Oljemannen Ola Borten Moe

Vindmøller til havs blir for dyrt. Flere fosser i rør, og gjør klar for olje og gass fra Lofoten. Ola Borten Moe frontkolliderer like godt med miljøbevegelsen og SV først som sist.

Det er ikke snakk om noen «hundre dager til å tenke seg om» for Ola Borten Moe. Her er det  tut og kjør fra dag èn av

I realiteten tar Borten Moe til etterretning at SV ikke vil være med i den regjering har ser for seg etter valget i 2013

Standardkommentaren ved skifte av statsråd er at det ikke betyr all verdens, for regjeringens politikk ligger fast. Når det gjelder Ola Borten Moe er det annerledes. Han akter vitterlig å stå for en annen energipolitikk enn det de tidligere Sp-ministrene på denne posten har stått for. Det er nesten som vi hører Jens Stoltenberg og oljegutta i Ap klappe fornøyd i bakgrunnen.

Ola Borten Moe valgte like godt å markere seg nærmest som en kontroversiell minister i samme øyeblikk som han ble valgt til nesteleder i Sp. Her var det ikke snakk om noen «hundre dager til å tenke seg om». Det var tut og kjør fra dag èn av. Det oste litt Trond Giske av ham. Her kommer en som har tenkt å lage vei i vellinga.

Det har i langt tid vært kjent at Borten Moe hører til den fløyen i partiet som er mest positiv til oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Han sier rett ut at han tror Sp vil gå inn for en konsekvensutredning i 2013. Han mener det ikke er aktuelt å verne de aktuelle områdene for oljeaktivitet.

– Hvis vi finner det forsvarlig ut fra hensynet til miljø og fisk, hvis oljeberedskapen er god, og hvis det vil bety nye arbeidsplasser i Nord-Norge, så spår jeg at Senterpartiet vil gå inn for konsekvensutredning, sier Borten Moe til Aftenposten. Han går lenger enn Jens Stoltenberg i å åpne de aktuelle områdene.

Dette provoserer selvsagt SV. I realiteten tar Borten Moe til etterretning at SV ikke vil være med i den regjering har ser for seg etter valget i 2013. Han gir da også signaler om at han heller vil ha KrF enn SV med i en regjering.

Vil bremse

Liv Signe Navarsete kan ikke sette munnkurv på den nye nestlederen. Hun nøyer seg med å understreke at Sp har programfestet at de ikke vil ha en konsekvensutredning av de sårbare områdene i denne stortingsperioden. Sps andre nesteleder, Trygve M. Slagsvold Vedum, sier han absolutt ikke er sikker på at Sps landsmøte i 2013 vil gå inn for en konsekvensutredning. Selv vil ha sette bremsene på.

Borten Moe hadde ikke sittet mer enn vel en uke i ministerstolen før han tok til orde for at vi heller bør bygge ut flere vassdrag enn å satse på vindmøller til havs. Han konstaterer nøkternt at vindmøller til havs ikke blir lønnsomme. Han vil bruke skattemilliardene på en annen måte. Slik gleder nok Jens Stoltenberg å høre. Han tenker hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt i nærmeste framtid.

Hans forgjenger, Terje Riis-Johansen, løftet ved flere anledninger havvind frem som framtidens industrieventyr. Det kan nok Borten-Moe være med på, om en ser langt inn i framtiden. Og han vil nok ikke avvise at det kan være riktig å satse på vindkraft til havs i land der de ikke har alternativer. I Norge er 60 prosent av vannkraftspotensialet bygget ut og 23 prosent er vernet. Bonden Borten Moe er en praktiker. Han vil begynne i den rette enden, og det er å bygge ut flere vassdrag. Videre minner han om at vindmøller på land er langt rimeligere enn vindmøller til havs.

Atomkraft

Debatten om atomkraft har nådd nye høyder i flere land etter katastrofen i Japan. En kan vente seg strengere sikkerhetsforskrifter som vil gjøre atomkraften dyrere. Sjefen i Statoil, Helge Lund, tror den økende skepsisen til atomkraft vil føre til en mer intens jakt på alternative energikilder. Han spår en sterk økning i gassproduksjonen i tiden framover.

Borten Moe reflekterer også over den situasjonen som er oppstått knyttet til atomkraft.

– Atomenergi er en risikosport. Det er ikke aktuelt i Norge, men det som skjer reiser viktige debatter. Uansett vil mindre produksjon av atomkraft kreve økt produksjon av annen energi. Den ustabile situasjonen er dårlig nytt for hele verden. Norge har som den tredje største olje- og gassprodusenten i verden et ansvar for å sikre stabile ressurser, sier Borten Moe.

Det er nummeret før han sier Norge har en plikt til å hente opp all tilgjengelig olje og gass og utnytte det meste av tilgjengelige vannkraftsressurser fordi verden, eller rettere sagt Europa, trenger det. Han vil heller ha flere gasskraftverk i Norge enn flere kullkraftverk i Europa eller hvor det skulle være. Det varer neppe lenge før han legger fram planer om et gasskraftverk i Elnesvågen med CO2-rensing innen rimelig tid. Borten Mo er utålmodig.

Å øke tilgangen på energi kan slå godt an hos velgerne. NTB melder at det er så lite vann i kraftmagasinene at det er fare for strømrasjonering i Sør-Norge. I forrige uke ble det varslet høye vinterpriser på strøm hele året på grunn av redusert kapasitet.

Hauge med slegga

Miljøbevegelsen er klar til å gå i strupen på Ola Borten Moe. Bellona-leder Frederic Hauge som sa seg særdeles fornøyd med at Borten Moe avløste Terje Riis-Johansen, tar like godt frem slegga med en gang.

– Senterpartiet har med ett endret posisjon fra å være miljøbevegelsens allierte til å bli dens fiende, sier Hauge til Aftenposten og mener han opptrer både flåsete og sneversynt når han trekker den globale energisituasjonen inn i diskusjonen om Lofoten og Vesterålen.

Hauge spår at Borten Moe kommer til å få det vanskelig om han ikke legger om kursen. Men det ser ikke ut til at det plager Borten Moe å måtte gå diverse runder med Hauge og andre miljøvernere i ringen.