Sykehusstyring i vanry

Nå må Anne-Grete Strøm-Erichsen skjerpe seg. Det er politisk styring på lavmål å true kriserammede Ahus med dagbøter på grunn av korridorpasienter.

–        Det kan bli aktuelt med dagbøter, fordi vi ønsker ikke å ha korridorpasienter. Der er kapasitet på sengeavdelingene på Ahus og da må pasientene slippe å ligge på gangen, uttalte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NTB onsdag.

Bakgrunnen for uttalelsen var at Akershus Universitetssykehus ved årsskifte overtok ansvaret for 160 000 pasienter fra Oslo. De mangler ansatte og kapasitet. Det endte med at 27 pasienter i forrige uke tilbrakte natt til tirsdag i korridoren. Strøm Erichsen sa for knapt en uke siden at det nå skulle ryddes opp.

I dag står divisjonsdirektør ved Ahus, Pål Wiik, fram i Dagsavisen og ber om hjelp til å løse krisen ved Ahus. Han sier rett ut at han hverken på kort eller lang sikt kan utelukke at Ahus kommer til å ha korridorpasienter. Problemet er at flere enn i fjor på samme tid er blitt syke. Influensaen herjer og flere i år enn tidligere år har brukket beinet. Han trygler nå de andre sykehusene i området om å få låne 15 sykepleiere. . Men det er ikke noen sykehus som har sykepleiere til utlån. De kan ikke presse sykepleierne mer enn de gjør. De vurderer å be sykepleiere som jobber i administrasjonen om å la viktig papirarbeid ligge og istedenfor ta del i pasientpleien. Men om en skulle lykkes i å få fatt i flere sykepleiere, løser ikke det situasjonen med korridorpasienter

Kjent risiko

Nedleggelse av Aker sykehus og overføring av pasienter i Oslo til det fusjonerte Oslo Universitetssykehus og Ahus, er en prosess som har en grei politisk forankring. Alle har vært klar over at det er risiko knyttet til så store endringer. Sjefen for Oslo Universitetssykehus, Siri Hatlen, la i fjor fram en risikoanalyse som viste hva som kunne gå galt og antydet noe om sannsynligheten for at det kunne skje. Poenget var å være føre var i forhold til problemer som kunne oppstå.

Det som nå skjer på Ahus, bør ikke ha kommet som julekvelden på kjerringa. Det har vært stilt spørsmål med om «nye, effektive Ahus» har kapasitet til å ta ansvar for 160 000 pasienter. Og det er et faktum at de kom seint i gang med rekrutteringen av leger og sykepleiere. Om ledelsen ved Ahus i høst har tvilt på om de ville makte å ta i mot 160 000 pasienter, er ikke godt å si. Det hadde likevel ikke hjulpet. Dette er bestemt for lenge siden av helseforetaket og velsignet av helseminister og Stortinget. Det var ingen vei utenom. Det var bare å tråkke til og håpe det gikk bra.

Så langt har det ikke gått bra. Men en del går seg nok til etter hvert. Direktør Pål Wiik sår imidlertid tvil om det vil gå så bra som politikerne og helseforetaket har regnet med.

Heller støtte

I den situasjonen Ahus har havnet i, burde helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vise forståelse og støtte. Hun burde takket ledelse, leger og sykepleiere for at de anstrenger seg til det ytterste for gi pasientene så god behandling som mulig. Hun burde beklaget at pasienter blir liggende på gangen og si at hun er trygg på at ledelsen gjør sitt ytterste for å begrense antallet korridorpasienter. Til slutt burde hun ha oppfordret andre politikere til å gi sykehuset mer enn to uker før en dundrer løs med påstander om at «dette fungerer ikke».

Istedenfor tar hun på seg revolverbelte og fyrer løs mot Ahus. Hun truer med dagbøter hvis de ikke kvitter seg med korridorpasientene. En stram økonomi skal altså bli enda strammer ved at de bøtelegges. Hva har hun tenkt seg at boten skal være? Hva med 50 000 kroner per pasient per natt? Det vil jo svi så pass kraftig at problemet kanskje er løst til helgen?

Det er merkelig at Anne-Grete Strøm-Erichsen griper til pisken på denne måten. Som om ledelsen ved Ahus er noen unnasluntrere som ikke kan jobben sin, som må strammes opp i full offentlighet og trues til å skjerpe seg.

Klingende bjelle

Anne-Grete Strøm-Erichsen lyder som drønnende malm og klingende bjelle. Hun driver sabelrasling som del av et politisk spill. Hun oppnår ikke resultater med sitt «her kommer ministeren som kan holde sykehusledere i ørene»-spill. Ikke biter opposisjoner på det og vi vil tro ledelsen ved Ahus også rister oppgitt på hodet, vel å merke når ministeren eller hennes folk ikke er i nærheten.

Hvis ledelsen ved Ahus blir bedt om å kommentere saken, vil de som lojale underordede svare at de beklager at pasienter må ligge i korridoren, at de gjøre sitt ytterste for å bedre situasjonen og at de tar til etterretning at helseministeren finner situasjonen så alvorlig at hun vurdere å ilegge dagbøter. Det er som i skolestua i gamle dager, uansett hvor urettferdig en synes det var, fram med lanken, her skal det gis rapp over fingeren.

Det er ingen unnskyldning for Anne-Grete Strøm-Erichsen at også andre statsråder er inne på samme straffegalei. De tenker slik i Samferdselsdepartementet også i forhold til NSB og Jernbaneverket. Og før jul tok Frp til orde for at sykehus som ikke fikk ned sykefraværet, burde straffes med økonomiske sanksjoner.

Straffeeksersis mot ledere i offentlig sektor knyttet til at bevilgninger og forventet aktivitet ikke alltid henger i hop, er et bomskudd i forhold til å skape god ledelse og styring.

 www.twitter.com/magnelero