Vingeklippet Killengreen

Når Knut Storberget roper ut for all verden at han vil detaljstyre Ingelin Killengreen sterkere, bommer han som sjef. Det viktigste for ham er å fremstå som en politiker med kontroll. Det spørs det om han har.

Politidirektør Ingelin Killengreen er Knut Storbergets kvinne. Han måtte få Stortinget til å endre åremålsbestemmelsene for at hun kunne få fortsette i et nytt åremål som politidirektør. Det hadde han ikke gjort med mindre han var meget godt fornøyd med hennes innsats. Nå er det grunn til å stille spørsmålet om han er det fortsatt. Eller det kan stilles spørsmål med om Ingelin Killengreen er særlig fornøyd med Knut Storbergets innsats som justisminister.

VG skriver i dag at Ingelin Killengreen er blitt vingeklippet.

–        Jeg har bedt om at departementet og den politiske ledelsen skal holdes løpende orientert om IKT. I praksis innebærer det at jeg hver 14. dag skal ha så vel muntlige som skriftlige rapporter fra politidirektøren, sier justisminister Knut Storberget. Han sier han selv nå vil ha full kontroll over hva vi bruker penger til på IKT-siden og se resultater.

Hva er poenget med at en sjef går åpent ut og forteller hvor ofte en vil ha møter med underordnede? Oppslaget i VG leses av de fleste slik at Storberget ikke er fornøyd med det som har skjedd i Politidirektoratet på IT-siden. Nå tar han styringen, og da skal det blir ordnet opp. Det er de i den politiske ledelsen som kan det, liksom. De uttalelser Storberget kommer med i dag, bidrar det til å svekke Killengreens autoritet.

Som med jernbanen

Det er med politiets IT-systemer som med signalanlegg og kjøresystemer på jernbanen. Politikerne har visst i årevis at dette ikke er godt nok. Men år etter år har Jernbaneverket ikke fått de bevilgningene som trengs. Når kulda setter inn og togene stopper, blir det ramaskrik. Det innkalles til møter på diverse tepper og for de ansvarlige politikere gjelder det å vise handelskraft.

Knut Storberget er nå i et demonstrasjonsmodus. Politidirektøren har i flere år pekt på behovet for økte bevilgninger til IT. Istedenfor er pengene brukt til alt mulig annet politikerne ønsker å prioritere. Riksrevisjonen og en ekspertgruppe har kommet med flengende kritikk av IT-systemet i politiet. De har for mye gammelt utstyr, for mye lappverk, for tungvint og systemet gir ikke den for samlende styring og oversikt som moderne systemer legger opp til.

Det er greit å få det dokumentert. Det skal i år brukes 180 og neste år 250 millioner kroner til IKT. Det spørs om det holder. Nå gjelder det for Storberget å vise at han har kontroll. Opposisjonen ligger som en krokodille i sivet, klar til å glefse etter ham. Frp har imidlertid sett seg ut Ingelin Killengreen som bytte. Morten Ørsal Johansen sier til VG at Ingelin Killengreen bør vurdere om hun ikke bør finne seg noe annet å gjøre etter slakten av IT-systemene. Høyre varsler at de vil ha IT-saken opp i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité.

En utring

Når Johansen slenger slik med leppa, vil han ha oss til å tro at han besitter en spesiell innsikt i situasjonen rundt Ingelin Killengreen. Det har han neppe. Det er en uting at politikere uten inngående kjennskap om forholdene forlanger statlige lederes hode på et fat. Først får Johansen i det minste skaffe seg skikkelig oversikt over situasjonen.

Ingelin Killengreen har vært departementsråd og kan spillet ut og inn. Hun og vet at Knut Storberget har rett til å be om så mange møter og rapporter han orker. Hun vet også at jobben til en politiker er å ruste seg mot den kritikk som kan ramme ham. Hun vet også at hun ikke kan noe annet enn offentlig å være enig og opptre konstruktivt overfor den politiske ledelse. Derfor sier hun til VG at «vi lenge har etterlyste et politisk engasjement rundt politiets IKT-utfordringer» og at hun er positiv til at justisministeren nå vil følge dette tett sammen med politidirektoratet fremover.

–        Vi må stå sammen for å finne de beste løsningene, sier Killengreen.

Det er slik det skal sies. Hun kommenterer ikke spørsmålet om hun er blitt vingeklippet. Hun er offensiv og sier de « lenge har etterlyst» et sterkere engasjement fra politisk ledelse. Hun vil at det skal tolkes som om hun endelig blir hørt.

Da Ingelin Killengreen i vår la fram en studie om forholdene i politiet, sa hun rett ut at hun kan spare millioner dersom hun får større frihet til å organisere politiet slik hun vil. Hun la heller ikke skjul på at hun ønsker mindre detaljstyring på politiske premisser.

Når det gjelder IT, skal hun nå styres hver annen uke. Hun overlever nok det. Det kan jo være dette betyr at man virkelig om fart på arbeid med å skaffe politiet et nytt IT-system. Det har hun bedt om noen år.