Hykleri og spedalskhet

Nå slår berettiget Adecco-kritikk over i hykleri på nivå med at Jan Bøhler går i staver over at Bjarne Håkon Hanssen holder et foredrag for Frp. Stortinget bør klare å holde hodet kaldt og ikke behandle Adecco som spedalske.

Stortingets presidentskap skal i dag avgjøre om Adecco skal vrakes som leverandør av vikartjenester. Flere politikere har tatt til orde for at avtalen bør sies opp.

– I disse dager skal vi inngå en ny avtale med et bemanningsbyrå. Det kan bli Adecco, som er innstilt på førsteplass. SV mener det er helt galt. I tillegg til å avvise Adecco nå, mener vi det er nødvendig å gå gjennom hvordan byrået har behandlet ansatte i den perioden Stortinget har brukt Adecco, sier Inga Marte Thorkildsen (SV) til NTB.

Avtalen byrået har med Stortinget, skal inneholde en klausul som gjør at Adecco kan vrakes som leverandør dersom Stortingets omdømme står i fare.

Høyres Per-Kristian Foss sier til NRK at også han ønsker å bytte ut bemanningsbyrået, men at han tar visse juridiske forbehold.

Stortinget bør legge vinn på å behandle denne saken korrekt og ikke hive seg på en stemningsbølge. Det er ingen fare for Stortingets omdømme. Adecco fortjener ramsalt kritikk. Det betyr ikke at de skal behandles som om de var spedalske.

Pøs på med vikarer

I Adecco Helse har forretningssiden vært å ha lav bemanning på sykehjemmene og pøse på med innleide vikarer i strid med loven. Adecco Helse har i løpet av et par uker falt sammen som et korthus. Det er forståelig at kommuner vegrer seg for å leie inn vikarer til helsesektoren fra Adecco. Men Adecco er da mye mer. Det er et internasjonalt selskap som formidler arbeidskraft til en rekke bransjer. Det er ikke grunnlag for å hevde at Adecco er verre en de andre bemanningsselskapene.

Oslo kommune har utvilsomt et behov for å skyve Adecco fra seg. Stortinget har det ikke, med mindre de kan påvise at de har brutt lover og bestemmelser når de gjelder utleie av arbeidskraft til Stortinget.

Og om det skulle vise seg at det kan ha forekommet noen brudd, skal Stortinget tre varsomt så de ikke havner i hykleriet. Det er grunn til å minne om at Riksrevisjonen i 2008 avdekket at Stortinget i 2008 brøt loven om offentlige anskaffelser 179 ganger. Det ble ikke mye oppstyr av det, ut over at Stortinget lovet å skjerpe seg. De skulle rydde opp. De sa akkurat det sammen som Adecco-ledelsen sier i disse dager.

Videre kan det være grunn til å minne om at Arbeidstilsynet i 2009 kontrollerte 27 av landet største helseforetak som sysselsetter over 100.000 ansatte. De konkluderte med at 18 av disse bryter arbeidsmiljøloven. Tilsynets rapport dokumenterer at arbeidsmiljøloven blir brutt ved at tidspresset stadig øker, arbeidsoppgavene er for store i forhold til tid og ressurser, en av fire får belastningsskader, skader blir ikke forebygget, ansatte opplever uheldige arbeidsbelastninger og kartlegging av potensielle farer er mangelfull.

Ansatte fornøyd

Det ble ikke noe oppstyr om den rapporten. Det som ble avdekket her, er langt verre enn av det som er av avslørt ved Adeccos sykehjem. Ansatte ved sykehjemmet i Greverud, som Adecco nå har mistet, står i dag fram i Dagens Næringsliv og forteller at de har en fantastisk arbeidsplass. Ingen opplever noen som helst tvang til å jobbe mye, men de ansatte står i kø for å få ekstravakter uten overtidsbetaling. Det virker som om de ansatte er særdeles fornøyd med det andre kaller sosiale dumping.

Det er særdeles sjelden så mange aktører på samme tid ser seg tjent med å sparke et selskap som ligger nede. Selv NHO er i dag ute og anklager Adecco for å ødelegge for bransjen. Høyre må sparke for å vise at de ikke godtar brudd på loven og for å gjøre Adecco til et unntak fra regelen om at konkurranseutsetting er bra. SV og de rødgrønne bruker saken som et bevis for hvor det ender når man setter ut omsorgsoppgaver til kommersielle aktører. Sykepleierforbundet og Fagbevegelsen sparker for å understreke behovet for strengere lover mot sosial dumping og for å tvinge alle aktører til å følge deres tariffavtale. Og saken er et funn for mediene.

Hanssen til Frp

I går fikk vi også en ny variant av «nå støter vi Bjarne Håkon Hanssen ut i mørket»-fenomenet. Mannen har ikke gjort noe annet galt enn at han til punkt og prikke har fulgt reglene som gjelder for en statsråd som vil skifte jobb. Likevel ble det et rabalder uten like da det ble kjent at han ville bli informasjonsrådgiver i First House. Det ble det også i fjor da han ble tauet inn for å overbevise de rødgrønne om at de ikke kunne legge ned forbud mot å ta utbytte fra private barnehager. Hanssens argumenter vant fram.

Nå skal Hanssen «jobbe for Frp» meldte NTB i går. Det endte med en sak i Dagsrevyen. Saken er at Bjarne Håkon Hanssen skal holde det samme foredraget om å havne i medienes søkelys for tillitsvalgte i Frp, som han har holdt for en rekke forsamlinger. Jan Bøhler faller fullstendig i staver over at Hansen kan svikte slik. Bøhler burde juble over at Frp får muligheten til å høre om hvordan det er å bli utsatt for politikere og medienes lettvintheter og hykleri. Det kan jo være de lærer noe av det i Frp. Men de som virkelig bør betale First House en del tusener for å få impulser til å ta til fornuft, er Arbeiderpartiet med Bøhler som møteleder.