Killengreen vil ha mer makt

Vil man ha mer politi for pengene, må Knut Storberget og andre politikere holde fingrene fra fatet. Det mener i alle fall politidirektør Ingelin Killengreen. Hun kan få Liv Signe Navarsete på nakken før hun vet ordet av det.

Politidirektør Ingelin Killengreen ønsker mer makt fra politikerne for å kutte lensmannskontorer og politidistrikter. Hun vil at Politidirektoratet skal få utvidede fullmakter til å avgjøre organisatoriske spørsmål i Politi-Norge.

I går overrakte Killengreen en rekke anbefalinger til justisminister Knut Storberget basert på en analyse av erfaringer fra politi- og lensmannsetaten for årene 2002–2008.

Færre kontorer

Her tas det blant annet til orde for at antall lensmannskontor reduseres og blir erstattet av politiposter, flere av landets 27 politidistrikter slås sammen til større regioner, økt fokus på målrettet kunnskapsstyring og kunnskapsstyrt ledelse, teleselskapene må i fremtiden selv dekke politiets utgifter til kommunikasjonsovervåking og flere oppgaver skal løses av sivilt ansatte uten politihøyskole.

-Det er positivt med et stort engasjement for våre saker, men altfor mye av det organisatoriske løftes opp på et politisk nivå slik at det blir unødig tungvint og lite hensiktsmessig ut fra en helhetstenkning om politiets oppgaver og ressursbruk, sier politidirektør Killengreen.  

Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, har tidligere uttalt at dersom ikke Politidirektoratet får mer makt, kan det like godt legges ned.

Distrikts-Norge

Ingelin Killengreen vet at tiden ikke er inne for å be om mer penger. Derfor satser hun på å få fullmakt til å drive mer effektivt. Det betyr at hun vil ta mindre distriktspolitiske hensyn når det gjelder organisering av tjenesten. En folkeaksjon for bevaring av lensmannskontoret, som en parallell til Folkeaksjonen for bevaring av lokalsykehusene, blir neppe dannet. Alt som smaker av nedprioritering av små kommuner og distrikter står imidlertid Senterpartiet klar til å avvise. Killengreen kan få Liv Signe Navarsete på nakken før hun vet ordet av det.

Spørsmålet er om Knut Storberget har fullmakt eller støtte i regjeringen til å si ”kjør på” til Killengreen. Spørsmålet er om han synes Killengreen nå ber om vel mye handlefrihet. Storberget er nå justisminister på femte året. Han er jurist og med solid kjennskap til norsk rettsvesen og politiets arbeid. Han er en av regjeringens sterkeste fagstatsråder. Han både kan og vil styre. Storberget er rask på ballen og har samarbeidet godt med Killengreen. Så pass godt at han endret åremålsbestemmelsen for å kunne gi henne seks nye år som politidirektør.

Nå utfordrer Killengreen Storberget, men ikke på en måte som går på samarbeidet løs. Hun peker på hva som bør gjøres, hvis man vil ha økt effektivitet. Det var ikke noen tordentale ala tidligere forsvarsminister Sverre Diesen, hun holdt i går. Diesen sjokkerte politikerne med saftig tale om hvor ille det sto til med vår forsvarsevne og hvor galt det kom til å gå dersom politikerne fulgte i samme spor.

Post lørdag

Det er neppe tvil om at Killengreen har rett, sett fra et faglig og økonomisk perspektiv. Det har sjefen for Posten også, Dag Mejdell. Han sa i forrige uke at staten kan spare 300 millioner på å droppe postombæring alle steder lørdag. Han fikk med en gang beskjed fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) om at det kunne han bare glemme. Posten skal fram også lørdag.

Det er ikke lett for Sp å kreve at ingen lensmannskontor skal legges ned. Spørsmålet er om det kommer til å gå så mye politikk i denne saken at Killengreen ikke får det armslaget hun ber om.    

For noen uker siden fikk Ingelin Killengreen ramsalt kritikk fra Riksrevisjonen fordi en fortsatt har en IT-system som ikke er tilfredsstillende og fordi det manglet en god del på nå alle de mål som er satt for etaten. Killengreen forklarte at bevilgningene ikke rekker til alt som politikerne ønsker skal prioriteres. Det øret hører ikke Jørgen Kosmo på. Hans forvaltningsrevisjon viser manglende måloppnåelse og sviktende system.

Killengreen opplevde nok kritikken fra Kosmo som urettferdig. I går kunne hun legge fram tall som sier at på flere områder har politiet forbedret effektiviteten. Hun er klar for nye mål, men politikerne må klargjøre hennes ansvar om de vil ha bedre måloppnåelse. Hun vil være sjef med mer makt til å gjøre det som gir best resultat. Hun vil ha styringsfart på områder der de rødgrønne gjerne bremser opp hvis Sp først setter seg på bakbeina.