Mer bråk med Navarsete

Liv Signe Navarsete orker ikke sitte maktesløs å se på nedbygging av lokalsykehusene. Igjen velger hun åpen strid med Ap i et fortvilet forsøk på å skaffe seg flere velger slik at hun unngår et stummende mørke midt på dagen om ni måneder 

Nå er det igjen åpen strid i den rødgrønne regjeringen. Igjen er det Liv Signe Navarsete som ikke vil ordne opp på kammerset, men kjøre saken i full offentlighet. Den første offentlige sykehusstrid hadde i vår da Navarsete opptrådte som om det var hun og ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen som var helseminister. Den andre sykehusstriden startet på slutten av forrige uke. ”Liv Signe og Kristin” vil tvinge Jens i kne”, var tittelen i Dagbladet lørdag. Det var en dekkende tittel. Det er det de forsøker på.

Statssekretær i Helsedepartementet, Robin Kåss, har flere ganger sagt at regjeringen ikke vil gripe inn dersom det er snakk om å endre tjenestetilbudet ved noen av landets lokalsykehus. Det finnes selvsagt grenser for hva et helseforetak kan foreta seg, men de har faktisk både ansvar og myndighet til å gjøre endringer hvis de sikrer befolkningen et minst like godt medisinsk tilbud.

Sjukehus-Noreg brenn

Liv Signe Navarsete vil beholde tjenestene vel alle lokalsykehus slik de er i dag. Hvis det skal gjøres endringer, skal det skje i forbindelse med behandlingen av nasjonal helseplan i Stortinget som skal behandles i vår. I Dagbladet i dag skriver Navarsete et innlegg sammen med Kjersti Toppe, helsepolitiske talskvinne i Senterpartiet, med tittelen ” Sjukehus-Noreg brenn”. Dette innlegget er godt timet. I dag kommer det hundrevis, eller tusenvis, av mennesker fra land og strand for å demonstrere fremfor Stortinget for å beholde lokalsykehusene slik de er i dag.

De første årene de rødgrønne satt ved makten, hadde SV problemer. Kristin Halvorsen trakk imidlertid opp grensen for hva man kan tillate seg av opposisjon mot egen regjering. Som medlem av regjeringen måtte hun være lojal og ta kampene innad. Stortingsrepresentanter står langt friere til å mene hva de vil, men når et vedtak er fattet, er debatten slutt. Halvorsen har opptrådt lojalt. Hun var uforsiktig i sine uttalelser om avgifter på biodiesel i fjor. Det ble av flere oppfattet som et signal om at debatten ikke var avsluttet selv om budsjettet var lagt fram. Det endte med at Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen viste seg fra den minst fleksible side og nektet å gjøre endringer. Stoltenberg ville markere hvor grensen går. Det har gått bra med årets budsjettbehandling.

Akuttkirurgi
Hver gang det er snakk om at et lokalsykehus skal miste døgnåpen akuttkirurgi og fødestue, blir det bråk. Men helseforetakene tvinger igjennom slike endringer. Utviklingen går mot større og mer spesialiserte sykehus. Det kan dokumenteres at de gir bedre og sikrere behandling enn ved mindre sykehus.

Jens Stoltenberg og Anne Grete-Strøm Erichsen vil ikke at Stortinget skal låse fast dagens aktivitet ved landets sykehus. De vil ikke stoppe den utviklingen som er på gang. Soria Moria II sier at ingen lokalsykehus skal legges ned, men Jens Stoltenberg har passet på at det ikke står at alle skal opprettholde dagens akuttkirurgi og fødestue.

Strid om lokalsykehus er en dårlig sak for Ap ni måneder før et valg. Saken blir enda dårligere for Ap når Liv Signe Navarsete kjører ut og vil fremstå som lokalsykehusenes redningskvinne. Jens Stoltenberg kan ikke offentlig sette henne på plass. Anne-Grete Strøm-Erichsen som er mer diplomatisk av natur, har nok ikke noe imot å sette krigeren Navarsete på plass. Men da må hun ha fått lov av Jens Stoltenberg.

Ustyrlig behov

Liv Signe Navarsete burde holdt fingere fra fatet og latt Kjersti Toppe kjøre denne saken. Når hun er så hissig på å få være med i front, må det skyldes et en nærmest ustyrlig behov for å markere seg i en sak hun vil sette alt inn på å vinne. Lokalsykehus er en utmerket sak for Sp å markere seg på. For alt hva vi vet, kan Sp mene alvor med å bryte ut av regjeringen dersom nedbyggingen av lokalsykehusene fortsetter. For Ap er det en dårlig sak å få et regjeringsbrudd på lokalsykehusene.

Sp ligger praktisk talt ned for telling etter måneder med negativt fokus. De var så vidt over sperregrensen på fire prosent på en av de siste målingene. Kommunevalget neste år kan bety mørke mitt på dagen for partiet.

Liv Signe Navarsetes opptreden er en partileders fortvilede forsøk på å komme seg på banen igjen, bort fra ulovlig partistøtte og armbånd. Liv Signe Navarsete har innført en slags unntakstilstand for seg selv. Det er noe nytt at en partileder som sitter i regjeringen, utpeker en annen statsråd som hovedmotstander i kampen for å vinne velgernes gunst. Spørsmålet er om begeret snart er fullt for Jens Stoltenberg.

www.twittercom/magnelero