Folkestad med det døve øret

Det blir direkte pinlig når Anders Folkestad hevder at det er hans som forstår seg på Soria Moria II og at Rigmor Aasrud surrer. Han trenger ikke late som om han får pustebesvær hver gang han får høre at det ikke blir noen likelønnspott ut over rammene.

Det partene sier om egne krav og posisjoner i lønnsforhandlingene, må tas med en klype salt. Det spesielle ved årets lønnsoppgjør er at arbeidstakerne hardnakket hevder at regjeringen må legge en egen likelønnspott på bordet, ut over den vanlige rammen, selv om regjeringen sier det motsatte.

 Ingen går lenger i å dikte egen virkelighet enn Unio-leder Anders Folkestad. Han sier til Dagens Næringsliv at det er ”en bred forståelse” at det på toppen av den generelle rammen vil komme penger fra staten.

 Arbeidsminister Rigmor Aasrud har enda en gang sagt at det ikke blir en likelønnspott i tillegg til den ordinære rammen. Hun sier endatil at midler for å bidra til økt likelønn må ligge innenfor rammen for frontfaget. Arbeidstakerne forsøker å late som om de mister pusten hver gang de hører det.

 –        Det er et alvorlig signal statsråden gir når hun fremstiller det som at det er alle som har misforstått Soria Mori, sier Folkestad.

 Han bløffer med viten og vilje. Han vet selv hvor misfornøyd har var da det ble klart at SV ikke hadde vunnet fram med likelønnspott i forhandlingene. Jens Stoltenberg sa følgende: Ja til å bidra til mindre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, rammen må holdes, når noen skal få mer, må andre få mindre, partene må fortelle arbeidsgiverne hvem som skal få mer og mindre og komme opp med ordninger som sikrer at de som får lite i år, krever kompensasjon neste år.

 Dette likte ikke Folkestad, og bestemte seg for å lukke ørene.

 I Soria Moria står det:   

 I tillegg er likelønn og utjevning av lønnsforskjeller viktige mål forinntektspolitikken. For å oppnå resultater på dette området må partene iarbeidslivet komme til enighet om hvilke yrkesgrupper som skal prioriteres, ogdet må være enighet om at nye relative lønnsforhold ikke skal utløse kompensasjonskrav fra andre grupper.

På dette grunnlag er regjeringen beredt til å gå inn i en dialog med partene omlikelønn. Regjeringen vil be partene avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, samt utarbeide et forslag til hvilke grupper som skal omfattes av dette. Videre må partene utforme nødvendige og tilstrekkelige mekanismer for å oppnå en varig utjevning og for at en slik utjevning kan skje

innenfor ansvarlige rammer i det enkelte lønnsoppgjør slik at det norske systemet for lønnsdannelse ikke svekkes. Regjeringen legger videre til grunn at partene gir likelønnsspørsmålet det nødvendige fokus i de kommende tarifforhandlingene også i privat sektor.

Det ble ingen likelønnspott i industrioppgjøret. Innenfor rammen er det satt av 0,50 kroner per time til lavt– og likelønnstillegg. Dette skal fordels lokalt. Hvis det ikke kan på vises at noen kvinner har kommet dårlig ut, går hele potten til de som har lavest lønn.

I stats- og kommuneoppgjøret har ikke Unio, YS og LO kommet opp med noe som helst av det Soria Moria II legger opp til.

Det er gode grunnen for at lærere og sykepleiere bør få økt lønn. Det er forståelig at man har forsøkt å hive seg på likelønnstoget for å se om det kan føre en til målet. Det ser ikke lyst ut.

Det blir direkte pinlig når Anders Folkestad hevder at det er hans som forstår seg på Soria Moria II og at Rigmor Aasrud surrer.

Busten er i ferd med å reise seg i SV over regjeringens holdning til likelønn, skriver Klassekampen.

 –        Vi er mange som mener av Soria Moria II åpner for dialog også om rammene. Jeg forventer at regjeringen tar partene seriøst og diskuterer det de ber om, sier kvinnepolitisk leder i SV, Marthe Hammer til Klassekampen. Hun får støtte av faglig kleder i SV, Jan Olav Andersen. Likestillingsminister Audun Lysbakken vil ikke kommentere saken.

 Det skulle bare mangle om andre statsråder skulle begynne å gi kommentarer til lønnsforhandlingene. Så viktig er dog denne saken ikke for SV. Men det ender nok med nedtur for de SV-erne som ivret mest for en egen likelønnspott i valgkampen. Det vil ikke regjeringen ha. Heller ikke KS og Spekter som forhandler på statens og kommunenes vegne.

 Anders Folkestad får dure videre. Han har tydeligvis tro på at det fører fram å beskrive regjeringen som ubehjelpelige og uetterrettelige når det gjelder å forklare sin egen politikk.   

 Det er nummeret før Folkestad står fram som offer med et budskap for alt folket om at han føler seg lurt, sveket, dolket i ryggen, trampet på og gjort verdiløs.