Full gass for mer olje

Regjeringen fortsetter i det gode gamle oljesporet. Det skal tydeligvis ikke mye til for at SV regner noe som en seier. Hvis Jens Stoltenberg vil, er det slett ikke umulig han klarer å snekre et kompromiss om Lofoten som SV hopper på

Det ble bare åpnet for 94, ikke 100 nye blokker i 21.konsesjonsrunde. De seks blokkene som ikke ble utlyst kan SV ta som en liten seier eller ”et klapp på skulderen” som Ketil Solvik Olsen (Frp) kaller det. For fire av de blokkene som det nå ikke blir gitt konsesjon for, ligger nær Lofoten og to av dem ligger nær Rogalandskysten.

– For SV er det viktig at det nå er en felles forståelse av at de blokkene som lå helt oppunder Vestfjorden er av en helt spesiell art. Dette er en innrømmelse som styrker vår argumentasjon om vern av Nordland 6 og 7 og Troms 2. Denne store oljedebatten skal vi ta i løpet av neste år, sier Snorre Valen til NTB.

SV trenger en seier, og Jens Stoltenberg har ingen ting i mot at det tolkes slik. Men det er verd å merke seg hvordan Naturvernforbundet tolker tildelingen. De peker på at regjeringen har oversett råd fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, og Direktoratet for naturforvaltning

– Dette er verre enn vi kunne forestilt oss. Olje- og energiministeren gir blanke i hva miljøekspertene måtte mene, mens oljeindustrien får rød løper. Det er fortvilet å se hvordan hensynet til natur og fremtidige generasjoner kjøres over av en minister i oljetåka, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Bellona vektlegger at to av de utlyste blokkene grenser inn til området som omfattes av forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja. – Dette er en snikåpning av Lofoten, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Det er altså ikke mulig å lese noen signaler ut fra denne konsesjonstildelingen om hva som vil skje med Lofoten og Vesterålen. Saken er utsatt fra i høst til neste år. Ikke nødvendigvis fordi oljeentusiastene i Ap er kommet i tvil etter gigantutblåsingen i Mexicogulfen, men fordi det ikke er klima for å fatte kontroversielle beslutninger før utslippet er stoppet.

Det er verd å merke seg at utslippet i Mexico ikke har ført til at vi her i landet har stoppet boring på over 1000 meters dyp. Fagfolkene fastholder at vi har kontroll på våre plattformer.

I debatten rundt utslippet i Mexico er det flere som har tatt til orde for at det nå er på tide å trappe ned olje og gass-aktiviteten og satse målbevisst på alternative energiformer. Flere SV-politikere og representanter fra miljøbevegelsen har hevdet dette. Men de taler for døve regjeringsører. Det er ikke snakk om at vi skal begynne å trappe ned innen olje og gass. Om vi skal satse sterkere på alternative energikilder, er et annet spørsmål. Det er det en lang rekke argumenter for. Men her har regjeringen vært tilbakeholdne fordi det er vanskelig å få lønnsomhet i slike prosjekter her hjemme hvor prisen på energi er lav. Men Statoil og Statkraft er tungt inne i flere fornybare prosjekter i andre land. Statoil har ambisjoner om å bli en betydelig aktør når det gjelder vindkraft.

Olje og gass er så lønnsomt for Norge at regjeringen ikke vil noe annet enn å satse videre i samme spor som nå. Det var tildelingen i går et sikkert tegn på.

Jens Stoltenberg har muligheter for å snekre sammen et kompromiss om Lofoten også. Tildelingen i går viser at det skal lite til før SV inkasserer en seier. Når det gjelder Lofoten trenger de sannsynligvis bare et bevis på at de har en bremsende effekt i forhold til oljeentusiastene i Ap. Jens Stoltenberg vil kunne gi de en slags seier selv om det ikke blir et nei til oljeaktivitet i Lofoten til «evig tid».

Hvis de rødgrønne ser seg tjente med å fortsette i regjering, finner de et kompromiss om Lofoten. Men spørsmålet er om Jens Stoltenberg er tjent med å kjøre videre med det rødgrønne prosjektet fram til 2013. Velgerne er tydeligvis ikke imponert.