Statoil lunken til fornybar energi

De rødgrønne kan bare glemme å tvinge Statoil til å satse på fornybar energi hvis Helge Lund konkluderer med at det ikke er lønnsomt. Skal de aldri forstå hvordan børsnoterte selskaper arbeider?

I helgen sa Statoil-sjef Helge Lund at det kunne bli aktuelt å droppe satsingen på fornybar energi hvis det ikke ble lønnsomt. I så fall vil Statoil gå tilbake til kun å drive med olje– og gass. Helge Lund stiller også spørsmål ved om de har høy nok kompetanse til å lykkes innen fornybar energi.

Helge Lund er ikke den som taler i utrengsmål, og han har så visst ikke for vane å si mer enn han må. Det er ingen grunn til at han må flagge en mulig avvikling av satsingen på fornybar energi. Den mest naturlige forklaringen er at han vil utfordre politikerne til å bestemme seg for om de vil legge forholdene til rette for fornybar energi eller ikke. Men CO2-avgift, høyere strømpris eller subsidier, kan fornybar energi bli lønnsom her til lands.

 Bråk

 Lund vet det blir bråk når han uttaler seg som han gjør. Erling Sande (Sp), leder av Stortingets energi- og miljøkomité, sier til Klassekampen i dag at han er klar for å bruke statens eiermakt og tvinge Statoil til å satse på fornybar energi. Han mener Lund er fanget i en kortsiktig tekning og peker på at tiden arbeider for fornybar energi.

–        Jeg mener det er naturlig at vi løfter fram fornybar energi på vegne av staten, rett og slett fordi det er riktig både politiske og miljømessig, men også fordi det vil være klokt for å forvalte verdiene i selskapet, sier Sande.

 Snorre Valen (SV) mener tiden nå er inne for å ”stramme skruen eiermessig ”. Han vil ha fornybar energi, men ikke oljesand.

Per Rune Henriksen, Aps medlem i komiteen, sier Statoil selv må gjøre de forretningsmessige vurderingene, men at det viker lite fremsynt å droppe satsing på det fornybare.

 Ketil Solvik Olsen Frp peker på at Statoil er et børsnotert selskap og at det blir like lite av den eierstyringen SV og Sp snakker om når det gjelder fornybar energi som det ble når det gjaldt oljesand.

–        Som politikere kan man like eller mislike det, men om vi mener dette er helt grusomt, må vi sørge for at fornybar energi blir mer lønnsomt å investere i, istedenfor å forvente at næringslivet skal investere i ulønnsomme prosjekter.

 Hodet i veggen

 Den vei Ketil Olsen staker ut, er den enste farbare. Erling Sande og Snorre Valen vil stange hodet mot veggen i sine bestrebelser på å tvinge Statoil. Det ikke slik børsnoterte selskaper styres. De er satt til å drive lønnsomt, ikke å gjøre de politikerne mener.

 Flere av verden store oljeselskaper satser fornybart. Og det er lov å stille spørsmål med om det er en fornuftig strategi å droppe fornybar energi. Ved å definere seg som et energiselskap, vil Statoil sikre seg et lengre liv, sannsynligvis. Begrenser de seg til olje og gass, risikere de å dø sakte hen etter hvert som denne aktiviteten bygges den. Den tid den sorg, kan det være Helge Lund tenker.

 Men om Statoil skulle velge å droppe fornybar, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke skjer noe på dette feltet. Statkraft er tungt inne i fornybare prosjekter. De står og tripper etter å satse langt friskere, men må vente på penger fra staten. Trond Giske åpner nå for at det vil få noen flere milliarder å satse for.

 Det er uaktuelt for de rødgrønne å privatisere Statkraft slik det skjedde med Statoil. Det er heller ikke aktuell politikk å slå samme Statoil og Statkraft. Statkraft har riktignok solid kompetanse på fornybar energi, men mangler penger. Statoil er tykk i penger, men mangler kompetanse når det gjelder fornybar energi, sier Lund. Slik sett kunne de passet sammen.      

 Hvis de borgerlige får makten i 2013, ligger det an til at Statkraft kan bli privatisert. Da vil det være lettere å slå sammen de to selskapene. Det kan bli aktuelt i fremtiden