Sikkerhetens pris

Kanskje blir flyene like upresise som togene? Er det ikke signalanlegg som svikter eller kjøreledninger som faller ned, er det vulkansk aske. Flysikkerhet koster oss milliarder.      

Mens politikerne har alt ansvar for togkrisen, har de ikke ansvar for flykrisen i det hele tatt. Eller har de det? Lørdag sto Norwegian-sjef Bjørn Kjos fram på forsiden i Dagens Næringsliv med påstander om at det ikke er farlig å fly hvis det er klarvær og god sikt. Han etterlyser at myndighetene sørger for partikkelmålinger i Norge. Vi har kun en målestasjon for slikt, og den er på Andøya i Nord-Norge. Flyselskapene KLM og Lufthansa gjennomførte lørdag testflyginger over stengt luftrom. I dag vil også Air France og Norwegian drive testflyging. Så langt har testflygingen viste at det ikke er farlig å fly. Lufthansa truer med milliardkrav dersom ikke flyforbudet blir opphevet der det er lite aske i luften. Avinor sier at de også er forberedt på søksmål.

Dersom flykrisen varer, regner en med at flere flyselskaper vil gå konkurs. EU vil i dag drøfte om de skal gi støtte til flyselskaper som er i konkursfare. Jens Stoltenberg har sagt at spørsmålet om støtte eller erstatning som følge av de problemer flykrisen starter, må en komme tilbake til.

Det mest spesielle i situasjonen er at de ingen vet om problemene vil vare et par dager eller et helt år. Vulkaner er noe av det vi forstår oss særdeles lite på.

Så langt er det ingen grunn til å kritisere myndighetenes håndtering av krisen. Luftfartsmyndighetene i Europa baserer seg på den eneste tilgjengelige kunnskap vi har, målinger og datasimuleringer fra Volcanic Ash Advisory Centre i London. Ut fra dette har luftfartsmyndighetene lagt ned flyforbud. Det kan godt være de har vært for strenge. Det har sammenheng med hvilken risiko vi i det moderne samfunn aksepterer. Vi prioriterer sikkerhet og ”føre var” svært høyt. Myndighetene vil være på den sikre siden. Ingen vil ta ansvar for en katastrofe. I Norge er det områdesjef i Luftfartstilsynet, Espen Slyngstad, som i realiteten bestemmer når luftrommet i Norge skal lukkes og åpnes for flyging.

Hvis politikerne gir ham signaler om at vi nå er villig til å ta større risiko, vil han selvsagt kunne vurdere situasjonen annerledes. Det samme gjelder dersom det ved målinger kan dokumenteres at den asken som svever rundt, inneholder få eller ingen farlige partikler, slik at det ikke fare for å fly når sikten er god.

Når en krise oppstår, tar det tid å skaffe seg nødvendig kunnskap. Når kunnskapen er på plass, må ansvarsforhold presiseres. Myndighetene kan ikke si til flyselskapene ” bare fly dere, hvis dere mener det er trygt, men dere får ta ansvaret selv”. Flyselskapenes forsikringsordninger er basert på at man setter flyene på bakken dersom det er fare for at problemer kan oppstå. Det vil neppe være holdbart for passasjerene å måtte forholde seg til at ” Norwegian flyr, men SAS tar ikke sjansen”. Flybransjen er omfattet av kollektive sikkerhetsgarantier som privat transport ikke er.

Vi kan velge å kjøre i høy hastighet selv om vi vet veien er glatt. Vi kan dra ut i båt selv om det er meldt fare for storm. Men i ekstreme tilfeller setter også myndighetene her ned foten. En vei blir stengt, hvis det er stor rasfare. Hvis rasfaren er liten, nøyer en seg med et skilt. Men er en vei åpen, kjører en på eget ansvar.

Myndighetene tok skammelig feil når det gjaldt svineinfluensaen. Det ble nevnt 15 000 døde i verste fall. Om lag 30 døde av denne influensaen. Det er langt færre enn de som dør av en normal influensaepidemi. Myndighetene ville være på den sikre siden. De kjøpte inn dobbel dose vaksiner til alle og anbefalte alle å vaksinere seg. Men de valgte ikke tvangsvaksinering som de har hjemmel for. Folk fikk selv vurdere risikoen.

Sannsynligvis vil målinger og ny kunnskap føre til at flere fly vil gå som planlagt. Men her vil vi måtte opptre kollektivt.

Hvis denne krisen blir langvarig, kan den få konsekvenser for flybransjen. Det kan jo være flere velger tog fremfor tog fremfor fly. Bare toget går.  

Det kan jo ende opp med at flyene blir like upresise som togene. Er det ikke kjøreledninger som faller ned eller signalanlegg som svikter, er det vulkansk aske som faller ned over oss.