Ny toppsjef granskes

Det er ingen automatikk i at sjefer skal permitteres fordi om to ansatte varsler om trakassering. Det kan fort oppfattes som en forhåndsdom. Else Bugge Fougner klarer å finne ut hva som har skjedd selv om Hallgeir Skogen er på jobb.

Konsernsjef Hallgeir Skogen er sjokkert over beskyldningene om at han skal ha trakassert ansatte på en båttur i sommer.

–        Det er med sjokk, vantro og skuffelse jeg ser disse påstandene. Her må vi komme til bunns i alle fakta. Det vil jeg legge all min kraft i å få på plass så raskt som mulig. Vi kan ikke leve med disse beskyldningene, sier han til Dagens Næringsliv.

Den som skal sørge for at fakta kommer på bordet, er advokat Else Bugge Fougner. Hun svarte ja på henvendelsen fra styret lørdag og går i gang umiddelbart.

Hallgeir Skogen er gründeren bak selskapet med over 1000 ansatte. Han er også storaksjonær og for tiden konsernsjef. Tidligere var han nestleder i styret. Det er altså en temmelig delikat situasjon styret og Skogen har havnet opp i.

Styrets ansvar

Når det fremsettes alvorlige påstander om trakassering fra daglig leders side, må styret gripe fatt i det. Man kan ikke da sende saken tilbake til daglig leder og be ham ordne opp. En mulighet er at styrets leder og en annen føre samtale med de som har varslet om trakassering. På denne måten kan de danne seg et bilde av situasjonene. En annen mulighet er å taue inn utenforstående for å få en uhildet vurdering av hva som har skjedd.

Det spesielle ved denne saken er at styret er delt i synet på om hvorvidt Skogen bør permitteres mens Bugge Fougner skal danne seg et bilde av hva som har skjedd. Styreleder Otto Søberg sier til Dagens Næringsliv at det er ”vår holdning at Skogen skal og bør permitteres”. Han mener det er uheldig at daglig leder er til stede når slike undersøkelser foretas. Det samme mener tillitsvalgte for Nito og Tekna. Men de ansattes to representanter i styret og fylkesordføreren i Telemark, Gunn Marit Helgesen, som er utpekt av Skogen, stemte imot å permittere konsernsjefen.

Eksponerer uenighet

Det er som regel uklokt at styreleder går ut og eksponerer uenighet i styret på denne måten. Nå fremstår styret som splittet, en fløy for Skogen og en annen fløy mot Skogen. Når styreleder ikke nådde fram med sitt syn, bør han offentlig legge vekt på å opptre samlende, ikke splittende.

Det er ingen automatikk i at den som får en anklage rettet mot seg skal permitteres. Det kan lett oppfattes som en forhåndsdom. Det avgjørende må være om den anklages tilstedeværelse i sin funksjon kan hindre at fakta kommer på bordet. Det kan vi ikke se at det gjør i denne saken. Else Bugge Fougner vil kunne snakke med de to varslerne, med Skogen selv og andre som måtte ha vært vitner til hva som har skjedd, selv om Skogen leder selskapet som vanlig.

Hvis det skulle vise seg at Skogen etter Bugge Fougners mening har brutt arbeidsmiljøloven som forbyr trakassering, er det sterkere grunner for at Skogen bør fratre hvis saken får et rettslig etterspill. Det er neppe selskapet tjent med. Skogen har sannsynligvis en avtale om en sluttpakke. Styret kan da be ham fratre og betale ham ut.

Unnskyldning

Dersom det viser seg at Skogen har opptrådt ”dumt og kritikkverdig”, hva nå det måtte være, er det tvilsomt om det er god nok for at Skogen skal fratre. Da bør han be om unnskyldning og gjøre det han kan for å få saken ut av verden.

Det er også en mulighet for at ansatte har overreagert og at saken ikke er så alvorlig som vi har fått inntrykk av. Hallgeir Skogen bør også i en slik situasjon beklage at noe han har sagt eller gjort er blitt misforstått. Skogen er som andre ledere ikke feilfri. Det er sannsynlig at han i det minste har opptrådt på en måte han fortjener kritikk for.

Gro Balas, som leder kulturseksjonen i Oslo kommune har også fått to varslinger mot seg. Kommunen undersøker nå hva som ligger i den beinharde kritikken mot henne og andre i hennes ledergruppe. Det har aldri vært snakk om at hun skulle permitteres mens undersøkelsen foregikk.