Sykehuskrisen i Oslo øker

Når Siri Hatlen fraråder å kutte en halv milliard ved Oslo Universitetssykehus, slik Helse Sør-Øst har bedt om, utfordrer hun styringssystemet og kan ende opp i en situasjon der hun må kaste kortene.

På grunn at det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til omstillingstiltak, får en ikke den framdrift i omstillingen og innsparingen som forutsatt.

«Det vil ikke være forsvarlig å redusere ressursbruken i driftsorganisasjonen i inneværende år med så mye som 500 millioner kroner uten at det vil få uakseptable konsekvenser for pasienttilbudet og arbeidsmiljøet», skriver administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Siri Hatlen, i saksdokumentene til styret som har møte i skrivende stund. Hun har ikke gjort det eieren, Helse Sør-Øst, har bedt om, nemlig å legge fram et forslag om å kutte en halv milliard i kostnader på årets budsjett.

På denne måten har hun skaffet seg selv, styret i OUS, styret og administrerende direktør i Helse Sør- Øst, Bente Mikkelsen, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og de rødgrønne et problem. Det går mot sykehusbråk i oppkjøringen til de rødgrønnes valgkamp i Oslo.

Mangler ressurser

Hatlen sier rett ut at det ikke er samsvar mellom de ressursene hun har til disposisjon og de oppgavene OUS skal utføre. Det er slett ikke uvanlig at omstillingsprosjekter i offentlig sektor blir underfinansiert. Det uvanlige er at det sies så direkte som Siri Hatlen har gjort denne gangen. Hun vil ikke være med på «prat om at kuttene selvsagt ikke skal gå ut over pasientene». Det er nettopp pasientene det vil gå ut over – og de ansatte.

Hvis styret i OUS ber Hatlen om å kutte en halv milliard, må de regne med at Siri Hatlen trekker seg. Hun tøyer grensene for sin stilling når hun ikke i saksdokumentene har lagt fram et kuttforslag slik eieren har bedt om. Hatlen rapporterer imidlertid til styret i OUS. Hun vil utfordre dem til å komme på banen med hva de mener er forsvarlig. De ansatte og et styremedlem har gjort det klart at de ikke går for et kutt på 500 millioner kroner.

Hatlen vet nok hvordan det kan kuttes. Det er konsekvensene som ikke blir til å leve med. Pasienters rett til medisinsk hjelp er lovfestet. Sykehusdrift skal være forsvarlig. Det er dette det handler. Hatlen frykter hun kan miste kontrollen over driften ved et sykehus i en gigantisk omstilling der det ikke er tilstrekkelig med midler til drift og omstilling.

Mellomløsning

Mye tyder på at styret i OUS vil gå for en mellomløsning som Hatlen kan leve med. De kan kutte en del millioner og legge opp til en raskere nedtrapping av driften på Aker sykehus en planlagt. Også det vil gå ut over pasientene i noen grad, for de aktuelle enhetene ved OUS er ikke klart til å ta over nye pasientgrupper. Hvis styret ikke vil kutte i det hele tatt, bør de ta konsekvensene av det og trekke seg. De vil da overlate ansvaret til Helse Sør- Øst.

Saken har alt havnet på helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens bord. Full krise ved sykehusene i Oslo vil ødelegge valgkampen for de rødgrønne. Alt i neste uke kan hun bli bedt om å kommentere situasjonen i Stortingets spørretime.

Siri Hatlen er håndplukket for å lede den gigantiske omstillingen Oslo Universitetssykehus skal igjennom. Hun har i alle fall fram til nå, hatt tillit i systemet helt til topps. Hvis Anne-Grete Strøm-Erichsen tror Siri Hatlen har rett, kan det ikke utelukkes at hun vil ta saken opp i regneringen og gå for en ekstrabevilgning til OUS på revidert budsjett. Da må også de andre helseforetakene få noen kroner. Det kan selges inn som en fornuftig investering i et valgår. Det mest sannsynlige er at Anne-Grete Strøm-Erichsen i første omgang svarer med å henvise til at Helse Sør-Øst må finne en løsning.

Helse Sør-Øst har ikke penger. Bente Mikkelsen skriver i Dagsavisen at kostnadene til sykehusdrift i Oslo er høyere enn i landet for øvrig. Hun regner med at det er mulig å redusere kostnadene uten at det får dramatiske konsekvenser. Hva hun vil foreta seg dersom hun ikke får en plan for hvordan OUS skal kutte en halv milliard, er ikke godt å si. Det er ikke lett for henne å legge seg på samme linje som Siri Hatlen uten at hun får aksept hos Strøm-Erichsen.

Beslutninger utsettes

Når slike situasjoner oppstår, kan vi regne med at de ulike aktørene ikke vet hva de skal foreta seg. Det er et velkjent fenomen at vanskelige beslutninger utsettes så lenge som mulig. Det er heller ikke en person som sitter med ansvaret. Det er styrer både i OUS og Helse Sør-Øst som skal fatte beslutninger.

Det er ikke slik at alt går som planlaget ved OUS om man slipper å kutte en halv milliard. Det er veldig mye som ikke er på plass. Mye kan gå fryktelig galt. På grunn at det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til omstillingstiltak, får en ikke den framdrift i omstillingen og innsparingen som forutsatt. Dette er det største problemet ved OUS.

Det har vært stor motstand internt mot den omstillingen som skjer i Oslo. Det er nummeret før kritikerne kan si «hva var det vi sa». OUS sliter med å få tatt ut i praksis  omstillingsgevinstene som ser særdeles pene ut på papiret. Kritikerne vil hevde at fusjonsgevinstene er fiktive og at det ikke finnes dokumentasjon på at det er særlig lønnsomt å bryte opp store sykehus og sette dem sammen etter nye prinsipper om funksjonsfordeling.

Den krisen OUS er nå inne i, kan være forbigående. Eller den kan være innledningen på en krise som kommer til å vare i lang tid, fordi de ikke er samsvar mellom oppaver og ressurser.