i Oslo kommune mener.  

Syk minister

Det kan jo være at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bare bedriver litt prat, for å sukre pillen, kjøre litt prosess som til slutt skal ende opp i null og niks. Strøm-Erichsen har også vært på Ahus. I går sa hun til Aker-folket at om hun ble syk, ville hun bli behandlet på Ahus. Det slo ikke an. Det var muligens ment som er forsøk på å mane til etterfølgelse: Følg meg, det er på Ahus framtiden er.

Oslo Universitetssykehus har en direktør som har særdeles stor sans for ryddighet og er mer allergisk mot politisk surr enn andre. Siri Hatlen sa i sin tid nei til å bli styreleder i Helse Sør-Øst fordi hun mente helseministeren ikke opptrådet ryddig. Hatlen er ikke typen som leder med slinger i valsen.

Det er megatøft å få Oslo Universitetssykehus til å fungere som forutsatt og holde budsjettene. Skal det gå, må en ha styringsfart. Hvis Anne- Grete Strøm Erichsen nå har tenkt å innta rollen som bremsepedal, slik helseministre har gjort før henne i omstridte saker, kan hun sette mye på spill. Strøm-Erichsen har ansvaret. Et ansvar skjøtter en noen ganger best ved å la de som har skoene på og vet hvor de vil, få løpe. Hvis hun ikke er fornøyd med deres innsats, eller mener de løper i feil retning, må hun ta skikkelig grep. Det holder ikke å strø rundt seg med halvkvedede viser.