Maktkampen rundt Hallgeir Skogen

I det minste virker det som om Skogen har en lekse å lære når det gjelder å balansere rollene som konsernsjef, hurragutt og gründer. Selskapet trenger en ny styreleder som kan avblåse maktkampen i selskapet og behandle anklagene mot Skogen.

Vi har sett det før og vi ser det nå igjen, hvor galt det går når styremedlemmer eksponerer uenighet utad. Vondt blir bare verre i Grenland Group. Striden står om konsernsjef Hallgeir Skogen. Det siste er at han har hentet inn advokat for å få kontroll over den granskning som er satt i gang etter at to ansatte har varslet styret om at de er blitt trakassert av Skogen. Det som i starten så ut som en personalsak, har etter hvert utviklet seg til kamp om hvem som skal ha makten i selskapet.

Styret ble enige om å undersøke bakgrunnen for påstandene om trakassering. Så oppstår uenigheten. Et mindretall i styret mente Skogen måtte permitteres mens granskingen skjer. Permittering benyttes når det er alvorlige forhold som skal granskes eller når det er grunn til å anta at granskningen blir vanskelig å gjennomføre når daglig leder er i funksjon. En permittering kan oppfattes som en forhåndsdom. Det ville flertallet i styret ikke være med på. Styrets leder, Otto Søberg, sa offentlig at Skogen burde vært permittert. Det skulle han aldri sagt. Uenighet i styret bør ikke eksponeres utad. Det blir alltid galt når styreleder opptrer på en måte som signaliseres utad at man er i konflikt med daglig leder.

Skogens allierte

Hallgeir Skogen er gründer og sammen med sine allierte representerer han det eiermessige flertallet i selskapet. For vel en uke siden ble det klart at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling 21. oktober. Her skal det velges nytt styre. Otto Søberg skal sparkes.

Grenland Group-styret vedtok granskingen av konsernsjefen mens ett av medlemmene – Jan Løkling – var fraværende grunnet sykdom. Han var med på telefonen da styret vedtok å innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Styreleder Otto Søberg har bedt om en juridisk vurdering av habiliteten til Jan Løkling, ettersom sistnevnte er omgangsvenn med konsernsjefen og i tillegg har tette økonomiske bånd både til ham og til konsernet.

Om Søberg vet hva han har satt i gang, er ikke godt å vite. Sannsynligvis har han ikke regnet med den maktposisjonen Hallgeir Skogen har i selskapet.

Advokat Fougner gransker

Styret har engasjert advokat Else Bugge Fougner til å granske hva som er bakgrunnen for anklagene mot Skogen. Hun er klok nok til ikke å kommentere saken. Spørsmålet er imidlertid hvordan det hun kommer fram til vil bli brukt i den situasjonen som har oppstått. 

– Vi ønsker at disse såkalte varslingssakene blir behandlet av det nye styret og at denne prosessen ikke fortsatt blir miskjøttet av nåværende styreleder uten støtte av et styreflertall. Vi ønsker å legge saken død inntil et nytt styre er etablert, uttalte advokat John A. Rein til Varden fredag. Han sier han vil sikre seg at Else Bugge Fougners rapport ikke blir lekket til pressen med risiko for at Skogen og selskapet blir påført ubotelig skade før et nytt styre er på plass.

Advokat Rein hevder at Otto Søberg har gjort det klart at han mener Skogen bør slutte i selskapet. Skogen har imidlertid støtte av store grupper av ansatte som frykter hva som kan skje dersom Skogen presses ut. Den kjente fagforeningslederen Jan Grini sier til TA.no at maktkampen om Grenland Group har satt kapitalkreftene i sving. Han frykter at selskapet slites i stykker og arbeidsplasser i Grenland går tapt dersom maktbalansen i selskapet forrykkes slik at Hallgeir Skogen og hans eierskap mister styring.

De ser ut til å være delte meninger om hvor alvorlig beskyldningene mot Skogen skal oppfattes. En av de kvinnene som har varslet om trakassering, er sykemeldt.  TA.no kan også fortelle at de to som har anklaget Hallgeir Skogen for trakassering, arbeider i den asiatiske divisjonen i selskapet. De skal være misfornøyde med den strategien Skogen vil stake ut for dette forretningsområdet.

Ville skape ”halloi”

Bakgrunnen for det ene varslet er at Hallgeir Skogen skal ha kjørt en båt på grunn i alkoholpåvirket tilsand og kommandert de ansatte ut i vannet for å få båten på rett kjøl. Lokalavisen TA henviser til kilder som mener Skogen gjorde det bevisst for å skape litt ”halloi” og at han har gjort slikt tidligere.

– Har jeg gjort noe som noen føler er urett mot dem, skal jeg selvsagt beklage det. Det er den enkleste sak i verden, sier Skogen til NRK.

Et styremøte som var berammet i forrige uke er utsatt. Hallgeir Skogens fløy mener grunnen er at styreleder Otto Søberg frykter at flertallet i styret skulle vedta å avlyse granskningen.

Styre og ledelse i Grenland Group bør nå roe seg ned og sette selskapets interesser i fokus. Styret fungerer nå i realiteten som et forretningsministerium. Om 10 dager er et nytt styre på plass. Man kan mene mye om det som skjer i Grenland Group, men vi kan ikke frata eiernes rett til å velge et styre som avspeiler eier- og maktforholdene i selskapet.

Den nye styrelederen bør få hovedansvaret for å håndtere Skogens situasjon. Det er ikke noe poeng at Else Bugge Fougner leverer sin rapport til en styreleder som skal gå av om få dager.

Når styret først har engasjert en advokat for å granske det som har skjedd, må granskningen gjennomføres. Skogen får ta den kritikken som måtte komme og rydde opp. Styret må ta stilling til om de har tillit til Skogen etter det som kommer fram i rapporten.

Det aner oss at Halgeir Skogen har opptrådt kritikkverdig og at han bør legge om sin lederstil. Han er nå leder for et selskap med 1100 ansatte og med en spredt eierstruktur. Det stiller spesielle krav til ham som leder. Det virker som om Skogen har en lekse å lære når det gjelder å balansere rollene som konsernsjef, hurragutt og gründer.