Barnehagestrid som tapersak

Bjarne Håkon Hanssen skled i går ut av sitt rådgiverskinn og opptrådte som regjeringens motspiller i fri dressur. Hanssens syn kan komme til å vinne. Barnehagebråk blir en tapersak for de rødgrønne.

Bjarne Håkon Hanssen sier han har sluttet som politiker. På papiret er det sant. Men på NRK i går, var det på sett og vis politikeren Hanssen som var i manesjen. Han langet ut mot regjeringens forslag om å forby private barnehager å ta ut utbytte. Han møtte Kristin Halvorsen til duell i Dagsnytt 18. de fremsto som politiske motstandere.

Rådgivere skal holde seg i bakgrunnen. Det er oppdragsgiver som skal fronte egne interesser. Hanssen mener han i denne saken må gjøre et unntak på reglene for å forsvare seg mot påstandene om at han bedriver politisk umoral. Han vil si åpent hva han har sagt til sin oppdragsgiver. Og det han har sagt, det mener han. Han advarer regjeringen mot å endre rammebetingelsene for barnehagedrift fordi han frykter det vil føre til en rasering av det private barnehagetilbudet.

Styret i Private Barnehagers Landsforbund har kalt inn til ekstraordinært styremøte. De varsler ekstraordinære aksjoner mot regjeringens planer om utbyttebegrensning. For å markere at de mener alvor, kan en del barnehager bli stengt i høst.

Det er SV som har kjørt fram denne saken i regjeringen. De er opptatt av at ingen skal kunne tjene penger, eller ”bli rike”, som det heter, på å kunne drive barnehager. Problemet er at disse reglene vedtas i ettertid, etter at mange har investert i drift av barnehager. Regjeringen er i ferd med å gjøre denne investeringen verdiløs.

Det er i dag ikke anledning til å drive kommersielle grunnskoler. Det vet aktørene på forhånd når godkjenning blir gitt. Noen få private aktører er likevel på banen. På de fleste områder der både private og offentlige aktører opererer, er det ikke noe forbud mot utbytte. Her får man oppdrag fra det offentlige etter å ha vunnet et anbud. Hvis eierne klarer å drive så pass godt og lønnsomt at det blir mulig å ta ut utbytte, er det eiernes sak.

Det skjer også at det offentlige stiller betingelse om at det ikke skal betales utbytte dersom det gis offentlig støtte. Det gjelder for eksempel for aviser. En avis som får pressestøtte, kan ikke betale utbytte. Men via Norsk Kulturråd, får hver av de store kommersielle forlagene flere titalls millioner i støtte til bokutgivelse uten utbyttebegrensninger.

Bjarne Håkon Hanssen er forhåpentligvis klok nok til å forstå at han nå har sagt sitt i denne saken. Hans jobb er å være en bakspiller, ikke er frontfigur for saker han jobber med.

Dette ender fort opp som en tapersak for regjeringen og Kristin Halvorsen. De tåler ikke stor uro rundt private barnehager i et valgår.

Ellers er dette et eksempel på at regjeringen har problemer med å holde sin egen styringskåthet overfor private virksomheter i sjakk. Regjeringen tapte kampen om rederibeskatningen i Høyesterett. De led et tilsvarende nederlag når det gjaldt festeavgift og eiendomsretten til det kirkelige ”Opplysningsvesenets fond”. I den pågående strid om barnehagene dreier det seg om å endre loven som gjør investeringer verdiløse.

Regjeringen er ikke helt på jordet med sine bestrebelser på å presisere reglene for privat barnehagedrift. Her burde det ligger til rette for dialog med de private aktørene for å finne regler alle kan leve med.