Infokaos om politibemanning

Politiforbundet dokumenteres at det planlegges å kutte bemanningen med ca. 5 prosent, men Politidirektoratet sier det er ukjent for dem. Går det an? Det virker som om Knut Storberget bare serverer prat når han påstår at det satses på politiet,   

I forrige uke meldte NRK at en stor flokk av avgangskullet ved Politihøgkolen kan komme til å gå arbeidsledige utover høsten. Det virker ikke som om politidistriktene rundt om i landet har råd til å ansette de nyutdannede. Ingen fare, dette ordner seg, politiet har fått økte ressurser, fikk vi da opplyst fra Justisdepartementet. Leder i Politiets fellesforbundet, Arne Johannessen sa at han slett ikke var sikker på at det var plass til alle de nyutdannede ut fra de bevilgningene politiet har fått.

Nå har han undersøkt saken – og har fått rett. VG bringer i dag en oversikt som viser at politidistriktene må kutte 440 stillinger de nærmeste årene. Dette er ukjent for Politidirektoratet, skriver VG. Hvis dette er tilfelle, er det ikke til å tro. Politidirektoratet må da kjenne til disse planene og de kan legge sammen tall.

Arne Johannessen har fått sine opplysninger via de tillitsvalgte. De offentliggjør hvor mange kutt det blir innenfor hvert distrikt. Grunnen til nedskjæringen i bemanningen er at det i år må satses 180 millioner kroner på en forsømt IKT-satsing. Politidirektoratet fikk refs fra Jørgen Kosmo for et par måneder siden for at det somles med å få på plass nye IKT-løsninger som en forventer vil gi økt effektivitet. I tillegg kommer høye kostnader knyttet til nytt nødnett. Med lønns -og prisveksten er det meste av de 1,3 milliardene som politiet fikk ekstra på årets budsjett, spist opp.

MiniminiNav

Arne Johannessen sier at Forbundet blir nedringt av ledere som sier det aldri har vært så vanskelig å prioritere arbeidsoppgavene som nå. Sagt med andre ord: Oppgavene står ikke i forhold til de ressursene som stilles til disposisjon. Dette er Nav i miniminiutgave.

Arne Johannessen, politidirektør Ingelin Killengreen og Knut Storberget har konkurrert i langt tid om å gi den mest dekkende beskrivelsen av tilstanden rundt i landets politidistrikter. Arne Johannessen knyttet dette til en kamp for økt lønn i fjor. Da må det som sies tas med en klype salt.

Etter at Arne Johannessen og Knut Storberget ble enige om en avtale som ga polititjenestemennene god betaling for å jobbe en time ekstra i uka, har situasjonen roet seg ned. Da budsjettet ble lagt fram i oktober, kunne justisminister Knut Storberget stå fram som en av vinnerne. Det skulle bli tusen nye stillinger i politiet. Her skulle det satses.

Arne Johannessen beskriver i dag en annen virkelighet. Hvis Arne Johannessen har rett, blir det meningsløst for Storberget å hevde at det satses på politiet og at vi får mer politikraft.

Hvis Are Johannessen har feil, får Politidirektoratet og Justisdepartementet dokumentere det. Virkeligheten må en greie å beskrive.

Flere studieplasser

Antallet studieplasser ved Politihøgskolen er i år rekordhøyt. Dette kommer som svar på at bemanningen er for lav i forhold til de oppgavene som skal løses. Dette var Arne Johannessens hovedpoeng i fjor. Knut Storberget sender stadig ut signaler og beskjeder om hva som skal prioriteres. Det gir mening å tildele politiet nye oppgaver hvis man samtidig legger opp til økt bemanning – og økt utdanning. Men hvis kronene ikke følger med, blir situasjonen håpløs. Da faller Knut Storbergets påstand om at det satses på politiet, død til jorden.

Ingelin Killengreen ser problemet. Hun har bedt om fullmakter til å effektivisere blant annet ved å slå sammen politidistrikt og være tydeligere på hva som må nedprioriteres. Det viker ikke som om Knut Storberget er klar for å gi henne den friheten hun ber om. Sammen må de nå finne ut av hvordan ressursene skal prioriteres. Og så får en gi tydelig beskjed om det.