Muskel-Høyre

 Et selvbevisst Høyre våger å slå vrak på den likestillingstenkning som har rådd grunnen i årtier. Nå skal det handle om å begrense statens makt både i forhold til familier, individer og kommuner.

Det er årevis siden Erna Solberg har hatt en så sterk stilling i Høyre som hun nå har. Ingen stiller spørsmål ved om hun skal være partiets og de borgerliges statsministerkandidat ved valget om tre år. Samtidig markerer landsmøtet at de har så definitivt har makten i partiet. Det var like før det ble nederlag for Erna Solberg i to saker som hun anser som viktige; hun tapte kampen om pappapermisjon, men fikk gjennomslag for ikke å ta endelig stilling til datalagringsdirektivet.

Høyre viste muskler i helgen. De går fremover på meningsmålingene. De har en leder som nå fremstår som statsministerkandidat og som utvilsomt lykkes bedre som frontfigur for partiet. Diskusjonen om datalagringsdirektivet og pappaperm vitner om vitalitet i partiorganisasjonen. Demokratiet fungerer. Og ved siden av Erna Solberg har partiet flere sentrale politikere som gjør seg gjeldende med tyngde i den politiske debatten. Tankesmien Civita ligger også i bakgrunnen og leverer tankegods som politikerne kan anvende i den pågående politiske debatten.

Høyre slapp denne gangen debatten om regjeringsalternativ. Den er heller ikke særlig problematisk når Erna Solberg skal være statsminister. Da sier ikke Høyre nei til Frp selv om Venstre og KrF ikke vil være med. Den tid den sorg. Høyre kan konsentrere seg om politikken, i alle fall to år til.

Høyre er nå opptatt av de politiske sakene. Enkelte kommentarer forsøker å gjøre et poeng av at Høyre etter dette landsmøtet har nærmet seg Frp. Mulig det, men det har i alle fall ikke landsmøtet vært opptatt av. Det er først og fremst vedtaket om å droppe obligatorisk pappapermisjon som får enkelte til å hevde at avstanden mellom Frp og Høyre har blitt mindre. I denne saken har den utvilsomt det. Siv Jensen (Frp) hilser Høyre velkommen etter. De andre partiene vender tommelen ned. De vil ikke bryte med den likestillingstenkningen som det var vært bred politiske enighet om.

Det er kvinner i Høyre som har ledet an i denne saken. De har gjort det til en sak om familiens rett til å velge selv hvordan de vil ordne seg med jobb og omsorg for barn. De kombinerer denne friheten med å gi pappa opptjeningsrett på lik linje med mamma. Høyre vil gjøre dette til en sak om nei til statlig tvang, nei til statlig innblanding i saker der foreldrene selv er best til å avgjøre hva de er best tjent med.

Norsk likestillingspolitikk har imidlertid handlet om at staten har bestemt for foreldre, og for bedrifter når det gjelder kvinnelig representasjon i styrene. Nå mener Høyre at likestillingen i familien er kommet så pass langt at de vil prioritere frihet.

Dette har Frp ment lenge. Både Høyre og Frp fanger nok opp et trekk i tiden. Folk begynner å bli lei statlig innblanding på områder der folk mener de selv karer å bestemme hva som er best for dem selv. Ikke mange timene etter vedtaket var fattet, viste en meningsmåling på dagbladet.no at omtrent halvparten støttet landsmøtets vedtak om at foreldrene selv skal avgjøre hvordan de vil bruke permisjonen.

KrF har ivret for frihet når det gjelder om barn skal være hjemme eller i barnehagen. Den frihet kontantstøtten legger opp til, har vært omstridt, men rødgrønne har ikke våget å fjerne ordningen. Nå varsler KrF kamp for obligatorisk pappaperm. Nestleder Knut Arild Hareide sa til NRKs Ukeslutt lørdag at dette spørsmålet var så pass viktig at det kunne hindre et regjeringssamarbeid mellom KrF og Høyre.

Hareide er vel raskt ute. Det er langt fra sikkert at han har grasrota i eget parti med seg på å gjøre dette til en prioritert sak for KrF fremover. Før han vet ordet av det, kan det være folk i KrF som mener det samme som et flertall i Høyre.

Det er også en forbindelseslinje mellom pappaperm og datalagringsdirektivet. Disse sakene handler begge om å begrense statens makt. Høyre taler individets rett til egne valg og til ikke å bli passet på av en allmektig stat.

Denne frihet fra statlig innblanding mener Høyre også må få gjennomslag i forhold til kommunene. De vil ha slutt på mye av den statlige overprøving som skjer. De vil ta sjansen på at kommunene selv er i stand til å finne ut hva som er beste eller akseptable løsninger enten det nå gjelder vern av strandsone eller dyrket mark. Og de vil også ta sjansen på at mor og far klarer å finne ut av hvordan fødselspermisjonen skal fordeles.

Det vil nok være noen flere fedre som lurer seg unna og noen kommunestyrer som er for liberale med byggetillatelser for eksempel. Høyre er villig til å betale den prisen. De vil sette frihet høyere enn i dag.