Offentlige lovbrudd

Skal vi tro yngre leger, får de en langt dårligere behandling i offentlige sykehus enn ansatte får i Adecco. Problemet er at den slags erfaringer ikke passer inn når det nå skal kriges mot vikarbyråer og private omsorgstilbud.

Leger sliter med å få fast jobb. De presses og trues til lange vakter og overtid uten betaling. Er det Adecco som på ferde igjen? Eller et annen suspekt privat utleiebyrå? Nei da. Det er i de offentlige sykehusene dette skjer. Det er Yngre legers forening som hevder dette i Dagsavisen i dag.

-Leger har i mange år jobbet gratis uten å få betalt for overtiden. Ledige nattevakter må dekkes opp av de legene som er tilgjengelige, og det er velkjent at det tidvis utøves utidig press på legene i slike situasjoner, sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Den norske legeforening. Hun hevder at leger pålegges altfor mange og tidkrevende oppgaver som arbeidsgiver forutsetter skal løses innenfor normalarbeidstiden.

-Hvis noen krever overtid, svarer gjerne arbeidsgiver at overtidsarbeid ikke er tillatt. Sykehusledelsen har ingen oversikt over hvor mye overtid det jobbes på sykehusene, og den ønsker heller ikke å fremskaffe slike oversikter, sier Gjessing. Foreningen er bekymret for at leger selv etter mange år ikke får fast jobb

–        Det er lett å ty til trusler- og det virker sterkere når legene som skal dekke disse vaktene, i de fleste tilfeller har svært løse ansettelsesforhold, sier Gjessing. Hennes medisin for bedre forhold er økte økonomiske rammer og bedre ledelse.

Verre enn Adecco

Hun beskriver forhold som er langt verre enn de som er avdekket hos Adecco. Her står de ansatte i kø for å få jobbe mye. De velger frivillig å jobbe ekstra vakter for å kunne tjene bedre og fordi de er interessert i å jobbe mest mulig. Adecco baserer seg mye på medarbeidere som pendler fra Sverige som vil jobbe mest mulig når de først er her. Det som kjennetegner Adecco, er at ansatte er fornøyd med forholdene på arbeidsplassen sin. De klager ikke over å bil tvunget til å jobbe mer enn de ønsker. Problemet er at både ansatte og ledelsen fullstendig blåser i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Alle fagorganisasjonene ser ut til å kjøre egne interesser for alt det er verd i den situasjonen som er oppstått. Nå melder også de yngre legene seg på ved å fremstiller seg selv nærmest som en pariakaste i sykehusene. Det Gjessing beskriver, er lovbrudd. En skal ha overtidsbetaling og ingen skal trues til å jobbe lange vakter.

De som bryter Arbeidsmiljøloven vil som kjent ikke Oslo kommune ha noe samarbeide med. Adecco er ute i kulden. Ordfører Anita Orlund Skedsmo sier hun ikke samarbeider med lovbrytere og sikter til at det er avdekket ulovlig overtidsbruk ved sykehjemmene som Incita driver i kommunen.

Hva er det disse ordførerne mener? De samarbeider jo med lovbrytere hver eneste dag. Ved A-hus er det snakk om over 10 000 brudd på bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Dagens Næringsliv skriver i dag at det trolig skjer minst 1400 lovbrudd ved bruk av sykepleiervikarer i Helse Nord. Ledelsen kaller det «peanuts».

Symptomforvirring

Alvoret i den situasjonen som er avdekket holder på å drukne i et politisk spill om privatisering og en smalsporet interessekamp i regi av fagforeningene. Regjeringen er i ferd med å komme på defensiven. I går kom arbeidsminister Hanne Bjurstrøm med et nytt utspill. Nå skal Arbeidstilsynet også kunne utføre uanmeldte kontroller. Hva hjelper det? Blir de noe bedre om det blir avdekket enda flere brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser?

Tidligere har Hanne Bjurstrøm satt ned en gruppe for å se på hva en kan gjøre for at lover og tariffer blir fulgt.

Bjurstøms problem er at hun lider av symptomforvirring. Hun må gå til årsaken til problemene. Hun må ganske enkelt erkjenne at det blir som det blir når budsjettene er som de er og det er så vanskelig som det er å få den arbeidskraften som trengs for å få vaktlister til å gå opp og stadig flere mennesker skal ha tilsyn, omsorg og behandling.

Bjurstrøm må ikke komme på den tanken av det er noen ansvarsløse, ikke-lovkyndige rotekopper som sitter med vaktlistene rundt om. Hun bør heller ikke tro det vil hjelpe særlig om det blir arrangert «tryllekurs» for denne gruppen.

Hvis Bjurstørm strammer inn på tilgangen på arbeidskraft, blir det mindre arbeidskraft til disposisjon. Det vil gå ut over de som trenger hjelp og tilsyn.

Hvis hun vil at alle som jobber i helsevesenet skal la de samme lønns og arbeidsvilkår som i det offentlige, vil det bli koste langt mer.

Det er en arbeidskraftskrise Hanne Bjurstrøm sitter med i fanget. Hvis hun akter å tute med alle fagforeningsulvene i denne situasjonen, vil hun bli brutalt innhentet av realitetene. Bjurstrøm bør legge en strategi for at det i tiden fremover kommer til å bli verre enn det som er avdekket. Vi er kun ved begynnelsen.