Løgn om overgrep

Seksuelt misbruk av en altergutt for 20 år siden, var den egentlige årsaken til at den katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, gikk av for ett år siden. Menigheten og offentligheten fikk opplyst om at det var samarbeidsproblemer som lå bak. Dette var altså en løgn, servert fra ledelsen i Den Katolske kirken. Biskop Bernt Eidsvik bør be både menigheten og det norske folk om unnskyldning for å ha løyet om årsaken til at Müller gikk av. Han bør gi en god forklaring på hvorfor de valgte å lyve.

Han har gitt en forklaring på hvorfor de ikke anmeldte forholdet. Det er 20 år siden dette skjedde. Overgrepet er altså juridisk sett foreldet. Det er ingen avgjørende hindring for å gå til anmeldelse. Kirken har imidlertid tatt fatt i saken og konkludert med at Müller måtte fratre.

 Eidsvik har imidlertid et bedre forklaring for hvorfor saken er blitt kjent først nå.

–       Saken har ikke vært offentliggjort fordi offeret i saken ikke har ønsket det, sier Eidsvik.

Det er et godt argument. Når noen står fram og forteller om overgrep, kan det ikke være slik at de skal presses eller overtales til å anmelde forholdet eller bidra til at det blir offentlig kjent. Vi får tro Eidsvik på at det i dette tilfelle var tilstrekkelig for den det gjelder at kirken trodde ham at og at det fikk konsekvenser for den som hadde begått overgrepet.

I januar 2009 ble Den katolske kirke kjent med overgrepene. Seks måneder seinere erkjente Müller forholdet, fratrådte som biskop og forlot landet. Det beste ville vært om Den katolske kirke da hadde sagt rett ut hva som var årsaken. Hvis det stemmer at det var for å beskytte offeret de ikke opplyste om den egentlige grunnen, burde de da sagt at det var personlige forhold som var årsaken. Så fikk folk tenke sitt.