Gro Balas granskes

Oslo kommune tauer inn eksterne granskere for å finne ut av om Gro Balas sløser med penger, surrer med virksomhetsstyringen og driver med hersketeknikker. Men sjefen hennes vet ikke hva varslingene går ut på. Det kan virke som om et maktspill er på gang.

Toppsjefen for kulturetaten i Oslo kommune, Gro Balas, skal nå granskes etter at ansatte har varslet om ledersvikt, skriver VG. Hva denne saken faktisk dreier seg om, er det ikke lett å bli klok på. Onsdag ble de ansatte varslet om at det sentrale varslingsmottaket i Oslo kommune har mottatt varsler om mulige kritikkverdige forhold. Det dreier seg om «mulig svikt i intern virksomhetsstyring og ledelse i Kulturetaten og retter seg mot direktøren og hennes ledergruppe». Nå skal revisjonsfirmaet Deloitte intervjue nåværende og tidligere ansatte. VG mener å vite at saken dreier seg om lederstilen til Gro Balas og hennes behandling av medarbeidere. Balas skal ha vært lite interessert i å høre på kritikk og ha besvart dem med en «atferd som har blitt oppfattet som hersketeknikker», skriver VG.

Varslene er knyttet til Popsenteret i Oslo der planene er endret og den offisielle åpningen utsatt. Det har ført til uro og høyt gjennomtrekk av medarbeidere.

Ingen uttaler seg

Gro Balas vil ikke uttale seg. Balas sjef, kommunaldirektør Bente Fagerli sier bare at hun er kjent med at det er en varslingssak i Kulturetaten. Kultur- og utdanningsbyråd Torger Ødegaard sier at han av prinsipp ikke kommenterer personalsaker. Ragnhild H.W. Sørensen som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, sier hun ikke kjenner til saken.

Dette er en merkelig. Setter Oslo kommune i gang en gransking av en av sine ledere uten at nærmeste overordnede har fått inngående kjennskap til hva saken dreier seg om og inngående drøftet saken med den som anklages. Det virker som om Oslo kommune har laget automatikk av noen varsler. Det første en da må gjøre, kan da ikke være å taue inn et revisjonsfirma. De ansvarlige må forholde seg til realitetene i varslingen.

Saus av en sak

Dette er blitt en saus av en sak. Dreier det seg om at Gro Balas og/eller andre i hennes ledergruppe har brukt penger i strid med kommunens retningslinjer eller at de bedriver elendig virksomhetsstyring. Hvorfor kan ikke de som mener det, si det rett ut? Eller er problemet at Gro Balas ikke lytter nok men hersker og sjefer på en måte som rammer medarbeidere?

Aner vi her at varsling brukes som et maktmiddel i en kamp om prioritering av knappe ressurser?

Når Deloitte skal intervjue tidligere og nåværende ansatte, vil det neppe mangle på kritiske røster mot ledestilen til Gro Balas. Det er ganske normalt når ledere må håndtere konflikter eller treffer beslutninger der grupper av ansatte er dypt uenige.

Solid mer erfaring

Om Deloitte har kompetanse på å vurdere herskerteknikker, er ikke godt å si. Det kan vel være at Gro Balas har brukt en og annen hersketeknikk. Det er de fleste politikere temmelig drevne i. Balas har solid politisk erfaring, har sittet i diverse tunge styrer og har ledererfaring både fra næringslivet og organisasjoner. Gro Balas forstår seg på makt og er den typen leder som kan si ifra om hvor skapet skal stå. Hun er ikke den typen som orker evig lange prosesser hvis det ikke fører til noe. At noen med et bankende hjerte for kunst og kultur kan synes det går for fort i svingene, er ikke vanskelig å forstå.

Gro Balas har som ledere flest sine sterke og svake sider. At en såpass garvet politiker og leder roter såpass at det taues inn eksterne granskere for å finne ut av hva som skjer, er påfallende. Men man kan jo aldri vite. Det bør imidlertid være noen i Oslo kommune som kan stå fram og si at det er skjellig grunn til mistanke om at Gro Balas har opptrådt kritikkverdig og at saken derfor må granskes. Slik saken fremstilles i VG vår vi inntrykk av at det bare er «blitt sånn».