Kosmo rir igjen

Jørgen Kosmo er i ferd med å sprenge sin revisorrolle. Ved til tider å uttale seg som en opposisjonspolitiker og fyre løs mot alt som rører seg, kan han desavuere sine tilsynsrapporter til meningsytringer.

I går fyrte riksrevisor Jørgen Kosmo løs igjen. Skytset var rettet mot Finansdepartementet og oljefondet, Nav, Forsvaret, Vegvesenet, Arkitekt- og designhøyskolen, det var vel det grøvste. Den mest alvorlige kritikken er rettet mot Nav. Riksrevisjonen nekter å godkjenne regnskapet for andre året på rad. Mer ille kan det ikke bli. Selv om både ledelsen i Nav og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm minner om at det er fjoråret som nå er gjennomgått og at mye positivt har skjedd siden, etterlater det et inntrykk av at Nav ikke fungerer. Kosmo mener Nav svikter noen av de svakteste i vårt samfunn. Kritikken er bitende. Representanter fra de ansatte benytter situasjonen til å hevde at bevilgningene ikke rekker til for å løse problemene. Hvis Nav ikke gjør betydelige fremskritt, vil opposisjonen ha grunnlag for å reise mistillit mot Bjurstrøm.

Svinger pisken

Det er etter hvert blitt temmelig vanlig at Jørgen Kosmo svinger pisken over departementer, offentlige etater og institusjoner. Ingen leverer flere elendighetsbeskrivelse over offentlig forvaltning enn Riksrevisjonen. Slik vil politikerne ha det. Det er ikke lenger kun regnskapet som skal revideres. Jørgens Kosmos menn og kvinner graver ned i de minste detaljer for å finne ut av hva som har skjedd og ikke skjedd for å gjennomføre bunken av mål og planer som er vedtatt for virksomheten. Det er målrevisjon de driver med i tillegg til vanlig pengerevisjon.

Når Riksrevisjonen har fått en annen rolle enn tidligere, skyldes det ikke minst Jørgen Kosmo.

–        Den største fornyelsen i vår institusjon er Jørgen Kosmo og hans evne til å levendegjøre de funnene vi gjør, sier Jens Gunvaldsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen til Dagens Næringsliv. Selve språkformen i dokumentene fra Riksrevisjonen er nøkterne, noen vil si kjedelige, sier han. Men det hjelper på når man har en sjef som vet hva som smeller. Kosmo kunne gått rett inn på desken i VG. Han kan snakke i titler og ingresser. Han hadde sikkert gjort det bra som parhest til monsterkommentator Eirik Mosveen også. 

Trond Giske var en av de første som sa klart ifra om at Jørgen Kosmo uttalte seg for skråsikkert om ting han ikke hadde greie på. Han sa det ikke akkurat slik. Men det var det han mente. Bakgrunnen var Riksrevisjonens kritikk av Norsk Tipping. Riksrevisjonen myste rundt med forvaltningsbrillene på, men Giske mente de hadde ikke fått med seg at Norsk Tipping er blitt big business.

Revisjonen tok feil

Da Riksrevisjonen hedvdet et helt knippe stortingspolitikere hadde lurt til seg pensjon de ikke hadde rett på, uttalte Jørgen Kosmo seg som om de hadde gjort dette bevisst. Flere av dem som kom i søkelyset protesterte. I denne saken tok Riksrevisjonen feil. De er to saker som seinere kommer opp for retten.

Politidirektoratet protesterte i vår mot deler av Riksrevisjonens kritikk knyttet til effektivitet og oppklaringsprosenter. Da slang Kosmo med leppa om at man kunne ha forventet større effektivitet ut fra økningen i bevilgningene.

Riksrevisjonen har kritisert at Norges Bank har utbetalt 500 millioner kroner som honorar til en aksjeforvalter som har lyktes særdeles godt i å skaffe oljefondet en rekordhøy avkastning på den porteføljen de har ansvaret for. I denne saken uttalte Jørgen Kosmo seg omtrent som de ivrigste av de rødgrønne når det gjelder lederlønninger i næringslivet. Altfor høyt. Helt unødvendig. Sløsing med fellesskapets midler. SVs parlamentariske leder, Bård Vegard Solhjell, kunne ikke annet enn å henge seg på kritikken. ”Komplett galskap”, sier han, om avtalen som ble inngått da SVs partileder, Kristin Halvorsen, var finansminister og hadde ansvaret.

Ingen selvkritikk

Martin Kolberg sier til Dagbladet i dag at han ikke vil kritisere honorar. Norges Bank tar heller ikke selvkritikk. De vil altså ikke bry seg om Riksrevisjonen påpekning. Dermed har Jørgen Kosmos gjort sitt eget funn om til en meningsytring. 

Det er blitt temmelig normalt å få kritikk av Riksrevisjonen. Når Riksrevisjonens blader sammen påvisning av feil, faglig vurdering og politiske meningsytringer kan Kosmo bidrar til å svekke Riksrevisjonens faglige og uomtvistelige posisjon.

Fremdeles er det slik at Jørgen Kosmo eier arenaen. Det er han som innkaller de ansvarlige på teppet. Men vi aner en økt irritasjon over at han svinger pisken over likt og ulikt. Han kan vente seg hardere kritikk tilbake fra de han retter kritikken mot.

Vi er vant med å gjøre som revisor sier, fordi han representerer kunnskap, saklighet og objektivitet. Jørgen Kosmo bør la være å skyte på alt han mener rører seg. Hen er ikke tjent med å bli fremstilt som en synser.