Støre i gavefella

Jonas Gahr Støre en mulig lovbryter, Anne-Grete Strøm-Erichsen nærmest korrupt. Vi er vitne til et politisk gavehysteri som mangler dimensjoner, 

Det står nok tindrende klart for Anne-Grete Strøm-Erichsen og Jonas Gahr Støre at de ikke vil kunne ta hjem flere gaver de måtte få på sine utenlandsreiser. De reglene vi i dag har går i korthet ut på at statsråder må betale skatt for slike gaver. Det er en ordning de norske skattebetalerne burde være strålende fornøyd med. Statsrådene betaler jo nærmere 50 prosent skatt for disse gavene. Alternativet er at gavene blir overlevert til departementet. Og hva i alle dager skal Forsvarsdepartementet med ei dameklokke til 7375 kroner? Vi burde jo være sjeleglade for at Anne-Grete Strøm-Erichsen vil «kjøpe» klokken av staten for 3500 kr. Så er det problemet løst.

Hvor mange tepper det er i Utenriksdepartementet, vet vi ikke. De er sikkert godt fornøyd med at Støre har «betalt» for fire av de han har fått.

Gavemuseum

Vårt Land avbilder i dag rommet ved Statsministerens kontor hvor en haug med gaver som statsministeren har mottatt, er samlet. Gjester som er på besøk, kan studere gavene, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide. Hvor mange det er som oppsøker statsministerens «gavemuseum», vet vi ikke. Det vi derimot vet, er at det ligger en del gaver statens tjenere har mottatt på diverse lagre rundt omkring.

Men det er jo ikke dette saken handler om. Saken er at VG har avslørt at to statsråder har vært særdeles interessert i å ta hjem til seg gaver de har mottatt. Reglene er fulgt. Nei, det er ikke helt sikkert. Dagbladet forteller at Jonas Gahr Støre kun har taksert et av de teppene han har tatt med hjem. De andre har sett ganske like ut, så han har antatt at de også har en verdi på 4000 kroner. Men han burde ha taksert alle. Det kan jo være at et av teppene er verd 5000 kroner – og da har han faktisk snytt rundt 500 kroner på skatten. Han har heller ikke gitt beskjed til tollmyndighetene om at han har med seg gaver. De skulle da ha sagt «det er ok». Han har altså på egen hånd forskuttert det «ja» han ut fra reglene visste han ville få.

En lovbryter?

Dette fører til førstesiden i Dagbladet i dag: «Gaveskandalen: Kan ha begått LOVBRUDD». Og et gedigent bilde av Støre. Utenriksministeren er altså en lovbryter. De skriver riktignok «kan». Men det skapes et inntrykk.

På VG Nett trår jurist og korrupsjonsekspert Johan M. Andersen riktig til. Han mener gavene Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk da hun var forsvarsminister balanserer på grensen til grov korrupsjon.

– Korrupsjon er å motta utilbørlige fordeler i kraft av sin stilling, og det settes særlig strenge krav til offentlige personer. Smøreturer til rundt 10.000 kroner vurderes som korrupsjon, og når man går over 50.000 kroner er man fort på grensen til grov korrupsjon. Det i seg selv er en alvorlig sak med streng strafferamme på ti års fengsel, sier Andersen til.

Hallo? Hvor langt ut på jordet er det mulig å havne for en jurist? Strøm-Eriksen har fulgt reglene. Hun har betalt skatt for gavene. Korrupsjon snakker vi om når det skjer under bordet, når det ikke er åpenhet rundt det som skjer. Denne saken har ikke noe med korrupsjon å gjøre.

Makabert med teppe

Vi kan gjerne i ro og fred diskutere om ei klokke som man i realiteten får til 50 prosents rabatt, kan kalles bestikkelse. Eller et teppe til 4000. I Sverige har de strengere regler enn oss for å sikre seg at en gave ikke kan oppfattes som bestikkelse. Det skal ikke den enkelte statsråd vurdere.

VGs debattredaktør, Elisabeth Skarsbø Moen, er ikke i tvil.

– Det blir vanskelig for Strøm-Erichsen å ta opp med Sveits at den norske regjeringen ikke liker at Sveits er et paradis for norske skatteflyktninger rett etter å ha mottatt en klokke til 7000 kroner, sier hun til VG. nett. Hun mener også at Støre gir en aksept til en korrupt kultur i Afghanistan ved å ta imot tepper.

For riktig å få svung på argumentene, legger hun til at det er «makabert å tråkke rundt på dyre afghanske tepper, mens vi deltar i en krig som også rammer den afghanske sivilbefolkningen».

Carl Eirik Schjøtt-Pedersen så med en gang hvordan denne saken vil utvikle seg. Han varslet der og da innstramning av reglene. For Anne-Grete Strøm-Erichsen er saken over. Støre sitter verre i det. Den ellers temmelig opphøyde, nærmeste perfekte Jonas Gahr Støre unngår nok ikke at medier og politiske motstandere vil jage ham med millimetermålet.

Støre liker selvsagt ikke situasjonen. Han kommer seg nok ut av gavefellen. Det ender neppe med at han tar med seg teppene sine og fordeler de på kontorene i UD.