Eirik Mosveens bomskudd

Nedenfor finner dere først pressemeldingen fra politiet, deretter et utdrag fra Eirik Mosveens kommentar tirsdag 19 jan og oppslaget på Journalisten onsdag 20 jan.

Mosveen fyrte løs med påstanden om at drev med løgn da jeg på twitter i en melding skrev

@eirikmosveen baserte hele VG-kommentaren «Stoltenbergs glade vanvidd» på Agderposten-feil om #mariaamelie +en kriminell

Både VG og NTB brakte videre feilen fra Agderposten. Mandag-tirsdag var denne feilen etablert som sannhet i mediene, inntil den ble korrigert. Det er ut fra denne feilaktige settingen Mosveen mandag skrev sin kommentar. Feilen kan ikke Mosveen lastes for, men kommentarens hovedpoeng var basert på feilen fra Agderposten. Det er mitt poeng.

Mosveen svarer med massiv utskjelling. Det er bare å gå inn på twitterkontoen hans å se. Han om det.

Jeg hevder at hans artikkel er et bomskudd – et slag i luften.

Pressemelding fra politiet 19. januar

Ingen løslatt grunnet Maria Amelie

Det har over flere dager i media blitt hevdet at en afghansk mann ble løslatt for å skaffe plass til kvinnen som er kjent som Maria Amelie på politiets utlendingsinternat Trandum. Dette er ikke riktig.

– Ingen ble løslatt for å skaffe plass til Maria Amelie. Det er en egen avdeling for kvinner på Trandum, hvor det fremdeles er ledig kapasitet. Enslige menn plasseres ikke på avdeling for kvinner. Det er derfor helt uriktig å koble disse to sakene, sier sjef for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum.

Mannen ble pågrepet i Arendal. Han hadde fått avslag på opphold i Norge, men hans utreisefrist var ikke utløpt. På grunn av kapasiteten på egnet avdeling på Trandum fikk han i stedet meldeplikt hos politiet på sitt nye bosted. Politiet vet hvor mannen er. Overholder han ikke meldeplikten vil han bli fengslet.

– Vi uttransporterte 740 straffedømte personer i 2010, og i tillegg mange som vi vet var involvert i kriminell virksomhet. Uttransportering av straffedømte og personer som begår kriminalitet er et prioritert område for politiet. Samtidig er det viktig for oss å uttransportere flest mulig som ikke har lovlig opphold i Norge. Vi tvangsreturnerte 4615 personer i fjor, en dobling på to år, sier Wirum.   

To pågrep – ikke åtte
I svært mange oppslag i media, og i mange debattprogrammer den siste tiden, har det blitt gjengitt at Maria Amelie ble pågrepet av åtte polititjenestemenn på Nansenskolen på Lillehammer.

– Mange har vært svært opptatt av dette tallet, og da er det viktig å få fram at kvinnen ble pågrepet av to polititjenestemenn, mens tre tjenestemenn sørget for ro og orden på stedet. Vi pågrep henne fordi vi hadde kunnskap om at hun var der, sammen med mange andre. Pågripelsen foregikk rolig og uten dramatikk, og heller ikke den pågrepne har noe å utsette på selve pågripelsen. For politiet er det viktig å få fram at dette var ett av mange oppdrag, som ble gjennomført etter en konkret vurdering. Hun ble for øvrig pågrepet en halv kilometer fra skolen, sier Ingrid Wirum.

Fakta må fram
Sjefen for PU er opptatt av at det fremkommer riktige fakta i offentligheten.

– Vi registrerer at det er stor offentlig interesse for denne saken og temaer knyttet til den. Det er en demokratisk og politisk debatt som går sin gang. Men det er avgjørende viktig for politiet, og også for den offentlige debatten, at de faktiske forhold gjengis riktig, Det gjelder i alle saker, sier Ingrid Wirum.

Mosveen kommentar:

Stoltenberg glade vanvidd

Her har du Jens Stoltenbergs definisjon på «likhet for loven»: Slipp fri narkokriminelle som oppholder seg ulovlig i Norge – men putt drømmeinnvandreren Maria Amelie (25) i fengsel. Du synes kanskje at innledningen til denne artikkelen er litt usaklig?

Jeg skulle ønske du hadde rett.

Men dessverre utkonkurrerer virkeligheten grundig fantasien i denne saken.

Man er nå trolig nødt til å være en del av ledelsesskiktet i Det norske Arbeiderparti for ikke å se at det er det glade vanvidd som står og hopper opp og ned rett foran øynene våre.

Siden Maria Amelie ble arrestert onsdag i forrige uke har Jens Stoltenberg gjentatt utallige ganger seg som om rettsstatens troverdighet står og faller med denne saken.

«Det er likhet for loven i Norge».

I Jens Stoltenbergs munn har denne setningen vokst seg til et mantra.

Underforstått: Hvis Maria Amelie hadde fått en annen behandling enn den hun fikk, ville vi ikke hatt likhet for loven i Norge. Da hadde vi blitt ett av disse landene vi ikke liker å sammenligne oss med.

Så var det at det dukket opp en historie i gårsdagens utgave av Agderposten. En afghansk mann ble forrige lørdag pågrepet i Arendal etter en slåsskamp, og han ble siktet for besittelse, bruk og salg av narkotika.

Han hadde søkt om asyl i Norge, men fikk endelig avslag i Utlendingsnemda (UNE) 16. desember og det ble reist utvisningssak.

Politiets utlendingsavsnitt ba Agder politidistrikt om å fremstille afghaneren for fengsling. Grunnen var at de mente det var god grunn til å tro at han ville stikke av og slik hindre uttransportering. Agder politidistrikt gjorde som Politiets utlendingsavsnitt sa. Rettsmøtet ble berammet tirsdag i forrige uke.

Men mandag kom beskjeden om at det var fullt på asylfengselet på Trandum. Politiets utlendingsenhet ba nå Agder politidistrikt om å løslate afghaneren mot meldeplikt.

Kun to dager etter løslatelsen av den 24 år gamle afghaneren utspilte en annen historie seg. Denne gang på Lillehammer, men i samme land, altså Norge.

Maria Amelie har aldri vært pågrepet hverken for vold eller siktet for besittelse, bruk og salg av narkotika i tiden hun har oppholdt seg ulovlig i Norge. Hun har heller ikke selv bestemt at hun skulle dra til Norge, hun kom hit som barn sammen med foreldrene.

OSV. – sitat slutt

Hvis dere vil lese Journalistens versjon, finner dere den her http://journalisten.no/story/63747

Den har tittelen

Feilaktig Amelie-sak gikk landet rundt

20 minutter på nettet var nok til at Agderpostens uriktige sak ble gjengitt landet rundt. Bare én redaksjon dobbeltsjekket opplysningene hos kilden.

Magne Lerø