Obama og Johnsen mot finasfolket

Barack Obama og Sigbjørn Johnsen går hånd i hånd for å ta nakketak på finansbransjen, hver på sin kant. Det er for mange finansfolke som tjener flesk, men som gjør mer ugagn enn nytte.

 

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener fete bonuser til bank- og finansrådgivere kan være lovstridig. Han har sendt brev til Finanstilsynet der han sier seg kritisk til at investeringsrådgivere får større bonus jo mer de selger. Det betyr jo at rådgiverne har egeninteresse i å selge finansielle produkter fordi de tjener på det, i stedet for å råde kundene til å ha penger på bok eller betale ned på lån.

Regjeringen ønsker et regelverk som gir finansrådgivere lik lønn uansett om kunden rådes til å beholde pengene på konto eller investere i forskjellige spareprodukter. Den salgsavhengige bonuslønna skal bort og heller erstattes med en høyere fastlønn.

– Salgsbasert avlønning gir insentiver til å anbefale investering fremfor ikke-investering, selv i tilfeller hvor dette ikke er i kundens interesse. Denne formen for avlønning kan også gi insentiv til å anbefale investering i bestemte finansielle instrumenter, selv om det ikke er til det beste for kunden. Dette er helt klart uheldig, sier Johnsen.

Wall Street

I går leverte president Barack Obama et slag i solar plexus på finansfolket i Wall Street. Han finner seg ikke i lenger at finansbransjen får ture fram som i dag. Han mener de har bidratt til å forsterke finanskrisen. Myndighetene kan ikke ta sjansen på at det skjer igjen. Nå skal det strammes inn. Etter at han har fått helsereformen på plass, er dette hans store nye sak på det innenrikspolitiske plan, i tillegg til kampen mot arbeidsledigheten.

Skandalen som rammer storbanken Goldman Sachs kan han utnytte positivt. Og han er ikke alene. Politikere i flere europeiske land verker etter å ta nakketak på finansfolket.

Helsereformen ble ikke den vinnersaken som Obama hadde regnet med, i alle fall ikke på kort sikt. Den kan bli det dersom det viser seg at den ikke får de dramatisk uheldige konsekvenser som kritikere har hevdet.

Når Obama skal regulere finansbransjen på en måte som aldri tidligere har skjedd i det kapitalistisk USA, er Obama opptatt av å opptre på vegne av folket. Han langer ut om at det er skattebetalernes penger finansfolket egentlig sløser bort og karer til seg selv. Goldman Sachs står fram som et takknemlig eksempel. De har regelrett svindlet kunder for flere hundre milliarder og titalls milliarder er delt ut i bonuser til egne folk. Men banken hevder de ikke har gjort noe galt.

Goldman Sachs

Dette poenget er det Barack Obama kan utnytte. Hvis Goldman Sachs faktisk er i tvil om det de har gjort er galt, så må reglene endres radikalt. Slik skal ikke skje.

Det er ikke en ensom kamp Barack Obama fører mot finansfolket. Lederen for Obamas finanskriseråd, Paul Volcker, mener den enorme finansnæringen kan være direkte skadelig for samfunnet. 82-årige Volcker er selv en tungvekter i USAs finansvesen. Volcker vil ha slutt på at bankene engasjerer seg i ”kasinovirksomhet”. Deres oppgave er å ta vare på kundens penger og ikke drive spekulasjon.

I England påstår Lord Adair Turner, styreleder i det britiske finanstilsynet, at finansnæringen driver med samfunnsmessig unyttige aktiviteter. Han vil sette strek over mye av den liberalisering som har skjedd i finanssektoren de siste 10–20 årene og begrense finansnæringens utfoldelsesmuligheter.

Både Turner og Volcker sier at det er et tankekors at så mane smarte mennesker jobber i en sektor som er mer til skade enn gagn.

Det er bare for Sigbjørn Johnsen og Barack Obama å kjøre på. Her må mye kraft settes inn, for de kjemper mot en kapitalmakt som vet å slå fra seg.

Det er på tide regjeringen skjærer igjennom og gjør det klart at det skal være en forskjell på rådgivning og salg. En som påstår man er rådgiver skal ikke ha økonomisk interesse av hvilket råd kunden velger å følge.

I denne saken bør sjefen for landets største bank, Rune Bjerke, komme på banene og gi støtte til den innstramning som nå er på gang.