Tiden ute for Omland

Tiden er inne for den ansvarlige ved sykehuset Asker og Bærum, Erik Omland, til å trekke seg. Nå system og ledelse svikter så totalt, må øverste leder ta konsekvensene selv om det ikke er noe å si på innsatsen med å rydde opp.

I dag kan NRK fortelle at så mange som 1000 journaler ved Bærum sykehus er blitt endret i strid med lov og retningslinjer. Tidligere har sykehuset avdekket at feil de har ansvar for, sannsynligvis har ført til at tre pasienter har fått forkortet sin levetid. Sykehuset har også meldt inn 42 saker til Helsetilsynet.

Administrerende direktør ved Vestre Viken helseforetak, Erik Omland, har sagt han beklager sterkt det som har skjedd. Men han har ikke gitt noen fullgod forklaring på hvordan dette kunne skje, bare sagt at journaltriksingen ikke har vært økonomisk motivert. Han henviser til politiet som etterforsker saken.

Ryddet opp

På spørsmålet om han vil vurdere sin egen stilling, har han svart at han er opptatt av å rydde opp og at man får komme tilbake til hvilke konsekvenser saken skal få når politiets og helsetilsynet har trukket sine konklusjoner.

Styret fikk en omfattende rapport om hva som har skjedd ved kirurgisk avdeling før påske. Det er denne rapporten styret nå skal behandle. Legene ved sykehuset mener tiden er inne for å be Omdal trekke seg. Talsmann for legene, Tom Henry Hansen, sier til NRK at det er naturlig at både Omland og flere i hans ledergruppe trekker seg.

Nestleder i styret, Ragnhild Røed sier til VG at den interne revisjonsrapporten avdekker en ”komplett mangel på grunnleggende struktur som må være til stede på enhver arbeidsplass”.

Nestleder kritiserer

Det er påfallende at en nestleder uttaler seg til mediene før et styremøte. Nå er det tydeligvis alvor. Den kritikken hun kommer med, rammer Erik Omland. Det er han som har ansvar for ”den grunnleggende strukturen”.

Det er vel og bra at sykehuset har gjort en stor innsats for å rydde opp, forsikre at pasienter nå får den behandling de har krav på og forsikret om at de feil som er avdekke, rettes opp. Når svikten er så grov som i dette tilfellet, må imidlertid noen stå fram og ta ansvaret for det som har skjedd. Videre må styret kunne gi en skikkelig forklaring på hvordan dette kunne skje.

Erik Omland har gjort ryddejobben. Nå bør han ta konsekvensen av at sykehuset ikke har hatt ”den grunnleggende struktur som må være til stede på enhver arbeidsplass” og stille sin plass til disposisjon. Når legene rykker ut med krav om at han bør trekke seg, vil han være avhengig av full støtte fra styret for å komme fortsette. Det vil han ikke få. Det er bedre at man nå setter kreftene inn på å få en ny ledelse på plass fremfor at sykehuset driver videre men en ledelse som kjemper for sine posisjoner.

Om flere enn Omland bør gå, er en åpent spørsmål. Det er ingen grunn til at ledere må trekke seg hvis de ikke har visst om og ikke har noe ansvar for det som har skjedd. Det holder med at den øverste lederen tar konsekvensen på vegne av sykehuset.

Triksing

Omland imøtegår påstander om at han har visst om den triksingen med journaler som har skjedd. Det vil vi gjerne tro han på inntil eventuelt det motsatte blir bevist. Det er ikke faktisk kjennskap som er bakgrunnen for kravet om at han må trekke seg. Det handler om at styret må vær sikker på at de har en ledelse som sørger for at virksomheten drives slik den skal. Ved Sykehuset Asker og Bærum har det vært total svikt. Jobben til Omland er å forvisse seg på forhånd om at denne typen svikt ikke kan skje. Han kan ikke berge jobben ved i ettertid å vise at han har vilje og evne til å rydde opp. Til det er saken for alvorlig.

Sannsynligvis vil Moland oppleve det surt om måtte gå. Hans forklaring er sannsynligvis at han har stolt på at de har hatt system og orden ved kirurgisk avdeling. Det kan til og med være han har spurt om det og fått forvisning om at alt er i orden. Men det hjelper ikke når man sitter med ansvaret. Hadde Omland raskt etter skandalen ble kjent, ryddet opp ved å gi de ansvarlige sparken, kunne han selv ha kommet bedre ut. Men det virker ikke som om det er en ”skurk” i systemet. Det er systemet og kulturen det er noe galt med.