Industrikrav om SV-overkjøring

Kravet fra LOs fjerde største forbund er intet mindre enn at det haster med at Ap overkjører SV på olje- og energipolitikkens område. Det kan nok skje. Det er langt vanskeligere å levere kjøtt og bein på den aktive industripolitikken Trond Giske snakker om   

Når Jens Stoltenberg entrer talerstolen på Industri Energis landsmøte kl. 11.30 i dag, håper representantene for forbundets 55 000 medlemmer å bli overbevist om at regjeringen har forstått og vil ta grep for å sikre industrien levelige vilkår i årene fremover. Det skal mye til før de blir fornøyd med det statsministeren sier.

Næringsminister Trond Giske gjestet landsmøtet tirsdag. Han lovet et aktivt statlig eierskap og satsing på ny industri fremover.

–        Folk er lut lei av å høre om at industrien er in ferd med å dø. Tvert om bør vi gjenreise respekten for og gleden ved å utvikle industri. Vi trenger ikke bare næringslivspolitikk, men konkret industripolitikk, sa Giske. Slik blir det applaus av. Men hva mener Giske?

Kjøp sol

Forbundsleder Leif Sande har kommet med flere utspill den siste uken. Han vil at staten skal kjøpe solenergiselskapene Elkem Solar og Rec som Orkla vil selge. Dette vil sikre norske arbeidsplasser, og solenergi spås en lysende fremtid på sikt. Noen mener i alle fall det. Trond Giske gjør det klart at han ikke har noen planer om å gå inn på eiersiden i disse selskapene. Giske vegrer seg nok for å gi seg symbolpolitikken i vold. Det var det staten gjorde da de kjøpte seg inn i Røkkes Aker i 2007. Det har vist seg å være en dårlig investering.

Da eierne bak Think ville selge seg ut og det var tungt å få nye investorer på banen, ble det tatt til orde for at staten burde gå inn med kapital. Også her ble det nei. Det blir så å si alltid nei når fagbevegelsen roper på statlige støttekjøp for å sikre bedrifter i krise. Enda mer tvilsomt er det at staten skal gå inn for å hindre at et selskap kommer på utenlandske hender. Det kan i noen tilfeller være det beste for et selskap.

Kapitalfond

Hvis ikke Giske vil kjøpe seg inn i selskaper direkte, må han i det minste kunne sette av noen milliarder til et kapitalfond som kan sikre langsiktige og strategiske investeringer i norsk industri. LO-leder Roar Flåthen hentet fram igjen dette forslaget da han talte til landsmøtet. Giske sier han er åpen for det forslaget.

Vi tviler imidlertid på om Giske lanserer noe slikt når han om noen måneder legger fram den lenge bebudede eierskapsmeldingen. Giske har ord på seg for å være en styringskåt politiker. Samtidig er han en realpolitiker av beste sort. Han vet at det ikke er hans jobb å drive industri. Hans jobb er å legge til rette for den verdiskaping som industrien representerer. Giske bør også vite at styrene i selskaper der staten har en betydelig eierandel ikke lar seg styre av staten ut over det som tillegger eiere gjennom generalforsamlingen. Et styre skal ivareta alle eiernes interesser. Hva Giske mener med sitt aktive eierskap, er omtrent like uklart som det alltid har vært.   

Giske sier de rødgrønne har gjort slutt på den næringsnøytrale politikken. Det er i det minste en overdrivelse. Det er forskjell mellom de rødgrønne og de borgerlige når det gjelder vilje til styring, men næringspolitikkens område er et av de områdene der denne forskjellen i styringsvilje er minst synlig.

Leif Sande har også tatt initiativ til en folkeaksjon mot eksport av strøm. Han vil at myndighetene skal garantere lave strømpriser i Norge. Det kan skje ved at det ikke investeres i nye kraftledninger til utlandet, ved at det bygges flere vannkraftverk og ikke minst, at det bygges nye gasskraftverk.

Det er smart å forsøke å få folk med seg på dette. ”Folkeaksjonen mot økte strømpriser har snart 40 000 medlemmer. I virkeligheten er dette en aksjon for at industrien fortsatt skal kunne sikre seg rimelig energi.

Nytt gasskraftverk

Lave energipriser er mye av den industrien Industri energi organiserer basert på. Øker energiprisene for mye, vil deler av industrien bukke under.

LO-leder Roar Flåten utfordret Ap i sin tale på landsmøtet. Han gjør det tindrende klart at LO vil ha en konsekvensutredning om oljeboring i Nord. Her legger han opp til frontkollisjon med LO. Han vil også gå i gang med bygging av et nytt gasskraftverk uten CO2-rensing i Fræna kommune på Nordmøre. Forbundsleder Leif Sande mener regjeringen har kjørt seg selv inn på et blindspor med sin sterke satsing på renseanlegget på Mongstad når det fører til stans i videre gasskraftverkutbygging.

Kravet fra LOs fjerde største forbund er intet mindre enn at det haster med at Ap overkjører SV på olje- og energipolitikkens område. Det er nok mulig å gjøre det. Det er langt vanskeligere å levere kjøtt og bein på den aktive industripolitikken Trond Giske snakker om. Hvis det da ikke er en overkjøring av SV han også snakker om. Det er utvilsomt temmelig aktivt