Navarsete – sta i motvind

Liv Signe Navarsete urokkelighet og stahet om lokalsykehus kan bli kronet med seier. Et halvt år før et kommunevalg finnes det knapt en dårligere sak for Jens Stoltenberg å avvikle den rødgrønne regjeringen på,

Det er et Senterparti fortsatt nede i bølgedalen som samler seg til landsmøte i helgen. Det kunne ha vært verre. Men partiet slapp unna med en foretaksbot for å ha trikset med faktura for å skjule at de hadde mottatt ulovlig partistøtte. Liv Signe Navarsete kunne ikke gjøres direkte ansvarlig. Dermed slapp hun tiltale. De kan nå legge bak seg et år med skandaler knyttet til armbånd og partistøtte.

Det er godt gjort av Liv Signe Navarsete å beholde det engasjementet og stå på-viljen som har preget henne i et år der krisene har dukket opp som perler på en snor. Hun har bestått prøven som partileder i konstant motvind. Det betyr ikke at hun kommer til et landsmøte der hun er trygg på sin posisjon og har den kontroll over forsamlingen som en partileder bør ha under normale omstendigheter. Ingen partiledere har grunn til å kjenne så sterkt på tvil denne landsmøtevåren som Liv Signe Navarsete. Problemet er at Sp har sunket til omtrent fem prosent på meningsmålingene. De ligger an til å gjøre et elendig kommunevalg og miste den sterk posisjon de har i mange kommuner.

Hestehandlere

Sp vet at de får gjennomført mest ved å sitte i regjering. Sp er hestehandlere av første klasse. De er først og fremst opptatt av å forsvare bønder og Distrikts-Norges interesser. De får rimelig gjennomslag for sin politikk i regjeringen fordi den ikke frontkolliderer med Ap slik flere av SVs fanesaker gjør. Men på et område er uenigheten mellom Ap og Sp etter hvert blitt så stor at den er vanskelig å leve med. Det gjelder helse og kommuner, eller mer presist; lokalsykehus og samhandlingsreformen.

Striden om lokalsykehus er overmoden for en avgjørelse. Men istedenfor å vise kompromissvilje slik Kristin Halvorsen gjorde når det gjaldt Lofoten, ser det ut til at Sp varsler økt kamp på helsesektoren. Liv Signe Navarsete har så langt nektet å godta nedbygging av et eneste lokalsykehus. I forkant av landsmøtet snakkes det åpent om at de vil legge kjelker i veien for den nye samhandlingsreformen. De frykter den vil svekke kommunenes økonomi, presse fram kommunesammenslåinger og en ytterligere sentralisering av behandlingstilbudet.

De er grunn formen slik frykt. Det blir mye plunder og kompliserte ansvarsforhold når mindre kommuner får et ansvar som de ikke kan løse uten et utstrakt samarbeid med andre. Av erfaring vet de at reformen vil være underfinansiert. Det er så å si alle reformer. En vil, uten å si det, tvinge fram effektivitet. Blir det for ille, øker en bevilgningene. Slik gjorde en det da Nav ble opprettet. 

Romslige budsjetter

Kommunene er også bekymret for hva samhandlingsreformen vil kunne føre til. Sp forsøker nå å ta posisjonen som partiet som kan godta reformen, men kun dersom kommunene får romslige budsjetter og det ikke oppstår et økonomisk press mot kommuner for at de skal slå seg sammen. Slikt liker de fleste kommuner å høre.

Helseforetakene er rede til omfattende endringer når det gjelder fødetilbud og akuttkirurgi. Men helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt de vente fordi Sp nekter å godta helseforetakenes planer. De krever at det skal legges fram en melding for Stortinget der man ser tjenestetilbudet for hele landet. Høyre ønsker også en detaljert plan for hva slags medisinsk behandling som skal tilbys hvor. Ap mener i prinsippet at dette er en sak for helseforetakene, til nød helseministeren.

I Sp snakkes det nå om lokalsykehusene som «sitt Lofoten». SV vant fram med at det ikke skulle settes i gang en konsekvensutredning av oljeaktivitet i Lofoten. De oppnådde i det minste en slags utsettelse. SV tolket det som en seier. Sp vil seire når det gjelder lokalsykehus. 

Helst de rødgrønne

Jens Stoltenberg ønsker tydeligvis å regjere samme med SV og Sp fortsatt. Det er gode grunner til at han nå burde ha sagt takk for følget. Men Stoltenberg, med bred støtte i Ap, mener han får tilstrekkelig gjennomslag for sin politikk på de områdene det er viktigst. De vil ikke få større gjennomslag om de i to og et halvt år skulle ha ledet en mindretallsregjering.

Å bryte et regjeringssamarbeid fem måneder før et kommunevalg, fordi en ikke blir enig om lokalsykehus, vil Ap garantert tape på, mens Sp har gode muligheter for å vinne på det. Det kan være Stoltenberg må gå for en klassisk utsettelse når det gleder lokalsykehus fordi Liv Signe Navarsete nekter å være med på det hun kaller nedleggelse av lokalsykehus. En utsettelse er tung å begrunne. Men det er vel mulig å drive på med mer kunnskapsinnhenting på dette området også, slik at saken i alle fall kan ligge til de får summet seg etter valget og budsjettkampen i høst.