Inhabilitet på avveie

Hvis Sivilombudsmann Fliflet vil ha mer moderne habilitetsregler, bør de ikke bli strengere, men tydeligere. Vi er ikke tjent med å mistenkeliggjøre standard vennskap.

Sivilombudsmann Arne Fliflet vil ha mer moderne habilitetsregler.

–        Den som sitter og forbereder eller avgjør en sak må være bevisst sin habilitet. Vedkommende har en plikt til å sørge for at et vedtak blir fattet på bakgrunn det ikke reises tvil om, sier Fliflet til Aftenposten. Han er opptatt av tilliten til forvaltningen skal kunne opprettholdes.

Det er selvsagt bare godt å si om Fliflets anliggende, men det er neppe mulig å lage regler som gjør at det ikke kan reises tvil om bakgrunnen for vedtak. Spørsmålet om politikere er habile har eksplodert. Det skyldes det er blitt et yndet tema både for mediene og politiske motstandere. Denne utviklingen må selvsagt politikere i posisjon møte ved få sin habilitet vurdert både titt og ofte. For alt hva vi vet, har de nå fått ansatt en egen ”habilitetsjurist” i Justisdepartementets lovavdeling. Vårt Land kunne mandag fortelle at halve regjeringen er vennesjekket av Lovavdelingen, flere opptil flere ganger. Som regel er statstrådene ikke inhabile, men Rigmor Aasrud er en nær venn av Sylvia Brustad, slik at hun ikke kan ansette henne i en stilling. I enkelte saker er Lisbeth Berg-Hansen inhabil som fiskeriminister på grunn av at hun har eierinteresse i et oppdrettsselskap, og Jonas Gahr Støre var inhabil i å behandle lotterisaker i regjeringen i 2006 fordi det da var kort tid siden han hadde vært generalsekretær i Røde Kors. Støre er imidlertid habil når regjeringen behandler hvor stor apanasje kronprinsparet skal få. Han kjenner de ikke så godt.

Sunn fornuft

Hvis vi skal få nye regler, bør vi ikke få strengere regler, men regler som er enklere og mer presise. Vi må bruke sunn fornuft. Jonas Gahr Støre og kona har gått et par dagers pilegrimstur med kronprinsparet. De hører ikke til den innerste vennekretsen, men de regner hverandre dog som venner. Er det da rimelig at Jonas Gahr Støre skal gå på gangen de fem minuttene det tar når regjeringen skal behandle hvor mye penger kronprinsparet skal få å rutte med? Dette er jo en formalistisk betraktning. For alt hva vi vet, kan Støre på gangen før møtet finne på å legge ha lagt inn et godt ord for at kronprinsparet burde få litt ekstra. Vi må forutsette at ingen statsråder opptrer så uklokt. En oppegående politiker vil opptre motsatt. Nettopp fordi Støre regner seg som venn av kronprinsparet, vil han være tilbakeholden med å opptre slik at regjeringen og offentligheten kan få inntrykk av at han taler deres sak. Men politikere kan påvirke uformelt, selvsagt. Jens Stoltenberg er hans venn, og ingen kan vite hva de snakker om. Kanskje Støre har sagt til Stoltenberg at kronprinsparet bør få en million mer i året. Kanskje han til og med har sagt at kronprinsens søster bør få litt ekstra slik at hun slipper å holde så mange merkelig kurs rundt om i landet.

Dette er ikke en sak som handler om habilitet, men at utenriksministeren er venner med kronprinsparet. Det mener noen er et problem. Det står enhver fritt til å mene offentlig at Støre ikke bør ha de som venner. Slikt bryr ikke Støre seg om. Hvis noen får mindre tillit til forvaltningen fordi Støre er venner med kronprinsparet, får de få det.

Hvis reglene skal endres, bør det være et langvarig, nært vennskap som gjør en inhabil. En kan ikke gjøres inhabil fordi en har vært i et 40 årslag sammen med 50 andre.

Politikk og forvaltning

Det er forskjell på politikk og forvaltning. Stortingspolitikere blir sjelden inhabile. Det kan være på sin plass å presisere at det er forskjell på når en statsråd opererer som beslutningstaker i sitt eget departement og når man opererer i rollen som politiker i regjeringen. Det er i de tilfeller der satsråden utøver sin myndighet som øverste leder av forvaltningen habilitet er påkrevd.

Denne uken forventes det at lovavdelingen tar stilling til om Terje Riis-Johansen, Magnhild Meltveit Kleppe og Liv Signe Navarsete burde ha erklært seg inhabile på grunn av pengegaven Senterpartiet mottok. Dette er en alvorlig sak fordi Sp har tatt imot penger i strid med reglene for partistøtte. Her har vi et strengt regelverk, og det er selvsagt et problem når et parti roter det til slik Sp har gjort i denne saken.

Habilitet er viktig. La oss gjerne få presiseringer. Men vi må ikke sende et signal inn i det politiske miljø at det tryggeste er å bli venner med færrest mulig eller at et stort og godt nettverk er et problem.