Striden om lokalsykehus

Sp har rett i at Soria Moria II ikke tillater den nedbygging av lokalsykehus som faktisk er i ferd med å skje, men på Soria Moria snekret de kompromisser uten å ta hensyn til de økonomiske realitetene.

Senterpartiet har rett. Regjeringen er i ferd med å uthule det som er formulert i Soria Moria II. Her heter det: ”Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned”.  

Leder og nestleder i Sp, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum, tolker dette som om fødeavdelinger og akuttfunksjoner ved dagens sykehus ikke skal legges ned. Det er en rimelig tolkning. Problemet er bare at Soria Moria II ikke tar høyde for den økonomiske virkeligheten.

Det er imidlertid urimelig å hevde at det er i strid med Soria Moria-erklæringen å legge ned Aker sykehus. Her dreier det seg om at pasienter får 5–10 minutter lenger reisetid med taxi. Alt tyder på at Oslos befolkning får et minst like godt tilbud ved å samle funksjonene på Ullevål og Ahus. Befolkningen i Lærdal og Nordfjordeid kan med en viss rett hevde at de ikke får et like godt tilbud hvis deres lokalsykehus tappes for funksjoner. Helse Førde legger opp til en slik funksjonsendring, men hevder at befolkningen vil få et bedre medisinsk tilbud selv om reisetiden blir noe lenger. Sykehusene i Namsos, Orkanger, Kristiansund og Volda er også truet av nedleggelse eller ”større funksjonsendringer”.

Frys nedleggelser

Liv Signe Navarsete forlanger frys i alle nedleggelsesprosesser inntil regjeringen seinere i år har fått lagt fram en nasjonal helseplan. I VG i dag advarer Jan Bøhler (Ap) mot å frede alle lokalsykehusene.

–          Det er helsefarlig hvis vi ikke omstiller lokalsykehusene for å møte nye behov, sier Bøhler. Han mener for mye penger er bundet opp i strukturene og at dette hindrer finansiering av ny teknologi og mer avanserte behandlingsformer.   

I dag besøker helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Kristiansund hvor befolkningen er i harnisk over planene om å flytte fødeavdeling og kirurgiske akuttfunksjoner fra Kristiansund til Molde. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal har vedtatt at dette er ”best og billigst”. Det finnes mange som må reise lenger enn fra Kristiansand til Molde hvis de trenger avansert medisinsk behandling. Men i Kristiansund har dette endt opp i en heftig lokalpolitisk krangel. De rødgrønne politikerne i byen spår et katastrofevalg neste år, hvis ikke helseministeren griper inn og setter en stopper for planene om å strippe sykehuset i Kristiansund for funksjoner. Et av kravene hun vil møte er at det må bygges et nytt sykehus mellom Kristiansund og Molde dersom man på død og liv må slå sammen to sykehus.

I den opphetede stemningen som nå preger Kristiansund, kan Strøm-Erichsen gi opp å forsøke å forklare befolkningen at det blir et bedre medisinsk tilbud i Molde enn det de i dag har på sykehuset i Kristiansund. Sykehus har med følelser å gjøre. Folk vil ha sykehus i nærhetene. Nedleggelse av sykehus skaper frykt, skriver Nationen som tittel for reportasjen der folk fra distriktene stiller spørsmål om politikerne ikke vil ha folk boende på bygdene lenger.   

Ikke selg Aker

Anne-Grete Strøm-Erichsen har ikke helt klart å holde seg på matta når det gjelder Aker. Hun har ikke forsøkt å stoppe planene om nedleggelse, men har satt foten ned for salg av sykehusbygningene før Oslo kommune og Helseforetaket Sør-Øst har ”snakket sammen”. De blir neppe enige. Strøm-Erichsen kan ikke forlange at dialogen skal pågå i lang tid.

Det er sannsynlig at hun velger ”å se på saken” fremfor å slå fast i dag at sykehuset i Kristiansund skal bygges ned. Sykehusene i Farsund, Mandal, Florø og Sandefjord er lagt ned eller endelige beslutninger om nedleggelse er fattet. Hvis Strøm-Erichsen skal ”se på saken” betyr det at hun må finne kriterier for hvorfor de kan klare seg uten sykehus i Farsund og Mandal, men ikke i Kristiansund. Og hva med Volda og Namsos?

Sp bråker

Sp gjør jobben sin når de lager bråk og forsvarer distriktenes interesser. Anne Grete Strøm-Erichsen er i en kattepine. Hvis hun lar helseforetakene turer fram med å legge nedbygge lokalsykehus, vil det kunne slå negativt ut i forhold til velgerne. Hvis hun slår bremsene på, skaffer hun seg selv problemer med budsjettet for neste år. Regjeringen vil ikke bruke med penger på sykehusene. Helseforetakene har fått beskjed om å drive mer effektivt. De er nå blitt mer proffe på å melde tilbake til regjeringen hva som da blir resultatet, nedbygging av funksjoner ved lokale sykehus og samling av spesialiserte funksjoner i færre sykehusbygninger.

Ap må satse på at befolkningen forstår at dette er nødvendig. Derfor rykker Jan Bøhler i dag ut mot Liv Signe Navarsete og Sp med påstanden om at det er helsefarlig å bevare alle lokalsykehusene som i dag. Han som har kjempet for at det fortsatt skal være sykehusaktivitet på Aker, trår nå til som Strøm-Erichsens støttespiller. Det er nok helseministeren glad for.