Rundt grøten-politikk

La angrepet på Serena hotell og Sp statsrådenes habilitet ligge. Opposisjonen bør velge full konsentrasjon om de viktige sakene

To dager etter statsbudsjettet ble lagt fram skulle en tro både politikere og medier var opptatt av å hente fram mer av den politikken som statsbudsjettet er proppende fullt av. Opposisjonen har flere ganger klaget over at det kommer for få saker fra regjeringen til Stortinget. Nå har de virkelig sjansen. Igjen ser vi tendensen til at det ikke er politikkens innhold, men prosedyrer, formaliteter og det politiske spillet som både opposisjon og mediene er opptatt av.

Ta dagens VG. Her er det tre sider politikk, men ikke om politikkens innhold. Den ene siden handler om at lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at hverken Liv Signe Navarsete, Terje Riis-Johansen og Magnhild Meltveit Kleppa var inhabile på grunn av partistøtten Sp mottok i strid med reglene. Opposisjonen ser ikke ut til å være ferdig med saken.

De to andre siden handler om forsvarsminister Grete Faremo som ”tirrer nordlendinger”. Uproft og på grensen av rasisme- slik karakteriseres Faremos uttalelser i innledningen av artikkelen. Hva i alle dager er det Faremo har sagt? Utgangspunktet er at hennes statssekretær Roger Ingebrigtsen uttalte til nettavisen E24 at statsbudsjettet er stramt og at Forsvaret har ”gigantiske utfordringer som ikke blir løst i 2011”. Da Faremo ble bedt om å kommentere uttalelse fra sin egen statssekretær, svarte hun at hun selv hadde lurt på hva det vil bety å bytte statssekretær fra en velformulert Oslo-borger til en frisproklig nordlending.

–        Selv er jeg sørlending, utflyttet setesdøl sågar. På Sørlandet tror jeg kanskje vi hadde beskrevet budsjettet som ”greit”. På Byglandsfjord beskriver vi det som ”godt, men stramt”, sier Faremo.

Meningsforskjeller

En kan selvsagt diskutere om dette var et godt svar eller ikke. Poenget hennes er at det handler om nyanser. Det er en relativt absurd tanke å forsøke å gjøre et poeng av at det er en meningsforskjeller mellom statsråd og statssekretær. Like galt er være å oppfatte dette som en refs av sin statssekretær.

Men Per-Willy Amundsen (FrP) som selv er fra Troms henter fram stortromma:

–        Hadde nordlendinger vært mørk i huden, hadde det blitt sett på som rasisme, sier Amundsen og mener denne typen uttalelser ikke hører hjemme i en nasjonalforsamling.

VG har snakket med over 10 personer om saken. Slik koker man suppe på en spiker.

En kunne også ventet at den tidligere finansminister Per-Kristian Foss var i budsjettmodus denne uken. Men han er igjen på banen med å forlange at det nå skal settes ned et uavhengig utvalg som skal granske hva som skjedde da Serena hotell i Kabul ble angrepet i januar 2008 og journalist Carsten Thomassen ble drept. Stortinget har hatt en egen høring om dette og Utenriksdepartementet har rapportert om hva som skjedde. For vel en uke siden kunne imidlertid WikiLeaks offentliggjøre en etterretningsrapport som temmelig nøyaktig beskrev hendelsesforløpet.

Trusselvurdering

Denne rapporten var Forsvarets etterretningstjeneste kjent med, sammen med en rekke andre rapporter. Deres oppgave er å gi en trusselvurdering til PST som har ansvar for sikkerhetsopplegget. Det foregår ikke på den måten at Forsvarets etterretningstjeneste sender over alt materialet de har, men gir en samlet vurdering. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har konkludert med at rutinene er fulgt og at sikkerhetsopplegget var forsvarlig. Vi kan ikke helt se hva en uavhengig gransking skal kunne finne ut. Man kan selvsagt i ettertid si at etterretningstjenesten burde ha oversendt en rekke rapporter og at man burde ha fattet spesiell interesse for den omtalte rapporten som beskrev ganske presist hva som skjedde. Slik går det an å være etterpåklok.

At lovavdelingen i justisdepartementet konkluderte med at de tre Sp-statsrådene ikke ble inhabile på grunna av støtten til Senterpartiet, var ikke overraskende. Når lovavdelingen har konkludert, er saken formelt sett over. Men det kan være opposisjonen ikke vil la Sp slippe unna for lett. Det kan bli en høring om saken. Det bør Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité droppe. Det vil ikke komme noe nytt fram. Saken er tilstrekkelig belyst.

–        At man rent juridisk vurderes som habil, betyr ikke at man er det, sier Trine Skei Grande (V) til Aftenposten i dag. Dette er en meningsløs uttalelse. Habilitet er et juridisk begrep. Politikerne er tjent med saklighet og ryddighet i sin egen begrepsbruk. En høring på de premissene Skei Grande legger opp til, vil bare skape forvirring.

La angrepet på Serena hotell og Sp statsrådenes habilitet ligge. Full konsentrasjon om de viktige politiske sakene.