Kapitalist Spetalen synger ut

Velkommen etter, sier Jens Stoltenberg til Øystein Stray Spetalen. Men man blir ikke rødgrønn av å mene at staten bør la flere kapitalister gå dundrende konkurs.

Investor Øystein Stray Spetalen mener det går mot undergangen for kapitalismen. I en artikkel i Dagens Næringsliv i går advarer han mot det samrøre som har oppstått mellom finansbransjen og myndighetene. Når staten vil redde banker og finansinstitusjoner fremfor å la de gå konkurs, blir det skattebetalerne som må betale regningen. Spetalen mener den forrige bankkrisen på 90-tallet ble håndtert riktig av norske myndigheter. De som hadde aksjer i banken, tapte sine investeringer. Staten som reddet bankene tjente på at de tok risikoen på å redde bankene. Slik skal det være, . Den som tar risiko, skal også ha gevinsten. Det er en av Spetalens leveregler. Nå krisemaksimerer bank- og finansnæringen med påstander om at det blir et ragnarokk uten like hvis ikke staten stiller med garantier slik at de ikke går konkurs. Og i EU blar man opp hundrevis av milliarder for å hjelpe bankene. Regningen betales ved kutt i de offentlige utgifter og økt skatt. Faren er at økonomiens skrus nedover ved at etterspørselen synker og investeringsviljen forvitrer, ifølge Spetalen.

”Spetalen er blitt enig med oss”, sier Jens Stoltenberg til DN i dag. Han synes det er rørende å se hvor mange representanter for de frie markedskrefter som nå kommer løpende og ber staten regulere markedet. Kristin Halvorsen (SV) sier til VG i dag regjeringen ikke trenger at Spetalen forteller dem noe som helst. Hun mener det Spetalens uttaler er overraskende og i strid med det han til vanlig forfekter.

–        Han er en stor kapitalist i Norge og han støttet Frps økonomiske politikk, men likevel har han rett i den del av den kritikken han kommer med i forhold til hvordan toppene i mange av disse bankene nå går fri, sier Halvorsen.

Småpenger

 Øystein Stray Spetalen hører selv til den bransjen han nå svinger pisken over. Han startet med småpenger og er i dag god for nærmere to milliarder. Han har lyktes som investor, lykkes ved å gå ut og inn av selskaper til riktig tid. Han har spredt sine investeringer og har altså fått med seg den veksten som har vært i aksjemarkedet de siste tiårene. Spetalen har investert sine egne penger, tapt og vunnet. Slik må det være, mener han. Han kritiserer finansbransjen sønder og sammen fordi man her investerer andres penger og tar ut vanvittige bonuser hvis aksjekursen stiger, men taper ikke hvis kursen faller. Denne asymmetriske risikoen fører til at penger investeres der hvor man tror man kan hente kortsiktig gevinst, ikke der hvor det kan skje en langsiktig verdiskapning. Folk lærer ved å måtte ta konsekvensene av sine handlinger. Nå burde den ene finansinstitusjon etter den andre gått konkurs. Det ville en lært av. Istedenfor opptrer myndighetene som redningsmenn slik at de som fra før av er rike, kan beholde sin rikdom. De burde tapt den, for de har satset på noe som ikke holdt mål, hever han.

Det er samrøret mellom stat og finans Spetalen kritiserer. På samme måte som han i fjor kritiserte oljefondets ledelse for å ta for stor risiko. Han vil ha mindre risiko og dårligere avkastning på fellesskapets penger.

Spetalen er liberalist og kapitalist i den betydning at han vil at mennesker som vil investere skal få gode muligheter til det. Det er privatpersoners investeringsviljer som skaper vekst. Derfor må ikke investeringsviljen drepes med høye skatter og kompliserte regler. Dette er også Venstre opptatt av i den strategi for økt gründer- og entreprenørskap som de la fram for noen uker siden.

Verd å lytte til

Øystein Stray Spetalens analyse er det vel verd å lytte til. Det er slett ikke sikkert han hadde våget å la en lands banknæring gå dukken om han selv hadde sittet i posisjon. Hverken George Bush eller Barack Obama våget å la være å redde banker og bilprodusenter fra å gå dukken. De valgte å stille garantier, og slik sett bruke skattebetalernes penger.

Hvis Øystein Stray Spetalen får rett, blir det ille i Europa. Hvis han tar feil, koster det ham neppe mye å innrømme det. Han vil delta i debatten som den kapitalist han er. Det er et genuint samfunnsengasjement som driver ham. Kristin Halvorsen er ikke tjent med å definere Spetalen som et fremmedelement man ikke trenger bry seg med. Politikerne bør lytte til de som står uti det med begge beina.

Ellers er det ikke bare Jens Stoltenberg som kan finne et og annet i Spetalens kronikk og uttalelser de kan kommenter med ”velkommen etter”. ”Nei til EU” kan jo også omfavne ham. Han mener det er forferdelig om Norge skulle ende opp i EU og ikke få drive sin egen finanspolitikk. Det virker som han mener de rødgrønne er ti ganger bedre enn ”samrørspolitikerne” som styrer EU.