Overrgrep og rykter i Frp

Når sex-skandaler avsløres, må ledelsen regne med kritikk for sin egen håndtering. Det er slett ikke sikkert Siv Jensen hadde kommet bedre ut av det med å møte pressens krav om å få vite alt alle til enhver tid har hørt og sagt om Trond Birkedal. 

Siv Jensen har valgt en dristig strategi når det gjelder hvordan Frp-ledelsen skal håndtere sex-skandalen knyttet til Trond Birkedal. Hun insisterer på at hun vil behandle saken prinsipielt og nøyer seg med å slå fast at partiets regelverk er fulgt. Hun vil ikke svare på spørsmål om hva hun eller andre i partiledelsen har visst om eller har fortatt seg om saken.

Generalsekretær Geir Moe har vist til Frps regelverk som sier at når påstander om straffbare forhold dukker opp, skal ledelsen henvise til politiet. En skal ikke forsøke å tildekke eller bagatellisere det man hører. Han sier Frp på ingen måte har unnskyldt eller bagatellisert det de har hørt om Trond Birkedals adferd på det seksuelle området.

Hege Salomon er bistandsadvokat for en 17 åring som hevder han har hatt sex med Trond Birkedal da han var 15 år, altså under den seksuelle lavalder. Hun hevder ledelsen i Frp har visst om ”dette lenge uten at det har blitt gjort noe for å støtte min klient eller kontakte politiet”.

Trond Birkedal avviser kategorisk via sin bistandsadvokat at han har foretatt seg noe straffbart i forhold til mindreårige.

Siv Jensen og Geir Moe etterlate et inntrykk av at de har noe å skjule. Det er de klar over. Det er rede til å betale den prisen. Alternative ville ha vært å gi et presist svar på alt man har hørt av rykter og påstander og hva man har sagt og gjort. Ville man da kommet bedre ut av det? Det er ikke sikkert. For Frp-ledelsen er uansett på defensiven. Det er allerede etablert en oppfatning om at de burde har gjort mer enn de ha gjort. 

Når slike saker dukker opp, er det alltid noen som mener at man bør gjøre mer enn oppfordre folk til å gå til politiet. For et par måneder siden anklaget en kvinne via sin bistandsadokat biskop Ole Chr Kvarme for ikke å ha anmeldt en prest som kvinnen hevdet hadde ”tatt henne på brystene”. Kvinnen selv ville ikke anmelde forholdet. Da det ble kjent av den katolske biskopen i Trondheim hadde forgrepet seg mot en korgutt, ble ledelsen i Den katolske kirke kritisert fordi man ikke hadde anmeldt forholdet selv om mannen som var blitt utsatt for overgrepene, ikke ønsket å anmelde.

Noen mener nok at Geir Moe burde ha anmeldt Trond Birkedal med en gang han fikk høre ryktene om overgrep. Slike retningslinjer har ikke Frp. De vil ikke selv starte etterforskning.

Siv Jensen nekter å leve opp til presens krav om at hun må fortelle hva hun har visst, blitt informert eller tipset om av folk innen partiet i denne saken. Hun blir minnet om at hun for 10 år siden snakket usant og forsøkte å dysse ned sex-skandalen  rundt Terje Søviknes. Hun er selvsagt opptatt av å gjøre dette til en sak om en enkeltperson og at det ikke har noe med Frp som parti å gjøre.

Man kan selvsagt argumenter med at det virker som om Birkedal kan ha brukt sin posisjon som ledestjerne i Frp og FpU til å skaffe seg innpass hos unge gutter og at det slik sett er et partianliggende. Ut fra det vi vet er det ikke grunnlag for å trekke en slik konklusjon nå. De er heller ikke grunnlag for hevde at det i Frp forgår mer tvilsomt på det seksuelle området enn i andre partiet.