Hegnars NSB-avsporing

Trygve Hegnar vil sparke Einar Enger. Han bør heller få takk og økt lønn for at han gidder å være sjef for NSB fortsatt.

På lederplass i Finansavisen i dag utkommanderer Trygve Hegnar NSB-sjef Einar Enger som syndebukk. Pendlere og politikere skal nå legge alle forsinkelses og avsporingssynder på ham og sende han ut i en skinneløs virkelighet for å gå til grunne som NSB-sjef.  Det hjelper ikke at Einar Enger ikke kan lastes for at tog sporer av og signalanlegg nekter å lyse som de skal. ”En person må ta det formelle ansvaret. Når Einar Enger ikke selv skjønner dette, og tar konsekvensen av det, må statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, som generalforsamling i NSB, ta affære og avsette Enger”, skriver Hegnar. At NSB har et styre, hopper han galant over. Det er nå så som så. Ingeborg Moen Borgerud leder styret for NSB. Vi går ut i fra at hun går god for Engers innsats som sjef. Hvis styret i NSB mener Enger ikke lenger innfrir de krav styret stiller, må han selvsagt si takk for seg. Vi har imidlertid ikke hørt et knyst om at Enger ikke leverer. Det politikere og befolkningen klager over er forhold som ligger utenfor det NSB har ansvar for. Det er Jernbaneverket som har ansvaret for skinner, kjøreledninger, tuneller og signalanlegg. Derfor er det direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket som i dag er innkalt til møte hos samferdselsminister Magnhild Meletveit Kleppa. Dette møtet kommer det selvsagt ikke noe ut av. Kleppe vet mer enn nok. Alle vet mer enn nok, ikke minst samferdselspolitikerne på Stortinget. Togkaoset skyldes at det i lang tid er bevilget for lite penger til Jernbaneverket. Det er en kollektiv politisk svikt vi her står overfor. Vi har i dag det NSB som vi har betalt for.

Mer treffsikker

Selvsagt forsøker opposisjonen med Ingjerd Schou (H) i spissen å få folk til å tro at det er Magnhild Meltveit Kleppa som har ansvaret. Hun er i det minste mer treffsikker enn Trygve Hegnar. En statsråd har vitterlig et parlamentarisk ansvar som er uavhengig av om man har reell mulighet til å ha fingrene borti det man gjøres ansvarlig for.

Trygve Hegnar sprer forvirring om hva ansvar innebærer når han krever at ne virksomhetsleder de facto skal ta ansvar for noen han ikke har ansvar for. Han framstiller Magnhild Meltveit Kleppa som et signalanlegg som virker ved å sparke Enger. Merkelig.

Sjef i ni år

Skal noen sparkes, er det større grunn til å sparke Elisabeth Enger. Men hun har vært rundt to år i stillingen, og har vitterlig ikke ansvar for at hun har fått for lite penger til å fikse på kjøreledninger, signalanlegg og skifte ut gamle skinner. Einar Enger har vært NSB-sjef i ni år. Det må være dette som er avgjørende for Hegnar, pluss det faktum at det er NSB folk forholder seg til. Signaleffekten vil være størst om NSB-sjefen går av selvsagt.

Men skal vi forusette at folk er dumme? Er det noen som tror togene sporer mindre av, færre kjøreledninger faller ned og flere signalanlegg blinker når det skal om Enger skyves ut i mørket? Selvsagt ikke. Er det noe folk har fått med seg, er det at jernbanen er underfinansiert. Det er politikerne som har ansvaret. Og det tar tid før man får rettet opp skadene.

Tar 30 år

For to måneder siden sa lederen for NSB Persontog, Stein Nilsen, opp sin stilling med den begrunnelse at han ikke var i stand til å oppfylle de kravene som er knyttet til stillingen hans. Han ville ikke lenger sitte med ansvaret – og kritikken. Han pekte på at med det investeringstempo som følges, vil det ta 30 år før NSB kan levere et fullgodt tilbud.

Einar Enger og Lisbeth Enger kan levere inn sin oppsigelse i dag med samme begrunnelse. Istedenfor velger de å stå på post og fylle rollen som hoggestabbe. Det fortjener de økt lønn og et takkens ord for. De er begge dyktige ledere som har vist at de duger i møte med tøffe utfordringer. De tåler også motvind og stormkast. Men de vil nok ikke stå på post i lang tid etter denne vinteren dersom politikerne ikke viser at de har forstått alvoret.