Pleie med tvangstrøye

LO og Sykepleierforbundet vil ha oss til å tro at deres og de pleietrengendes interesser går ut på ett og det samme.  Hadde det vært opp til de pleietrengende, ville de ha skrotet tariffavtalene for lengst

 Fredag fortalte Dagens Næringsliv historien om utviklingshemmede Helga Tyvold Drange (30) som trenger tilsyn av to pleiere det meste av døgnet. Etter at de i Bergen fikk et års dispensasjon fra de tariffbestemte arbeidstidsordningene, fikk Helga 17 færre pleiere å forholde seg til.  Istedenfor 7 timers vakt og helgevakt hver tredje uke, la de opp til langvakter på inntil 14 timer flere dager på rad, såkalt «Nordsjøturnus». Antallet personer som følger opp Helga er redusert til åtte som jobber hel stilling. Før måtte de ha 25 personer i ulike stillingsbrøker for å få det hele til å gå opp. Foreldrene forteller at situasjonen for Hegla er blitt dramatisk forbedret etter hun fikk færre folk å forholde seg til. Hun lærer nye ting, er tryggere og langt mer fornøyd.

Det er et stort problem for alle som trenger pleie, at de må forholde seg til en bråte med ansatte.  Det er en belastning å måtte forholde seg til flere titalls personer i de mest intime situasjoner i løpet av et år.

Kan vi ikke da gjøre det slik de gjør det i Bergen for tiden? Det er det ikke ledelsen ved sykehjemmet som bestemmer. Heller ikke politikerne. Det er LO og Sykepleierforbundet. Det er de som må gi dispensasjon. Det virker ikke som de er interessert i å akseptere varige endringer. I Skien kommune hvor de har hatt et tilsvarende opplegg, satte Fagforbundet foten ned mot de ansattes ønsker.

50 000 lovbrudd

I forrige uke offentliggjorde Fafo en rapport som viste at de som jobber alternative turnuser i helsesektoren er langt mer fornøyd enn dem i vanlig turnus.  Ansatte lever ikke lenger A4-liv. Mange skilte er for eksempel interessert i å jobbe så mye som mulig hver annen helg. Det kan de ikke. Standard turnus er jobbing hver tredje helg. De som sitter med ansvaret for å få turnuser og vaktlister til å gå opp, må rett som det er blåse en lang marsj både i tariffavtaler og arbeidsmiljølov. Bare i Helse Sør-Øst ble det i fjor registrert 50 000 små og store brudd på de lovbestemte arbeidstidsbestemmelsene.

LO-bossene Roar Flåthen og Jan Davidsen, Sykepleierforbundets Normann, statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminiseter Hanner Bjurstrøm står alle som strutser på rekke org rad med hodet boret dypet ned i sanden.  Jens Stoltenberg måtte svare på spørsmål i Stortinget i forrige uke om hva han ville foreta seg. Svaret var «ingen ting» annet enn å oppfordre «partene i arbeidslivet til å utvikle den gode norske modellen med å snakke sammen og finne gode løsninger». Han sa ikke det som sant er, at LO ikke vil ha noen endringer. Derfor blir det som det er.

Erna Solberg med alternativ

Erna Solberg har bestemt seg for å sette tennene i de rødgrønne for at de bare lar det skure og gå i helsevesenet når både pleietrengende og ansatte påviselig ønsker endringer. De kommer til å legge fram forslag om å frata fagforeningene vetorett mot alternative turnuser. De kommer nok også opp med forslag om å myke opp arbeidstidsbestemmelsene og la det bli mulig å jobbe flere timer enn dagens lov tillater. Dagens arbeidstakere ønsker større frihet og fleksibilitet til å arbeide når det passer dem. Hvis Høyre lykkes med å få dette til å handle om bedre pleie og omsorg, kan dette bli en vinnersak for partiet.

Jens  Stoltenberg presses fra andre kanter. Fagforbundet vil at han skal ruste til kamp mot bruk av vikarer i offentlig sektor og kvinnebevegelsen, med støtte fra kvinner i Sp og SV, vil at han skal gå med på å lovfeste retten til å jobbe i hel stilling.  Problemet er bare at om en lovfester rett til heltid, vil arbeidsgivere bli enda mer restriktive med å ansette. Da vil de heller leie inn vikarer. Vil en la flere kvinner i helsevesenet få jobbe heltid, bør en gjøre som i Bergen, åpne for større fleksibilitet når det gjelder arbeidstid.