De rødgrønne taper

Det er nå så mye internt strid blant de rødgrønne at Jens Stoltenberg bør forberede seg på å lede en mindretallsregjering. Det er nok en bedre posisjon for å ta kampen opp mot Høyre enn å ha bremsekloss-Sp med på laget.

 På den siste meningsmålingen som TV2 offentliggjorde i går, får ikke Ap mer enn 29.1 prosents oppslutning. Mer oppsiktsvekkende er det at Høyre nå bare ligger tre prosent bak. Den tendensen vi har sett en tid, forsterker seg. De rødgrønne har tapt flertallet. Høyre er i støtet. Frp går litt tilbake og det er lite hurrarop å høre fra småpartiene. Alt tyder på at Ap vil falle ytterligere i ukene fremover. Grunnen til det er at striden mellom Ap og Sp om lokalsykehusene. Vi har ikke tidligere sett en statsråd gå til frontalangrep mot den regjeringen man er del av slik Liv Signe Navarsete gjør. Hun beskylder Ap både for bløff og løftebrudd. Hun har nærmest stilt som ultimatum at akuttberedskap og fødeavdeling ikke skal røres ved noen lokalsykehus. Hvis det skal skje endringer i det lokale sykehustilbudet, så må helseforetakene få aksept hos befolkningen. Sp støtter det folk vil ha, og hevder det er dette Soria Moria II legger opp til. Det er nærliggende å tolke regjeringserklæringen slik, men Sp vet at Ap aldri har tolket det slik.

Bremseklossen

Sp er også en bremsekloss når det gjelder å få iverksatt den nye samhandlingsreformen. Her henger mye på at Sp på død og liv ikke vil legge opp til en politikk som i praksis vil tvinge små kommuner til å slå seg sammen.

Ap opplever i økende grad Sp som en bremsekloss. Motstand mot diverse EU-direktiver kan Ap leve med. Jens Stoltenberg aksepterer også at både Sp og SV benytter alle anledninger til å markere sin motstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Den slags møter Jens Stoltenberg med stoisk ro og minner om at ”først skal vi ha alle fakta på bordet”.

Nå spisser situasjonen seg til. SV og Sp har satt foten ned for å sette i gang en konsekvensutredning. Nå krever LO, Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Oljeindustriens landsforbund at Jens Stoltenberg skjærer igjennom og går i gang med konsekvensutredningen. Frp kommer også med et utspill i dag om at det bør settes fortgang i arbeidet med å komme i gang med oljeboring nye steder.

Strid på strid

Det er nå åpen strid innad i regjeringen om oljeutvinning, sykehuspolitikken og datalagringsdirektivet. Regjeringen er heller ikke samkjørte i samferdselspolitikken og de er nok fortsatt uenige om bruk av oljepenger og skattenivået.

Sykehuspolitikken er det verste. Her melder Dagsavisen i dag om fullt opprør i flere Ap-bastioner. Ordførere melder om masseflukt fra partiet dersom ikke regjeringen griper inn mot helseforetakenes planer om endringer i lokalsykehusenes funksjoner. Det gjør vondt verre at Sp kjører denne saken som om de var et opposisjonsparti.

For Ap ser sykehussaken ut til å bli en tapersak, ikke minst på grunn av Sp. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kjemper med ryggen mot veggen når det er sine egne hun må nedkjempe. Hun forsøker å levere et forsvar for å ”gi pasientene et best mulig tilbud”, men når ikke skikkelig fram. En av de fødestuene som skal reddes, ligger i Lærdal, Navarsetes hjemkommune. Lørdag kunne Vårt Land fortelle at kun 27 prosent av kvinnene som hører til Lærdal sykehus, velger å føde her. 42 prosent drar til Førde og 28 prosent til Voss. Førde og Voss tilbyr bedre kvalitet og større trygghet.

Jens Stoltenberg vil helst holde seg på sidelinjen i kontroversielle saker, og i det minste tenke før han snakker. Når meningsmålingene er så dårlige og den interne uenigheten så sterk, må ha stille spørsmålet om å tiden er inne til å løse opp det rødgrønne regjeringssamarbeidet. Alternativet er, som Dagsavisen anbefaler, å la Sp og SV få større gjennomslag. Det vil neppe Stoltenberg.  

Sykehusstriden er ingen god sak å bryte et regjeringssamarbeid på. For Sp kan det være en god sak med tanke på å få økt oppslutning blant velgerne. På Aps bekostning.

I dag legger Veritas fram en rapport som viser at ikke engang et gigantisk oljeutslipp i Lofoten vil true fiskebestanden. Det kan være tiden er inne for Jens Stoltenberg til å gi de første signalene om at det går mot oljeaktivitet i Lofoten. Da er den rødgrønne regjeringens dager talte.

Ap vil ha et bedre utgangspunkt for å bekjempe Høyres fremgang ved å koble Sp og Sv fra regjeringstoget. I denne perioden vil Jens Stoltenberg være statsminister uansett. Jens Stoltenberg kan få gjennomføre mer av sin politikk ved å frikoble SV og Sp fremfor å kjøre videre med et mannskap der den interne splittelsen blir stadig mer påfallende.