Rabalder om TV2

Hvis distributøren Telenor får festet grepet om innholdproduksjonen, betyr det mindre konkurranse og høyere pris. Det bør Siv Jensen være opptatt av, ikke surre om at Jens kan bli en ny Berlusconi

Den kampen mellom makt og posisjoner som utspiller seg i TV-bransjen i disse dager, kan få store konsekvenser. Ingen av aktørene vil bekrefte at noe er på gang. Selvsagt vil de ikke det. Når sterke eiere kjemper om makt skjer det fortrinnsvis rundt om på kammersene. Det eneste vi vet er at A-pressens konsernsjef, Even Nordstrøm, i går trakk seg fra stillingen. Han ga ingen begrunnelse som det går an å bli klok av. A-pressedirektør med hovedansvar for kommunikasjon, Thor Gjermund Eriksen, må spille rollen som spinndoktor så godt han kan i sin nye rolle som fungerende konsernsjef. A-pressens strategi ligger fast, sier han. Men det er jo nettopp det den ikke gjør. Det er derfor Even Nordstrøm trekker seg.

Så å si i samme øyeblikk som det blir kjent at Nordstrøm kaster kortene, kommer meldingen om at Telenor sammen med Bonnier vil kjøpe A-pressens eierandel i TV2. Flere medier skriver i dag at Nordstrøm trekker seg fordi han ikke vil at A-pressens skal selge seg ut av TV2. Da blir konsernet sittende igjen med en rekke aviser og litt på nett. Det er TV2 som gjør A-pressens til et interessant selskap. Å bli sittende igjen med kun aviser, er som å rygge inn i fremtiden, sier medieekspert Hans Hjellemo til Dagsavisen.

Ved å trekke seg har Nordstrøm sagt ifra så tydelig som det er mulig. Han vil ikke lede noe han har mindre tro på blir en suksess i fremtiden. Han biter ikke på en strategi som går ut på at A-pressen vil få mye penger på konto om de selger seg ut slik at han kan for eksempel kan kapre Edda media eller på en eller annen måte gå i kompaniskap med eller overta Polaris Media. Det mener han nok A-pressen ville hatt muskler til uansett. Noen ser for seg den muligheten at Telenor vil ut av A-pressen og at LO blir sittende igjen som den dominerende eier. Men hva vil LO med så mange aviser? Det måtte i så fall være dersom LO fant ut av de ville bruke avisene som et ideologisk instrument.

A-pressen er nå lammet. Nå gjelder det at eierne finner ut hva de vil slik at man kan få på plass en ny konsernsjef som kan være på hogget i forhold til en ny strategi.

Motivene til Telenor er tydelige. De er ikke særlig interessert i lokalaviser, men TV er viktig. Telenor er først og fremst en distributør i TV-markedet. TV2-sjef Alf Hildrum ligger konstant i kamp med TV2. TV2 skaffet seg rettighetene til fotballkampene i Premier League fremfor Canal Pluss som Telenor eier nettopp sammen med Bonnier. TV2 kjemper innbitt for forbrukernes rett til å velge enkeltkanaler og ikke pakker som Telenor tilbyr via Canal Digital. Telenor har også truet RiksTV som konsernet eier sammen med TV2 og NRK med rettssak fordi de mener TV2 har fått for gode betingelser.

Hvis Telenor hadde kommet seg inn på eiersiden i TV2, kunne de oppnådd stor nok innflytelse til at TV2 hadde droppet striden og konkurransen med Telenor.

Dagens Næringsliv skriver i dag at Telenor sikter mot kontroll av det skandinaviske TV-markedet. I Sverige er det Bonnier som dominerer TV, i Danmark Bonnier som også eier 50 prosent av TV2. Telenor vil ha et skikkelig fotfeste i TV2 og bli med på de oppkjøpsmulighetene som finnes. Telenor vil strømlinjeforme det nordiske TV-markedet og er ikke opptatt av å skille mellom produksjon og distribusjon. I forhold til skeptiske politikere vil Telenor begrunne sin strategi med at det er nødvendig å styrke de nordiske TV-tilbudene for å møte den stadig sterkere konkurransen fra utlandet.

Politikerne famler i møte med det som er på gang. Siv Jensen leverte i går det første bomskuddet.

–        Jens kan komme til å bli en norsk Berlusconi, sier hun til VG og frykter folk kan miste tilliten til norsk TV-journalistikk hvis staten får eie for mye.

Det kommer til å bety null og niks for journalistikken om Telenor får en eierandel på 25 prosent i TV2. Det kan imidlertid bety et dyrere TV-tilbud for forbrukeren. Det burde hun bekymre seg for. Det kan også være grunn for politikerne til å skjerpe kravet om at det skal være et skille mellom innholdsleverandører og produsenter.

Det er krise i TV2, skriver VG i dag. I går trakk redaksjonssjef i Nyhetskanalen, Thomas Henschien, seg. Grunnen er sterk misnøye fra de ansatte etter kraftig nedbemanning. En tredjedel av de ansatte er misfornøyd med konsernsjef Alf Hildrum og andre i toppledelse. Det klages også over internt rot og håpløse turnuser. Og de ansatte ønsker seg nye eiere med ambisjoner.

Om det skulle ende med at Telenor og Bonnier toger inn på eiersiden, vil de neppe få høre at de har ambisjoner om å satse mer på journalistikk og mindre på underholdning som kan tekke store seergrupper. Det er det journalistene ønsker seg.

TV2-sjef Alf Hildrum har grunn til å tenke at hans dager som toppsjef er talte om A-pressens selger seg ut. Eller så kan det være at de nye eierne mener han er så dyktig til å kutte kostnader og drive med lav bemanning at det gjerne vil beholde ham ennå en tid. Som ryddegutt etter Kåre Valebrokk og pengeprodusent for sine eiere, har Alf Hildrum gjort det bra.