USA-overvåking

Det er utmerket at lillebror Norge viser alle de muskler vi har, men det er nok slik at det er storebror USA som definerer sitt eget sikkerhetsbehov uavhengig av hva politikerne måtte mene. En slags fjerde tjeneste er igjen i aktivitet.

Vi vet ennå ikke om den overvåking som har skjedd fra et kontor like ved USAs ambassade er ulovlig. Det er merkelig at ikke politiet alt er i gang med å etterforske de alvorlige påstandene som er fremsatt. Den eneste forklaringen må være at TV2s reportasje har kommet som et sjokk på politiet. De trengte gårsdagen til å summe seg. Det er forståelig at man tenker seg om før man tramper inn på områder som USA definerer som vitale for å ivareta sine egen sikkerhet.

Det kan være slik at politiet vil finne fint lite av interesse dersom de tropper opp på kontoret der påståtte overvåkingen har skjedd ut fra. Kanskje en bare finner noen kamera, et par personer på vakt og noen PCer der det ikke er lagret noe som helst og der man har vært påpasselig med å slette spor slik eksperter kan. Det er sannsynligvis i USA ambassade sensitivt materiale er lagret. Og dit kommer man ikke inn ved å vise et norsk politikort og dokumentasjon på  at man har rett til husundersøkelse.

Innrømmer aldri

Sannsynligvis har amerikanerne lagt vekt på å holde seg innenfor norsk lov med det vi vil kunne få innsikt i. Det er ikke ulovlig å ta bilder av folk som demonstrerer utenfor den amerikanske ambassaden. Det er ikke ulovlig å samle inn opplysninger som er fritt tilgjengelige. Det er hva informasjonen brukes til som er ulovlig. Hvis amerikanerne har bygget opp en slags parallell til PST, er det selvsagt ulovlig. Det vil de aldri innrømme.

Det er nesten utenkelig at USA har fått tillatelse fra norske myndigheter til å drive ulovlig overvåking. Det ville ingen statsråd våget å gi. PST må ha vært oppmerksom på det som har skjedd. Når de ikke har meldt dette videre til norske myndigheter, kan det skyldes at de har sett på dette som en kurant aktivitet. Eller de har ganske enkelt ikke ønsket å blande seg inn. De ville vite minst mulig. De kan være de har anerkjente på sett og vis at USA har et sikkerhetsbehov som PST ikke ville kunne dekke.   

Mediene bringer i dag navnet på flere av gamlekara i politiet og etterretningstjenesten som har jobbet for USA med å skaffe fram de opplysninger de er ute etter. De kan sannsynligvis toe sine hender å si at ”vi har ikke gjort noe galt”, ”vi har bare tatt noen bilder”. De har selvsagt tenkt sitt. De er ikke dumme. Men som fotsoldater blir neppe satt fast. De har bidratt fordi de har ment at USA har rett til å definere sitt eget sikkerhetsbehov. 

Panikken grep USA etter 11. september 2001. Den terrorlovgivningen som da ble innført, medførte overvåking både her og der som stred både mot folkerett og annen lovgivning. Det var unntakstilstand. Slik fikk vi Quantanamobasen der terrormistenkte ble holt innesperret i årevis i flere år. Denne basen var en stor belastning på USAs omdømme i mange land. Det fikk ikke hjelpe. Sikkerheten var viktigst.

Tar seg til rette

Slik tenker nok også USA når det gjelder mulige overtredelser av et lands lovgivning knyttet til overvåking. Det er USAs sikkerhetsbehov som har forkjørsrett. En del land innstiller seg på at det er slik det er. De lar USA ta seg til rette. Den holdningen kan en ikke innta i Norge. Da må en reagere som Knut Storberget gjør. Han holder tunge rett i munnen og ber om alle fakta på bordet.

Overvåkingen er midlertidig stanset, melder VG i dag. Det kan neppe oppfattes som en 1–0 seier over amerikanerne. Alternativet vil være at mediene overvåker overvåkerne. Det er mye godt stoff knyttet til USAs eksklusive pensjoniststab. Det kan også være at overvåkingen i den form det har skjedd, vil bli avviklet. Det er ikke godt å vite før vi har fått vite hva som faktisk har foregått.

Dette blir en delikat sak for norske myndigheter. De må vise muskler overfor USA. Samtidig vet de at USA vil ha dekket sitt sikkerhetsbehov slik de definerer det. USA tøyer alltid grensene i slike saker. Det har USA gjort siden vi ble deres allierte i Nato.

Stay behind

Etter krigen bidro USA til å bygge opp en sikkerhetstjenester i vestlige land som de visste de kunne stole på. Problemet var at USA ikke alltid stolte på myndighetene. De var derfor opptatt av å ha egne folk som skaffet dem informasjon.

Et land har gjerne en militær etterretningstjeneste som skal følge med hva andre nasjoner foretar seg (E-tjenesten) og en etterretningstjeneste som skal følge med ens egne borgere. (PST, tidligere POT). Det få visste før det ble avslørt for over 20 år siden, var at vi også hadde et hemmelig militært nettverk, Stay behind, som kunne aktiveres hvis situasjonen tilsa det. USA hadde bidratt med finansiering av det vennligsinnede nettverket.

Lundkommisjonen konkluderte med at de ikke fant spor at en fjerde tjeneste initiert at USA. Denne tjenesten var en slags parallell til POT og opererte i hemmelighet. Mye tyder likevel på at den fjerde tjenesten var en realitet. De skulle sikre en effektiv overvåking i det stille av alle som kunne tenkes å være en sikkerhetsrisiko i forhold til USA og Natos interesser. USA tok ikke sjansen på å overlate alt ansvaret til POT og E-tjenesten. Etter 11. september 2001 tok USA igjen skjeen i egen hånd. De ville ha et overvåkingsopplegg de hadde kontroll over. Og de fant medarbeidere som forsto deres behov og som de kunne stole på. Vi vet ikke om det er slik det hang sammen.  Vi får vente og se om hvor mye sannhet som kommer opp på bordet.