Merket av ondskapen

Grete Faremo og Forsvarets ledelse er vel mye opptatt av å opptre politisk korrekt i møte med krigens gru i Afghanistan. Dropp norrøn krigsmytologi og la lederen beskytte soldatene mot seg selv. 

Regjeringen forsøkte fram til i fjor å gi inntrykk at Norge ikke deltok i en skikkelig krig i Afghanistan. Vi var der for å hjelpe og skape fred. Etter hvert har dette bildet endret seg. For noen måneder siden ble det gitt ut en bok der norske skarpskyttere fortalte om hva de holdt på med. De skjøt for å drepe. Nå forteller det nye magasinet Alfa at det har utviklet seg en ukultur preget av forherligelse av å ta liv.

Soldatene i Telemarkbataljonen skal ifølge VG ha sprayet dødninghoder på afghanske hus som del av et maktspill med Taliban og være preget av den norrøn krigsmytologi. I den norrøne virkelighet går det temmelig hardt for seg, for å si det mildt. Kompanisjef major Kristian Simonsen sier han ”disponerer styrkene sine med den hensikt å drepe” og at de har hatt suksess med det.

–        De har selv kommet på slagmarken med intensjon om å drepe oss, så da er vi like gode. Vi er parter i en krig, sier Simonsen. At man er like gode som Taliban, er da ikke så mye å briske seg med. Det vil vel Simonsen innrømme om han tenker seg om.

Soldater skal ha uttalt at å drepe er bedre enn sex og ellers omtalt sine fiender i temmelig lite flatterende ordelag.

Feltprost Alf Petter Hagesæther sier til VG at det har utviklet seg en bekymringsfull subkultur som bryter med Forsvarets verdigrunnlag. Det samme sier informasjonssjef i Forsvaret Finn Kristian Hannestad.

Forsvarsminister Grete Faremo agerer som politikere ofte gjør når kinkige saker dukker opp. Hun vil opprette et etisk råd. Det vil det neppe komme mye ut av.

Opposisjonen og regjeringen er vanligvis ganske enige om Afghanistanpolitikken. Nå reagerer Høyre og Frp. Siv Jensen mener Faremo er feig og at både hun og forsvarsledelsen opptrer politisk korrekt

–        Hun svikter soldatene. Jeg er rystet og reagerer med vantro Det er så lettvint å vaske hendene sine og legge alt ansvar på soldatene i Afghanistan, sier Jensen til Dagbladet.

Erna Solberg sier til NTB at reaksjonene fra forsvarsledelsen virker litt hysteriske, at de jakter på syndebukker istedenfor å ta ledelsesansvaret på alvor.

Både regjering og Forsvarsledelsen bør følge den veien Erna Solberg staker ut. Det er slett ikke uvanlig at en del soldater og offiserer skjærer ut og uttaler seg og oppfører seg på en måte som fortjener kritikk. Kristian Simonsen setter saken på spissen og uttaler seg politisk ukorrekt. Han kan ikke ilegges munnkurv, men det er god grunn for Forsvarsledelsen til å ta opp uttalelsene med ham. Virkeligheten skal ikke tildekkes. Samtidig har en offiser et ansvar for det en kommuniserer med sine uttalelser.

–        Når vi utsettes for hat, groteske handlinger og urettferdighet blir vi i tvil om hva som er rett og galt i verden. Soldater får lyst til å drepe mer enn de må, sier militærpsykolog Trond Haug til Dagsavisen. Han minner om at det er flotte ungdommer som er villige til å ofre liv og helse for å forandre verden vi har sendt til Afghanistan

Løsningen er ikke å fordømme soldater offentlig, men gå i dialog med den for å hjelpe dem til å forstå hva som skjer med dem. Soldater må beskyttes mot seg selv, mot holdninger som lett kan utvikle seg, fordi man skal leve det meste av livet utenfor krigens virkelighet. Mange soldater får problemer med hva de har vært med på fordi de ”mistet seg selv” i krigens gru. Det straffer seg å være mer brutal enn høyst nødvendig. De soldater som klarer seg best, er de som makter å opprettholde en etisk bevissthet i forhold til det de gjør. For de fleste gir det ubehagelige ettervirkninger å kaste etikken over bord å hengi seg ubevisst til krigens logikk.

–        Krig og brutalitet har alltid fascinert mennesket. Man blir sugd inn i ondskapen slik at de til slutt fremstår som tiltrekkende, sier feltprest og etikkforsker Paul Otto Brunstad ved Sjøkrigsskolen til Vårt Land. Han peker på at ingen kan med sikkerhet si at de aldri ville gjort det soldater gjør i krig og som man på god avstand kan kritisere dem for.

Dette er et godt perspektiv å ha. Debatten bør ikke handle om politiske korrekthet. Det bør handle om at soldater må ta vare på seg selv. Videre må vi fortutsette at vi har ledere som er opptatt av å holde volden i sjakk.

Det første Forsvaret bør gjøre, er å slå ned på bruken av norrøn krigsmytologi. Det vil være et klart signal om at man ikke ønsker at ledere skal sørge for at usunne holdninger til krigens gru ikke utvikler seg.