Juling til Hildrum

Alf Hildrum i TV2 har gjort den jobben John G. Bernander gjorde i NRK. At sjefer med direktørblikk og pengefokus får gjennomgå når det skal kuttes og spares langt inn på kjerneområdet, må en regne med.

En av fire ansatte i TV2 er ”veldig kritiske” til toppsjefen Alf Hildrum og den øvrige ledelsen i selskapet, viser er undersøkelse selskapet Great Place to Work har gjennomført for bedriften i høst. På tre områder scorer TV2 klart lavere enn det som er vanlig i bedrifter: troverdighet, respekt og rettferdighet. De kommer meget godt ut på stolthet og fellesskapsfølelse.

TV2 har vært igjennom en kraftig nedbemanning de siste årene. I slike faser må ledelsen regne med å få hard medfart. Det har skjedd til gagns i TV2. Ansatte har kommet med flengende kritikk offentlig at Hildrums initiativ for å kutte i pensjonsordninger og skjære til beinet. Når ansatte må gå, slår det ut i forhold til verdiene respekt, troverdighet og rettferdighet. Det er også blitt mer underholdning på hovedkanalen og mindre samfunnsdebatt og gravende journalistikk. Slikt reagerer journalister på. Ledelsen må tåle kritikk for at en er mer opptatt av å tjene penger enn å levere god journalistikk. Det er en unyansert kritikk, men den inneholder oss noe som er sant. En kommersiell kanal må jage seertall. Det er annonseinntekter en lever av.

God journalistikk

TV2 leverer mye god og avslørende journalistikk fortsatt og setter ofte dagsorden i nyhetsbildet. Det var for eksempel TV2 som avslørte overvåkingen i regi av den amerikanske ambassaden. Slik sett kan Hildrum si at det ikke er noe fare på ferde.

TVNorge droppet egne nyhetssendinger for et par år siden. TV3 og TVNorge definerer seg som underholdningskanaler. TV2 preges fortsatt av at de har rot i allmennkringkastingsoppdraget. Men Hildrum kan ikke love at ikke den kommersielle skruen må dras enda hardere til.

Alt Hildrum har levert resultater til sine eiere. De har grunn til å være fornøyd med den jobben han har gjort siden 2007 da han overtok etter Kåre Valebrokk. Det var en god del å rydde opp i. Valebrokk hadde kjørt en offensiv linje, og TV2 ble etter hvert involvert i mye som ikke kunne defineres som kjernevirksomhet. Det var mer journalistisk interessant enn lønnsomt. Valebrokk var redaktøren med stor R, en helt blant journalistene. Han hadde troverdighet og respekt i bøtter og spann og en fanebærer nettopp for journalistikken. Alf Hildrum er siviløkonom og kom fra stillingen som mangeårig toppsjef i A-pressen. Han har strømlinjeformet TV2 og posisjonert selskapet for å konkurrere i et fritt marked. Det kan enda blir aktuelt med nye tøffe grep. Det er for eksempel dyrt å ha store kontorer både i Bergen og Oslo.

Som Bernander

John G. Bernander overtok etter Einar Førde i NRK. Førde hadde som Valebrokk en sterk posisjon blant journalistene. For store deler av NRK-journalistene forble Bernander en fremmed fugl. Han var økonomen som kom utenfra og gjorde samme jobben som Hildrum har gjort i TV2: organisere, strømlinjeforme, lønnsomhetsfokus, kostnadskutt.

Blant lederen i TV2 blir det også stilt spørsmål med om Alf Hildrum er rett mann for TV2. Flere mener han blir for utydelig som redaktør og at han ikke har nok tyngde i innholdsdiskusjoner. Det er sikkert riktig. Det skal godt gjøres å finne sjefer som dekker begge sider i en mediebedrift like godt. Hildrum er mer direktør enn han er redaktør.     

Ny robusthet

Det er positiv at TV 2 har gjennomført en slik undersøkelse. Hildrum hadde nok ikke regnet med at den hadde avdekket en solskinnstilværelse i selskapet.

– Det er viktig å minne hverandre på at vi har kommet gjennom perioden med en ny robusthet, med nye kanaler og satsinger og krefter til å skape ny vekst, nye spennende oppgaver og flere arbeidsplasser. Altså TV 2 som det vi kjenner best. Så er det mitt og ledelsens ansvar å sørge for at det skjer innenfor en ramme som ansatte opplever som positiv, sier Hildrum på TV2s egen nettside.

Han sier til Dagens Næringsliv at undersøkelsen ikke er noen tillitserklæring til ledelse og at kritikken ”i prinsippet er ting det er mulig å gjøre noe med”. Det som i praksis skal skje, og det før jul, sier Hildrum til Kampanje, er at det blir endringer i ledelsen. Han har leid inn selskapet Rokade for å gi råd om hva som bør gjøres.

TV2s styreleder, Even Nordstrøm, sier det som styreledere sier i slike situasjoner, at styret har tillit til Hildrum, at han er trygg på at medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp på en god måte og at styret blir orientert om dette underveis.