Splittelse om likelønn

UNIOs Anders Folkestad har latt det gå sport i det å ikke høre hva staten og kommunene sier om ekstra  likelønnspott. Nå orker ikke Akademikerne å være med på svarteperspillet lenger.  

Ingen fagforeningsleder er bedre enn UNIO-leder Anders Folkestad til å late som om han ikke hører det statsminister Jens Stoltenberg sier. Stoltenberg har sagt, flere ganger, at staten er positiv til at man i årets lønnsoppgjør sørger for at yrkene med stor kvinnedominans får et større lønnstillegg enn andre. Men da må partene i arbeidslivet bli enige om hvilke grupper som skal få et ekstra tillegg. Skal noen få mer, må andre få mindre.

Anders Folkestad gjentar og gjentar at regjeringen må komme på banen med ekstra midler for å tette igjen lønnstapet mellom kvinner og menn. Han vil ikke gå med på at noen skal få mindre fordi kvinneyrkene skal få mer. Selv etter at Kommunenes Sentralforbund sier at de ikke vil ha en ekstra likelønnspott i tillegg og utover den rammen som legges i det såkalte ”frontfagsoppgjøret”, lar Folkestad kværna gå. Nå orker ikke Akademikerne høre lenger på maset til Folkestad. Akademikerne skiller lag med LO stat, YS og Unio når det gjelder likelønn.

Et utvalg bestående av de nevnte organisasjoner og Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet (Fad) skulle forsøke å finne en modell for økt likelønn i staten. Det endte med full splid. Fad går for en modell, Akademikerne for en annen og de øvrige en tredje. Fad avviser å snakke om en likelønnspott. De snakker om en ramme slik det er vanlig i lønnsoppgjørene. Dette får Akademikerne til å konkludere slik:

”Akademikerne konstaterer at Fad nå legger til grunn at et likelønnsløft i statsoppgjøret må skje innenfor rammene som frontfaget legger. Akademikerne beklager dette på det sterkeste”, heter det i utvalgsinnstillingen.

Man kan gjerne beklage at virkeligheten er som den er. Det Fad sier, har regjeringen sagt hele tiden. En flokk rødgrønne politikere har sagt noe annet i valgkampen. Det er så. Men på Soria Moria sørget Jens Stoltenberg for å få satt skapet på plass. Folkestad rykket med en gang ut og sa han ikke likte det han hørte. Siden den tid har han nektet å forholde seg til det.

Akademikerne melder seg nå ut av spillet. De satser på en størst mulig pott til lokale forhandlinger og regner med det vil slå positivt ut når med tanke på å minke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. LO-stat, YS-stat og Unio vil at de yrkene hvor det er mer enn 60 prosent kvinner ansatt, skal få et ekstra kvinnetillegg på toppen av det normale tillegget.

Det har vært så pass mye snakk om et likelønnsløft at det gjelder for alle involverte å ikke få skylden dersom det ikke ender slik. Fad-statsråd kan sine saker. Hun er opptatt av å fortelle til all verden at likelønn i alle fall ikke skal stå på henne. Hun understreker at hun for sin del er innstilt på å finne løsninger på likelønnsutfordringene

– Men det betinger at partene selv definerer hvilke grupper som skal prioriteres og finner varige løsninger, sier Aasrud til NTB.

Dermed sender hun ballen tilbake til arbeidstakerorganisasjonene som ikke er enige. Det varer ikke lenge før Anders Folkestad kommer på banen igjen og ber Jens Stoltenberg gripe inn. Da bør ikke Folkestad for n`te gang late som om han ikke har hørt det Stoltenberg har sagt. Da er det bedre å be Stoltenberg om å ombestemme seg. Han gjør det av og til. Men det er ikke greit å få Kommunenes Sentralforbund til ombestemme seg og gi et ekstra lønnstillegg som de har sagt de ikke ønsker å gi. Alt tyder på at det er Akademikerne som best forstår hvor landet ligger.