Mongstad i stampe

Regjeringens månelandingsprosjekt snubler seg videre og er blitt en flau forestilling. Men når det foreligger en mulig kreftfare, er det uansvarlig av miljøbevegelsen å rope «kjør på».

Bellona-leder Frederic Hauge opptrer som om det mest avgjørende for olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, er at Hauge har tillit til ham. Men slik er det jo ikke. Riis-Johansen er ikke avhengig av tillit hos Hauge i det hele tatt.

Det er selvsagt surt for de rødgrønne at de igjen får miljøbevegelsen på nakken. Miljøvernminister Erik Solheim forsøkte å forebygge skaden så godt det lot seg gjøre ved å innkalle miljøbevegelsens representanter til et privat møte der han fortalte at CO2-rensingen kunne bli ytterligere forsinket på grunn av fare for kreft som følge av den teknologien som er tenkt brukt. Frps energipolitiske talsmann, Ketil Solvik Olsen, undrer seg med rette i NRKs Politisk Kvarter over at miljøbevegelsen får nyheten før Stortinget. Men Solheim, hardt plaget som han er i denne saken, ville nå forsøke denne noe uvanlige «metoden».

Potensiell kreftfare

– Vi må beskytte innbyggerne i Hordaland mot en potensiell kreftfare. Vi tror ikke den er stor, men det ville være uansvarlig å la være å ta hensyn til den, sier Solheim til NTB. Han understreker at det kun er i tilfelle aminteknologien ikke kan brukes og man må velge alternative teknologier, at det blir nye forsinkelser. Hvis det viser seg at dette går bedre enn vi frykter, kan investeringsbeslutningen komme før 2016.

Miljøbevegelsen bet ikke på. De avviste glatt at kreftfare en noe problem for å komme i gang med å bygge et fullskala renseanlegg jo før jo heller. Det er underlig at de avviser en slik fundamental innvending så lett som de gjør. Det skulle tatt seg ut om Terje Riis-Johansen hadde kommet til Stortinget med et forslag om å investere diverse milliarder og argumentert like lettvint som miljøbevegelsen med at han ikke trodde kreftfaren ville bli et problem.

Denne saken illustrerer forskjellen mellom en interessegruppe og en regjering som må ta ansvar for helheten. Kjekt og greit hevder Frederic Hauge at Terje Riis-Johansen burde ha «strammet opp Statoil» som han sier.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal være helt sikre på at anlegget vi bygger ikke er til fare for mennesker eller miljø, og at det fungerer etter hensikten. Derfor vil vi ha en bred teknologikvalifiseringsprosess som gjør at vi er sikre på at når vi bygger, så har vi en teknologi som fungerer, og ikke representerer noen fare, sier informasjonssjef Øistein Johannessen i Statoil.

Prislappen

Den oppstramningen Hauge etterlyser går ut på at Statoil skal få beskjed om at de ikke skal tenke slik. Kreftfaren kan en løse under marsjen. Det viktigste er at man kommer i gang. Hva det koster er ikke avgjørende. For det er vedtatt at det skal bygges, hevder miljøbevegelsen.

Her tar de feil. Investeringsbeslutningen er ikke fattet. En er fortsatt i en fase der en tester ut ulike teknologiske løsninger. Når en vet hvilken teknologi en vil gå for og kostnadene med å bygge et fullskala renseanlegg er klarlagt, skal en fatte den endelige beslutningen. Det skal seinest skje i 2016, men det kan skje tidligere. Opprinnelig var det snakk om å fatte en investeringsbeslutning i 2010. Det var det lengste SV i 2005 kunne strekke seg.

Når beslutningen i forrige utsettelsesrunde ble skjøvet til over neste valg, er det skapt ny usikkerhet om fullskalarensing på Mongstad blir realisert. Grunnen er at en ennå ikke kjenner prislappen. Retorikken rundt Mongstad vris også. Nå er det renseteknologien som gjøres til den primære månelandingen, ikke at all CO2 på Mongstad skal renses. Fremdeles snakkes det om at Mongstad skal gi verden en teknologi en ikke tidligere har sett maken til.

Frederic Hauge snakker om at Statoil og Norge er kommet i bakleksa og henviser til at EU snart skal ha åtte renseanlegg klare. Terje Riis-Johansen fnyser av dette. Det som Mongstad kommer opp med, skal være så mye bedre enn den metoden som brukes andre steder. Om Mongstad blir en «gave til verden», er det ingen som vet.

Stortinget har inngått et klimaforlik der rensing på Mongstad ligger inne. KrFs klimapolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, mener forliket ikke er verd papiret det er skrevet på.

Ifølge NRK er det ventet en stortingsmelding fra Olje- og energidepartementet om Mongstad-planene senere i uka. Opposisjonen kan da fortsette å herje med Terje Riis-Johansen. Det er viktigere at Høyre og Frp kommer på banen med hvordan de mener situasjonen skal løses. SV er kjørt av banen i denne saken. Når fullskala rensing på Mongstad er blitt mer usikker, må Stortinget legge planer for hvordan vi skal nå målene om reduserte klimautslipp. En mulighet er å komme i gang med en rimeligere teknologi på Kårstø.