Drømmeinnvandreren Amelie

Selvsagt hører Maria Amelieh hjemme i Norge, men det er neppe tvil om at UNE gjør som Høyre, Ap og Frp har bestemt når de sender henne ut av landet. Reglene bør endres slik at barn og unge lettere får bli i landet, 

For Terje Skjeggestad, direktør i Utlendingsnemda (UNE) er saken krystallklar: Maria Amelia skal ut av landet. Så enkel er denne saken at det holder med at en saksbehandler tar avgjørelsen. Hun har ikke noe beskyttelsesbehov. I tillegg har hun oppholdt seg ulovlig i landet i ni år. Skjeggestad sørger for at det politikerne har bestemt skjer i praksis.

 Skjeggestad eller representanter sier selvsagt ikke offentlig at de ikke finner seg i at Maria Amelia peker nese til dem. De nøyer seg med å si at det er viktig å gjøre det klart at det ikke skal lønne seg å oppholde seg ulovlig i Norge.

– Det vil være urettferdig overfor dem som følger loven og reiser hjem dersom det å oppholde seg i Norge ulovlig skulle belønnes med oppholdstillatelse. Det vil også kunne tiltrekke mange tusen grunnløse asylsøkere til Norge og undergrave utlendingsforvaltningens vedtak og returarbeid, og i ytterste konsekvens selve asylinstituttet, skriver statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet i et innlegg på Arbeiderpartiets nettside.

 3000 papirløse

 Det er minst 3000 som lever papirløst her i landet. I fjor sto Maria Amelia fram- sterk, modig og dyktig- i boken «Ulovlig norsk» hvor hun forteller hvordan det er mulig å overleve som papirløs, endatil å få tatt en mastergrad.

 Det er ingen grunn til å anta at UNE ikke tolker regelverket riktig. Slik sett er det påfallende at Maria Amelie vil gå til sak mot UNE. Det er uklart hvilket rettsgrunnlag hun vil basere seg på.

 Det er ikke noen grunn for representanter fra Ap, Høyre og Frp å kritisere pågripelsen og utsendelsen av Maria Amelie. De støtter den innvandringspolitikken som føres. Det er nesten ikke til å tro at populistene i Frp er imot utvisningen, fordi de mener det er andre som burde vært sendt ut før henne, forbrytere for eksempel, hevder Frp.

De politikere som er imot dagens asylpolitikken, kan selvsagt bruke Maria Amelie som et eksempel på hva slags politikk de ikke ønsker.

 I Debatten på NRK i går, opptrådte Trine Skei Grande med klokskap og klarsyn. Hun nekter å være med på at barn skal lide under de valg deres foreldre tar. Det var foreldrene som gjorde Amelie til en ulovlig innvandrer. Hun var 16 år da hun kom til Norge og har vært på flukt siden hun var 11 år. I tillegg vil Venstre ha regler som sikrer at barn og unge som blir fullstendig integrert i Norge og mister kontakten med sitt hjemland, skal få bli.

Det virker som om det er dette SV og KrF også mener. Når Høyre henger seg på kritikken mot utsendelsen, er det saklig sett ikke noen grunn til det, ut over det at Høyre for tiden ønsker å fremstå som, et mest mulig mykt og forståelsesfullt parti. Høyre forsvarer seg imidlertid med at det må være mulig for regjeringen å vurdere enkeltsaker, nettopp fordi noen saker er helt spesielle og ikke lar seg fange opp av et regelverk.

 Opplagt sak

Det virker som om Høyre ikke har fått med seg at ifølge UNE er ikke Maria Amelie en spesiell sak i det hele tatt. Den er ikke vanskelig i forhold til regelverket.

« Loven er lik for alle – selv om det kan skjære i hjertet. Politikerne må ta ansvar for politikken de fører også når det er vanskelig», skriver Thorbjørn Røe Isachsen (H) i en kommentar på minerva.no i dag. Det gjør Jens Stoltenberg. Han var orientert om pågripelsen og sier han ikke vil foreta seg noe for å hindre at Maria Amelie blir sendt ut av landet.

 Heikki Holmås (SV) sa på NRK i går at SV sitter i regjering for å sørge for at Maria Amelie ikke skal sendes ut av landet. 

–        Jens kan fikse dette hvis han vil, sier Holmås til VG i dag. Får Holmås det som han vil, blir det «monstermastene» på ny. Nå skal det aksjoneres. Folket mot Jens. Han har fått med seg VG og protestene innad i Ap øker i styrke.

Dette kan bli en ny sak hvor SV får demonstrert sin politiske maktesløshet

 Under normale omstendigheter vil ikke en statsminister snu i en slik sak. Men den rødgrønne regjeringen fungerer ikke som normalt. Ingen statsministre har snudd så mye som Jens Stoltenberg.

 Arbeidsinnvandrer

 Det mest sannsynlige er at Maria Amelie sendes ut av landet i løpet av januar, men at Jens Stoltenberg sier at hun er velkommen til å søke om å få arbeide og oppholde seg i landet. Hun vil nok ikke ha problemer med å skaffe seg jobb.

 Maria Amelie kan bli en vinner til slutt. Det er nok et stort flertall i folket for at «Årets nordmann» skal få bli det hun aller helst vil være, – en nordmann. Hun er en drøm av en innvandrer.

 Men først må juristene og byråkratene få statuere sitt eksempel: Ingen utfordrer myndighetene slik Maria Amelie har gjort uten at det får konsekvenser. Når det gjelder asylsøknader er det firkanten som teller. Her skal det ikke være plass for politisk rundhåndhet og snillisme. De ansvarlige frykter konsekvensene.