Brutalt mot Fathia og sønnen

Greit at Knut Storberget ikke vil gripe inn, men når Fathia og sønnen Munir kommer til landet bør han beklage den brutale behandlingen de har vært utsatt for.

Den behandling av Fathia Ahmed Omar (25) og sønnen Munir (6) har fått av det norske innvandringssystemet er en skam. Det som har hendt henne, er så brutalt at det ikke kan passere uten at noen tar ansvaret.

For to uker siden bodde Fathia Ahmed Omar i Bergen. Hun har nylig vært igjennom en omfattende operasjon i Norge fordi hun ble alvorlig skadet etter flere brutale voldtekter. Men til tross for at hun var nyoperert, og både hun og sønnen hadde fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom, ble hun tvangsutsendt ut av landet 10. mars. Nå bor hun sammen med sønnen på en benk i italienske Genova.

Hun ble sendt til Italia fordi dette var det første landet hun kom til fra Somalia. Så reiste hun videre til Norge, men her har hun ikke fått oppholdstillatelse. Da er reglene slik at hun sendes tilbake dit hun kom fra.

Livredd fengsel

Fathia tar ikke sjansen på å oppsøke de italienske myndighetene. Hun er livredd for å bli satt i fengsel eller bli skilt fra sønnen dersom hun melder seg. Hun tar ikke en gang sjansen på å legge seg inn på et hotell.  

Utlendingsnemda (UNE) er ankeinstans for avgjørelser som Utlendingsdirektoratet (UDI) fatter. Bergens Tidende skrev for et par dager siden at grunnen til at det tar tid, er at det har tatt mer enn en uke å få oversendt viktige dokumenter fra UDI til UNE, enda det ikke er mer enn noe få kvartaler mellom dem. Grunnen er problemer i Posten i forbindelse med at en ny terminal er tatt i bruk.

UDI og UNE var ikke klar over 25-åringens helsesituasjon, og hadde derfor heller ikke tatt hensyn til den da søknaden hennes om å få søke asyl i Norge ble vurdert. Her ser det ut til at det er advokaten som har sviktet. Kvinnens fastlege oversendte alle helseopplysninger om 25-åringen til UDI dagen etter at hun ble sendt ut av landet, og UDI videresendte opplysningene videre til italienske myndigheter.

Fastlegen til Fathia Ahmed Omar, Ulf Hørlyk, mener det norske immigrasjonssystemet er «grotesk tungt». –Forsinkelsene kan i ytterste konsekvens være livstruende for mine pasienter, sier han til Aftenposten. Han besøkte Fathia og sønnen tirsdag.

Rasende

Hørlyk, er rasende på måten UNE har håndtert saken på.

– Min opplevelse av folkene i UNE er at det er normale mennesker med normale følelser. Men systemet de jobber i er grotesk tungt. Det er ingen forståelse på systemnivå for at det dreier seg om mennesker, ikke papir. Papirer trenerer saken. Det kan få fatale konsekvenser. Jeg forstår det simpelthen ikke, sier han.

UNE-sjef Terje Skjeggestad sier de må sørge for en forsvarlig saksbehandling på korrekt grunnlag og at de jobber så fort som mulig.

Justisminister Knut Storberget sier til Aftenposten at han er glad for at saken blir vurdert på nytt, men at han ikke kan gripe inn i saksbehandlingen.

Denne saken er så pass grov at han burde kunne sagt noe mer. Han kan imidlertid bidra til å rette opp den skaden som har skjedd ved å beklage det de har vært utsatt for.

Rettsstaten

 Fatima er ikke norsk borger, men hun har det verd som et menneske skal ha i rettsstaten Norge. Hun bør løftes fram som et symbol for de feil som blir begått av innvandringsmyndighetene.

Regjeringen har strammet inn asylpolitikken og Knut Storberget har satt fortgang i arbeidet med å få de som ikke har fått asyl ut av landet. Det kan være delte meninger om hvem som skal få asyl, men når avgjørelsen første er tatt, forstår vi Storberget som vil at de som skal ut av landet, faktisk blir sendt ut.

Fatihia og Munir handler om noe annet. Det handler om feil som er begått. De er så grove at den måten  staten kan be om unnskyldning på, er å gi de varig oppholdstillatelse i Norge. Hvis det ikke er en regler som gir hjemmel for slikt, bør Stortinget snarest få laget en.